2013. április 13., szombat

Erdélyi és csángó költészet. DEMETER JÓZSEFSz. 1947, Magyardellőn. Újságíró, író, költő (DeJó-ként is ismert). Iskolai és egyetemi tanulmányait Kerelőszentpálon, Radnóton, Gyergyószentmiklóson, Piatra Neamţon, Marosvásárhelyen és Bukarestben végezte. Népdal- és -táncoktató is volt. 1990-ben áttelepült Magyarországra, a Kecskemét melletti Ballószögön él. Verskötetei: Szóletétel (1985, Kriterion, Forrás sorozat - Somosdi Veress Károllyal közös kötetben); Ecetfaméz (2001), Sziklaszószék (2003); Magyardellői népdalok (I - 2006; II - 2007; III - 2009); Hazatévedtem (Hungarovox, 2011). Válogatásunk induló és legutolsó kötetei alapján készült.


Láthatár partján

Láthatár partján
Lovakat cserél
Apám

Egy út sem él
Valaki
Vágtat vissza mégis
Kezembe nyom
Egy lehangolt
Cirok-hegedűt

Versek visszhangját hallani

Fönn
Valahol egészen
Alant
A búcsú madarai
Vergődő
Aranyhalak


Kutyák

Mért ugatnak úgy a kutyák az udvaron, kérded
és kilépsz az udvarra.

Mért ugatnak úgy a kutyák a kert alatt, kérded
és hátramész a kertbe.

Mért ugatnak úgy a kutyák a falu határában, kérded
és kimész a faluból.

Házamban a kutyák, ugatod és a másik feledre
fordulsz.

Olvadás

Égre nyitott arccal ebben a nagy olvadásban
csak állunk, állunk. Senki nem siet.

Hirtelen sírni kezdtek a disznók.
Bőgnek a tehenek. Rikácsolnak a tyúkok.
Egyedül a kakas kukorékol.

Ja' igen, az aklokban juhok bégetnek.

Gyorsított felvétel, hurrá! — hurrá! — a mi
tájunk ez!

És —
Mindent, de mindent elölről kezdtünk. Nem
kapcsoltuk be a tyúkokat, sem a disznókat,
sem a teheneket. . .


Új kenyér

A hegytetőn ég a válasz.
Föld előttünk, föld utánunk.
És mindenki a tűz köré gyűlt.

Hopplá, hopp, arcomról tapssal mosom le a
bőrt, hopplá-hopp a szomorúfűz-eső között. . .
kenyértésztává változtatom a sarat, kenyérré
a köveket.
Na de ez már plagizálás.

Vegyétek és egyétek . . .


Tovább!

Lábujjhegyen, állig csendben, nehogy
leverjünk valamit, szorította mutatóujját a
szájára Z.
Nehogy leverjünk valamit, visszhangoztuk
önmagunkban és mentünk tovább.
Inog az ősz, csendórák zuhannak... súgtam
lebukott versemet az ősz viaszos hallóüregébe.
Hahó! Hahó! Visszhangozta a rét. Még! Még!
A karórákat megfojtani! — csapott ránk
tekintetével Z.
A karórákat megfojtani! — ketyegtük szájról
szájra és mentünk tovább.
Szívéről a hangszórót mindenki tépje le,
robbant egy láthatatlan hangosbemondó.
Szívéről a hangszórót mindenki tépje le! —
véreztük össze a telet.
Ne szuszogj!
Nem szuszogunk. Nem szuszogunk! — repdeste
tekintetünk és mentünk tovább.
Z. felemelt tenyere REFLEKTORKÉNT VAKÍTOTT
SZEMÜNKBE.
EDDIG A VERS. NINCS KIÚT, nyögte valaki a
hátunk mögött.


Leszállás

Fehér galambban, álmaink röptére fölött, nem
kapunk leszállási engedélyt. Alattunk
valami dúl.

... És percenként érkeznek a fehér galambok,
héjaraj keringhet így a dög fölött. Rétege-
sen köröznek egyre többen, az összeütközés
veszélye fenyeget.

Fehér galambban, álmaink röptére fölött,
nem kapunk leszállási engedélyt, nem.
„Őrizzük meg józanságunkat. Én csak légi-
kisasszony vagyok. Itt ugyanis pompásan süt a nap."

... És percenként érkeznek a fehér galambok,
héjaraj keringhet így a dög fölött,
rétegesen köröznek, hely sincs a nap alatt, az
összeütközés öröme fenyeget. . .

Vadvirág-szerelem

I

Keresnek a vadvirágokba te arcodat akarják,
ünnepeidet rád törik, ő az, ő az — kiabálják.
Óceáni verőfényben vadvirág fürdik előtted,
menekülsz az öröm elől —örömödből örömökbe ...
Szónyújtásnyira a vétek..., de ez a sok
kúszó-mászó ..., lábaidat tapogatod — elnapolt
kígyómarások — nyomdokidban méreg buggyan.
Koraszülött púpos évszak, véres szirmú meztelen-
ség, forrásba bukó hajnalok, kiért félek, kiért
félek? Hahó, hahó! ... Hallgatózol, ajkad recésre
fent sarló, búzatábla éhét feledd, billen a
hegy, keresgélnek.
Keresnek a vadvirágok, a te arcodat akarják,
ünnepeidet rád törik, ő az, ő az — kiabálják.
Árny-testedhez forrad a fény, csapda rothad,
mélyül a mély. Visszatapsolod a tavaszt, pólyás
remény, pólyás remény.
Szemeidet eltakarod, ikerablak két tenyered.
Árnyék loccsan át a tájon, árnyék-zajlás, kia-
bálod. Óceáni verőfényben itatóspapír a tested,
a kikeletet összekened, degenyeges, