2014. szeptember 17., szerda

1. világháborús honlapjaim tartalomjegyzéke (2014. szeptember 17-én)

Ágadzó-bogadzó világháborús honlapjaimon lassan magam is nehezen igazodok el. Márpedig jó minden pillanatban tudni, hogy milyen kínálattal rendelkezik az ember az első világháborúval kapcsolatos kérdéskörben. Ezt segíti az alábbi vázlatos tartalomjegyzék, mely a két személyes használatú honlap keresztmetszetét nyújtja. 

I. az idő harcokat ujráz

1. Memento
Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára
Ambrus Zoltán: Háborús jegyzetek
A nagy háború örömeiből
Mi fán terem a tábori posta
A trónörökös
Az eltévedt lovas /nagy világháborús kis antológia/
Kosztolányi Dezső: Öcsém (1914-1915)*
Az itthonmaradottak hadi tízparancsolata*
Próbariadó alkalmából
Elekes Ferenc: Hadüzenet
Hogyan igazodjunk el a térképen?
Ignotus: Háború
Jelentések egy világméretű mészárszékről
Kárpáti őrszem
Katonanóták a nagy háborúból
Kosztolányi Dezső: A szent térkép
Móricz Miklós: A háború egy vidéki városból nézve
Stefan Zweig: A túláradó háborús lelkesedésről
Székely János: A vesztesek
Tábori posta
Túri Béla: Az utca Berlinben
Turistaság és háború

1.1 Háborús "mazsolák"

2. Személyre szóló háború
A. Duff Cooper: A nyugati hadszínttér
Ady Endre: Levelek, jegyzetek 1914-ből
A katona, aki 67 évesen is harcolt
Albert Schweitzer internálása
Arcok az első világháború korából: Albert Schweitzer
A trónörökös - Ferenc Ferdinánd
Mert akart változtatni
A világháború avatta költővé /Endre Károly/
Az első magyar pilótanő
Bajnok nagypapa Piavénál
Bánffy Miklós: Az 1916-iki koronázás
Bartalis János háborúja
Békássy Ferenc pár napos háborúja
Benedek Elek: Félbemaradt drótsövények*
Emlékek az albertfalvi repülőgyárból
Fejtő Ferenc: Egy világ ért véget
Gömöry János: Emlékeim egy letűnt világból
Habsburg-Lotaringiai Károly magyar királyi herceg az első világháború kitöréséről
"Hadd éljen szegény..." /Gyóni Géza/
Horváth Lajos közlegény: Székelyek a világháborúban
Kiállítás Rippl-Rónai világháborús rajzaiból
Kuncz Aladár
Akik idegenben rekedtek
Kuncz Aladár: Fogsági feljegyzésekből
Kuncz Aladár - öt év pokoljárás a Nagy Háborúban
Lőrinczi László: Utazás a Fekete kolostorhoz
Lám Béla: A körön kívül...
Magyarszováti Bodor Márton háborúja
Munk Artúr: A nagy káder
Merénylettől hadüzenetig
Redl ezredes miatt veszett el a háború ügye?
Rónay Ernő: Krasznojárszk
Rudyard Kipling: A kertész
Strausz Péter: Tisza István és a 2. honvéd huszárezred
Székely Júlia: Nagyapám tévedett
Tabéry Géza: "...én a halálba, ő az életbe rohan..."
Veres Emese-Gyöngyvér: Poézis a lövészárokban
Veres Péter: Számadás
Zalka Máté: Doberdo
Doberdói emlékezet
Földes Péter: Zalka Máté élete

3. Irodalom és háború (I)
Arkagyij Babcsenko: Jelenetek egy háborúból
Arnold Zweig: Grisa őrmester
A világháború (fantasztikus) regénye
Bán Zoltán András: Mi lett volna az írókkal háború nélkül?
Camil Petrescu: A szerelem utolsó, a háború első éjszakája
Czinczár Miklós: Menekülés
Emőd Tamás: Írás a palackban
"Én nem vagyok sólyom"
Erdős Renée: Gondolatok
Ernst Jünger: Acélzivatarban
Ernst Jünger: A totális mozgósítás
Fábry Zoltán: Írástudók árulása (1914-1934)
Guillaume Apollinaire: Megérkezik az ezred
Gyallay Domokos két elbeszélése
Csodabogarak
Heinrich Zillich: Három barát
Jaroslav Hasek: Svejk*
John Dos Passos: Három katona
Ken Follet: Karácsonyi meglepetések
Lászlóffy Aladár: Az üteg
Lászlóffy Csaba írásai
Lengyel Menyhért: Egyszerű gondolatok
Lesznai Anna: Új „ének a végekről”
Louis Aragon: "Százszor jobb otthon dögleni..."
Márkus László: A halálfélelemről
Megjövendölték a világháborút
Móra Ferenc: Ezek az évek...
Móricz Zsigmond: A kárpáti vihar
Halász Gyula: Vérben, vasban
Móricz-féle "tükördarabok" 1914-ből
Móricz Virág: Apám regénye
Nagy Dániel Világcirkusz-a
Nagy József: Amikor a fegyverek beszéltek (Prsemyslből – Szibériába)
Nyugaton a helyzet változatlan
Jellemző részletek Remarque regényéből
Képregényként jelenik meg a Nyugaton a helyzet változatlan
"Most mi vagyunk a 2. század..."
Roger Martin du Gard: 1914 nyara*
Schöpflin Aladár esszéi
Sík Sándor háborús verseiből
Sípos Domokos: Hősi halál
Szabó Dezső: Ölj!
"Szoknyád a haza..."
Távirat különleges úton
Tíz kihagyhatatlan könyv az első világháborúról
Tóth Árpád: Háborús lírikusok
Urmuz: Gayk
Vészi Margit: Az égő Európa*
Zilahy Lajos: A szökevény

3.1. Örmény népirtás az 1. világháborúban*
Franz Werfel: A Musza Dag negyven napja
A deportálás úticélja a semmi
Kassák Lajos: Musa Dagh negyven napja
Franz Werfelről (részletek)
Kali Kinga: Örmény genocídium
Musza Dagh negyven napja - filmen
Örménykérdés — török szemmel
Poósz Lóránd: Az örmény népirtásról és erdélyi visszhangjáról
Szűcs Katalin Ágnes: Például az örmények
Zubor Zalán: Az örmények bosszúja lecsapott a tömeggyilkosokra

4. Ellenségek és szövetségesek
A Dobrudzsa
A Fekete-tenger
A feldúlt tűzhelyekért!
A hadifoglyok
A Szamár-sziget szellemkatonái
Fábián Béla: 6 ló – 40 ember
Hadifogolysors a nagy háborúban*
Lőrinczi László: Szamársziget foglyai
Túri Béla: Orosz foglyok közt
A Kaukázus
A kozák
Alekszandr Szavinov: Mért süllyedt el a "Lusitania"?
Angolország
A rutének
Belgium
Belső ellenségek
Botár Árpád: A láthatatlan hadsereg
Dömötör Gyula Ferenc: Gyanús jelenségek, melyekről a kémek felismerhetők
Elfeledett falklandi csata
Ellenségeink a Földközi-tengeren
Franciaország
„Hitszegés, aminőre nincs példa a történelemben!"
Katkó Márton Áron: Az 1914-es debreceni merénylet
K. Török M. Miklós: Bukovinából
Lengyel Géza: Balkán
Magyarok, székelyek, hősök...
Mircea Dinescu: "Nyakamba vettem a világot"
Montenegró
Németország
Oroszország földje, népe és ereje
Póla, haditengerészetünk kikötője
Przemysl ostroma
Przemysl 1914-ben
Rátz Kálmán: Afrika a világháborúban
Svájc földje és népe
Szerbia
Szibéria
Vas Viktor: A kurdok
Walzel Kelemen: Kémszolgálat a háborúban
Yolland Arthur: Háborús Anglia életéből

4.1. Erdély körül
A megrohant és felszabadított Erdély
Az oláhság letelepedése Erdélyben
Balogh György: Menekülés
Barta Lajos: Erdély megváltása
Az erdélyi földgáz
Batthyány Tivadar gróf: Az erdélyi betörés
Bede Erika: Papolc és az I. világháború
Brassói Lapok: Bodó János derestyei pályaőr szökése oláh fogságból
Bruno Brehm: Ez lett a vége
Emil Isac: A román-magyar béke
Erdélyből menekülő élet
Gróf Andrássy Gyula: Még egy szó Romániáról
Háborús közgazdaság [Erdélyben]
Henri Pozzi: Az óvatos Románia
Idén elkészül Csíkszereda világháborús emlékműve
Kocsis István: Történészek a kereszten avagy az áldozatok bosszúja
Köntös-Szabó Zoltán: (Családi) krónika
Mihályi Balázs: Magyarok kálváriája a román haláltáborban
Mikes Imre: Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig
Mi történik Romániában?
Nagy Szabolcs: Székely bakák a galíciai fronton
Octavian Goga: Maniu is bevonul...
Románia földje és népe
Szávai Géza: Személyekre lebontott történelem
Vámszer Géza: Szakadát és az első világháború
Zsidó Ferenc: Felejtésterápia

5. A háború maga
A béke útja
A háború és a béke szabályai...
A háború férgei
A hadikölcsön
A hadseregek ellátása
A hadsereg élelmezése
A hadüzenettől az első ütközetig
A harctéren megsebesült katonák
A hátországban
A hering és a sózott hal
Ahol 3400 sebesültet ápolnak
A kiütéses tífusz
A kötözőszerekről
A kórházhajó
A lövészároktól a hadikórházig
A magyar asszonyok
A mesterséges végtagok gyártása
Amikor a kicsinyek nagyra nőnek
A nép vezetői
A Pesti Napló és a Magyar Hősök Albuma
A puskagolyó útja
A rokkant-hősök
A sebesült katonák
A sebesült lovak kórháza
A támadás és a védelem
A téli táplálék biztosítása
A világháború okai
Az 50 éves Vöröskereszt
Az élesztő felhasználása
Az itthonmaradtak feladatai
Az I. Világháború [Szarvason] (1914-1918)
Az ivóvíz a háború idején
Az olcsó táplálkozás
Balatonfüred belép a háborúba
Cs. Kottra Györgyi: Hová tűntek a zászlók?
Emlékezés egy nyár-éjszakára
Háborús idők betegségei
Hadviselés a hegyek között
Harc a lövészárkokban
Hogyan éljünk háborús időben?
Hogyan készül a facipő?
Hogyan készül a konzerv?
Hogyan készülnek a barakok?
Hogy csinálják a lövészárkot?
Húsvét a harctéren az első világháború idején
Ivóvíz a harctéren
Mesteri toborzás [Angliában]
Pásztor József: A háború és az állatok
Róbert Péter: Háborús évek Budapesten (1914–1918)
Téli hadviselés az első világháborúban

5.1. Fegyverek, fegyvernemek, haditechnika
A búvárhajó
A fekete puskaportól a dinamitig
A fényszóró a harctéren
A gázbombák
A gépek a háborúban
A gépfegyver
A gépkocsi a háborúban
A gépkocsi a harctéren
A gránát és a srapnel
A gyors hírszerzés
A hadihajók
A hadi közlekedés új eszközei
A hajópáncél
A harctér megvilágítása
A hírszerzés eszközei a harctéren
A katonapuska
A kerékpár a háborúban
A lábszánkó
A léghajók
A lövedékgázak
A lövészárokharc űj eszközei
A mi tüzérségünk
A nehéz tüzérség
A páncélosvonat
A robbantószerek
A szekerek a háborúban
A tábori tüzérség
A tábori vasút
A távolság mérése a harctéren
A tengeri haderő
Átkelés a folyókon
A torpedó
A tüzérség tudománya
A világító bombák
A vízi repülőgép
Az aknák
Bombavetés a repülőgépről
Hadi galambok az első világháború egén
Hadikutyák
Hadseregünk ágyú-óriásai
Harc a föld alatt
Hogyan készülnek a kardok?
Közlekedés a háborúban
Műszaki munkák a harctéren
Légiháború
Színek a harctéren
Torpedók, tengeri aknák

6. Mosolygó háború
A nagy háború anekdotakincse
A háború humorából
Balogh Edgár: Parlament a gyerekszobában
Komáromi János: A nagy háború anekdotái*
Ó, az a csodás a háború...
Vladimir Aichelburg: Ferenc Ferdinánd söre

7. Visszapillantó (jelenkori sajtószemle)
1914 üdvözlete
2014 megismételheti 1914-et
A csecsen háborútól hangos a [cannes-i] fesztivál
E. Csorba Csilla: A harctérre vitt kodak
Bálint Aladár: Háborús fotográfiák
Ál-Párizst építettek az I. világháborúban
„A Monarchia még évtizedekig létezhetett volna”
A Nagy Háborúra emlékezik Franciaország
Az első világháború a magyar katona szemszögéből
Az első világháború máig élő örökségei
„Az első világháború minden illúziót lerombolt”
Schmidt Mária: Az európai testvérháború és tanulságai
Digitális adatbázist hozott létre egy brit múzeum
Elefántok az első világháborúban
ELTE-konferencia, 2014. május 8-9
Fejtő Ferenc: A nagy háború valódi felelősei
Füzéki Bálint: Évforduló (f)elé
Háborús emlékezetvita Nagy-Britanniában
Helló Tommy, Helló Fritz! Ma ne lőj!
Hóból emelnek emléket...
Csunderlik Péter: Hogy ne tévedjen el a lovas
Hős vagy terrorista volt Gavrilo Princip?
I. Garai Béla: Princip és a marslakók
Karácsonyi fegyverszünet...
Kekszből világháborús síremlék
Kiolvadnak a Monarchia katonái az Alpokban
Közös emlékezés az első világháború kitöréséről
Lengyelek az 1. világháborúban
Lövészárkok Európa egységéért
Lucian Boia: Közös európai értelmezésért
Bukaresti háborús forgatókönyvekről – 1914-1916
Lucian Boia - interviuri (Ziarul Gandul)
Mi 1914 és a Monarchia öröksége 2014-ben?
Minden, amit a Nagy Háborúról tudni érdemes
Mindenki tudta, hogy jön a háború
„Mire a levelek lehullanak … lehullottak”
"Nemcsak Németország a hibás"
Németország nehezen birkózik meg az I. világháború örökségével
Oroszország átírja a történelmét: előtérbe került az első világháború
Saáry Éva (Lugano): Látogatás az észak-olaszországi katonai temetőkben
Száz éve robbant ki az első világháború
Száz év - hetven év - idei év
Száz évvel az I. világháború kezdete után is félteni kell az európai békét
Szerbia nem emlékezik meg...
Térhatású képek az első világháború borzalmairól
Tévhitek az első világháborúról
Titkok a nagy háborúból
Történészek (világ)háborúja?
UFO-k az első világháborúban
Versailles unokája, Jalta gyermeke
Virágzó sajtópiac
Vitáznak a britek
Volt egyszer egy Nagy Háború

7.1. Fegyvercsörgés Ukrajna körül
A 68-as kotta
Aczél Endre: Ukrajna / Füstölgő fegyverek
A fegyver eldördült...
Domján Levente: Terroristák lennénk? Nem is gondoltam!
Első világháborús aknák Ukrajnában
Mi lesz Putyinnal?
Spiegel: Kijev és Berlin is nagyon elbaltázta
Szabó József: Rejtett világháború
Szentgyörgyi N. József: Még csend van Herszon vidékén
Szőcs Géza: Az igazság pártján
Tamás Pál: A bumfordi új Metternich
Ukrajna: a véres övezet
Világnapló: Krími háború

8. Szarajevó Kávéház
Ady Endre: Távol a csatatértől
A. J. P. Taylor: Az első világháború képes krónikája
Alexander Bernát: A háború filozófiájáról
Heti beszélgetés - írta Parázs
A nagy esztendő
Árkossy Károly: "Állásaink előtt ezernyi halott fekszik..."
Az Untauglich*-család
Bálint Aladár: Új művészet
Batthyány Tivadar gróf: A világháború kitörése
Andor József: Egy-két probléma
Elek Artúr: Haditudósítás
Farkas Geiza: A háború lélektana
Francesco Nitti: A háború csődje
Galántai József: Egy évszázados vita és újabb hajtása
Gergely Jolán: A feminizmus és a háború
Hatalmas orkán, tiszta levegő...
Hegedűs Lóránt: Kinek bűne a háború?
Illés Béla: A néma politikusokról
Ivágó István: Világháborút megelőző napok tragikus története
John Keegan: Egy európai tragédia
Könyörgés - véres munkához?
Kosztolányi Dezső: Egy nagyon szomorú könyv
Lakatos Artúr: Egy új szemléletű könyv Magyarország első világháborús részvételéről
Ludwig Emil: Tizennégy júliusa
Patrik Ouředník: Europeana
Rónai Zoltán: Nemzetközi erkölcs
Sárosy Károly: Öreg székely levelei
Száraz ágon...
Schöpflin Aladár: A szavak háborúja
Újrajátszás - kabinetről kabinetre
Vámbéry Rusztem: Mennydörgő pacifizmus

9. Műhelynapló (1)
E-könyv az első világháborúról
Interjú a Hargita Népének
Interjú az Udvarhelyi Híradónak
Székedi Ferenc (pénteki) rádiójegyzete

Interneten elérhető könyvek, forrásmunkák, dokumentumok
Sorscédulák a nagy háborúból
Szerzőkről, forrásokról [egyelőre hiányos]

II. Az első világháború folytatódik...

1. Centenáriumi megemlékezések
A nagy európai polgárháború
A nagy háború emlékei
A Parlamentnél őrködik a Lajta
A szerb politikusok propagandára is használták az évfordulót
Az alvajárók visszatérése - 1914-2014
Az I. világháborúról nem lehet elhallgatni semmit
Budapesti hétköznapok 1914 – A Nagy Háború hátországának életképei
Centenáriumi háborús bélyeg
Emlékezés Zilahon
Gerő András: a nacionalizmustól elvesztették a józan ítélőképességüket a nemzetek
Háborús színház fogság idején
Habsburg Károly Szarajevóban
Hollande és Gauck közös megemlékezése
Hős volt vagy terrorista Gavrilo Princip?
Il Silenzio
Isten hozzád Európa 1914-1918.
Két lövés, 15 millió halott – Gavrilo Princip leszármazottjával beszélgettünk
Kiértékelték az első világháborús pályázatot
Kurcz Béla: A béke utolsó hónapja
Magyar írók és az első világháború
Magyar katonák masíroztak a Champs-Élysées-n
Merénylet Szarajevóban
Múmiával a hálószobában - Balzsamozott Trianon
Nagy Benedek: Szarajevói béke
Nagy Háború – képregénypályázat
Olasz-szlovén megemlékezés a nagy háborúról
Sokkoló kiállítás a nagy háborúról
Svejk is szobrot kapott
Szarajevó, 2014. június 28.
Szobrot állítottak Gavrilo Principnek Bosznia-Hercegovinában
Szobrot állítanak Gavrilo Principnek Belgrádban
Télikabátért háború
Történész: emlékezni kell, nem ünnepelni
Utánlövések
Videójáték a nagy háborúról: The Great War
Világháborús megemlékezéssel kezdődött a tagállami vezetők találkozója

2. Interneten elérhető könyvek, forrásmunkák, dokumentumok

3. Háborús naplókból
A Basset-féle küldetés
Agyagemberek a Monte San Michelén
„Akkor a háború, ez a tizennégyes háború kitört"
Albisi Barabás Béla: Amerikából — francia fogságba
Anatole France: Elmélkedések - Beszélgetések
Antal Imre: A cs. és kir. 82. székely gyalogezred katonája
Balassa Imre: Támadó hadjárat Románia ellen
Bánhegyesi Imre naplójából*
Berkes Imre: Vérző falvakon át
Constantin C. Popian: Erdélyi hadjáratom
Csabai István: Fakeresztek mentén - népek országútján
Dobozy Imre: A háború Orosházán
Egy [román] tüzértiszt töredékes naplója
Ernest Johnson: Hangszeres napló
Esterházy Lujza: Lengyelnek ünnep, magyarnak gyász
Fábry Zoltán: Levelezőlapok szüleimhez
Fényes László könyve a szerb harctérről
G. Bernard Shaw: Legenda helyett igazság
Göndör Ferenc: A besszarábiai front felé...
Haditudósítások
Hans Carossa német katonaorvos 1916-os gyimesi naplójegyzetei
Herczeg Géza: Végig Szerbián
Jászai Mari emlékirataiból
Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül
Károlyi Mihály nem volt hazaáruló
Katona Sándor honvéd: Hadak útja Szerbiába és Montenegróba
Koch Rudolf: Harctéri naplóm 1914. Július 26-tól
Kozma Miklós: Egy csapattiszt naplója
Kray István báró, dr.: A kabinetiroda szolgálatában a világháború alatt
Landauer Béla: Glória
Szini Gyula a Glóriáról
Landauer Béla: Julius 25 - A belgrádi nagy nap
Lázár Miklós: Naplóm
Lukács Béla* háborús emlékirataiból
Molnár Ferenc haditudósító
Pilisi Lajos: Kacagni — meghalni
Pogány József: Jó oroszok
Pogány József: A földreszállt pokol
Simone de Beauvoir: Egy jó házból való úrilány emlékei
Strém István: Az én ablakom
Szöllősy Aladár: A nagy út
Szomory Emil: Havasi gyopár
Tersánszky Józsi Jenő: Naplóm (1914–15)
Váry Rezső: Hazatérés szibériai hadifogságból
Vitéz Deseő Lajos: Erdélyben az oláh háborúban
Weisz doktor háborús naplójából

3.1 Újságkivágások
A gyarmatokat ma is nyakéknek tekintik
A magyarországi sajtó és a hatalom az első világháború kitörésének idején
Az Irodalmi Magazin a Nagy Háborúról
Egy kivágott interjú
Éljen a háború! - izgatott menet járta körbe Szegedet
Gorda Éva: Tábori újságok az I. világháborúban
Szegeden lőtték le az első behatoló repülőgépet

4. A kulisszák mögött
A könnyen elsülő revolverek kora
A német kém, aki köszönetet mondott kivégzése előtt az őröknek
A Nobel-díjas, aki Przemysl poklában is bizonyított
A sokszoros túlerő okozta a Zenta vesztét
A világtörténelem leghíresebb kémnője: Mata Hari
Aki a katonákat szerette...
Az első világháború első halottja
Az első világháború tíz leghalálosabb fegyvere
Csodatevő gyógyító vagy gátlástalan gazember?
Erdély Jenő: Városunk az ezernapos háborúban
Gellért Oszkár: Vörös könyv Romániáról
"Háromlábú" kutya volt az 1. világháború hőse
Manfred von Richthofen - a vörös báró és legendája
Mit adott nekünk az I. világháború?
Nyolcévesen vonult be a legfiatalabb szerb gyerekkatona
Szabadsághős vagy hazaáruló...
Szende Zoltán: Invázió Magyarországon
Tíz híres hadvezér az első világháborúban
Tíz tényező, ami közrejátszott a Központi Hatalmak első világháborús vereségében
Tíz újságcikk, amely meghozta az emberek kedvét a világháborúhoz
Több embert ölt meg, mint a fegyverek
Zubor Zalán: Jaj a meggyőzötteknek

5. Háborús képvilág
23 ismeretlen fotó
A Northfoto első világháborús képeiből
A Reuters archivumából
Az árok - egy rendhagyó első világháborús film
Az Érdekes Újság háborús albuma (I-X. füzet)
Az Erdélyi Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből
Balogh Rudolf háborús fotográfiáiból
Báró Mednyánszky László háborús képei
Békés napok a fronton...
Egy végzetes utazás képei
Háború a reklámban - reklám a háborúban
Háborús rajzok, grafikák
Háborús "szellemképek"
Háború - sztereóban
Házasság és család a Nagy Háború árnyékában / "Gondolatban mindig ott leszek"
Így! Most már lőhetnek… köszönöm!
Jön minden idők leghitelesebb háborús sorozata?
Kerámiapipacsok a Towernél
Kriván Ferenc kiállítás nyílik
Magyar vasutak az első világháborúban
Marcona hadfi csokor vadvirággal
Megtévesztő hajók a vízen
Múzeum az Isonzó völgyében
Pilótaálomból - haditudósító
Százéves történet - első világháború
Sztereoképek az első világháborúból
Üdvözlet a frontról

6. Háborús emlékképek (a Hargita Népe a nagy háborúról)
„A székelyföldi ezredek megálltak helyüket"
„Kietlen pusztaság és halotti csend”
Hollók a háborúban
Képek, emlékek, katonák
Komoróczy György: Világháború
Ladó István szerencséje
Menasági történetek

7. Irodalom és háború (II)
A csatamezők új messiása
Alekszandr Szolzsenyicin: A térkép előtt
Pelle János: A vörös kerék
"A versek mondanak el a legtöbbet"
Bertolt Brecht prózájából, verseiből
Émile Zola háborúja és békéje
Florian Illies: 1913
Halmágyi Samu verseiből
Hammerstein Judit: Egy elfelejtett magyar világirodalmi bestseller
Henri Barbusse: Tűz
Herczeg Ferenc: Túl az életen...
Iszaak Babel: Lovashadsereg
Ivo Andric: Híd a Drinán
Ivo Andric: Tomo Galusz rajongása és szenvedése
Kaffka Margit háborúi
Kaffka Margit naplójegyzeteiről
Karinthy Frigyes-breviárium
Karinthy Frigyes: Fából vaskarika
Kassay János verseiből
Lengyel József: Prenn Ferenc hányatott élete
Megszámláltattál − a magyar tragédia előérzete
Mekis D. János: Hadi-esztétika, termékeny nyelvzavar
Mészöly Miklós: Háború és irodalom
Mit tegyen az író a háborúval szemben?
Nagy István: Sáncalja
„…ne bánts senkit, nem bánt senki!”
Robert Graves: Isten hozzád, Anglia!
Stefan Zweig: Epizód a Genfi-tavon
Szép Ernő: A sánta fiatal ember naplója
Szomory Dezső: Harry Russel-Dorsan harctéri levelei
Kerekes Tamás kritikája a könyvről
Tersánszky J. Jenő: Jön a főherceg
Torday Emil: A sánta kislány

8. Mai értelmezések
Stefano Bottoni: Trianonról Bukarestben

Műhelynapló (2)
“A világban pusztít a gyűlölet…”

Szerzőkről, forrásokról (munkában)

2 megjegyzés:

 1. Kedves Cseke Gábor!

  Az Isten hozzád Európa 1914-1918 c. konferencia szervezői, előadói nevében is köszönjük hogy honlapján közzétette tudósításunkat. Ugyanakkor egy problémára szeretnénk felhívni a figyelmét, egyben kérnénk ennek orvoslását. A tudósítás végén feltüntetett egy linket, amely az előadások írott változatait tartalmazó kötethez vezet. Számunkra is érthetetlen módon a Szent Vince Szakkollégium honlapkezelői a félig kész kötet digitális változatát töltötték fel a honlapjukra. Már intézkedtünk, így hamarosan a kötet nem lesz elérhető ezen az oldalon. Kérjük tehát hogy oldalán szíveskedjen megszüntetni az elérési útvonalat. Ellenben hamarosan feltöltésre került a már bemutatott végleges kötet.
  Megértését köszönjük szépen!
  A szervezők nevében
  Balogh Gábor

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm a figyelmeztetést, a javítás megtörtént
   Cseke Gábor

   Törlés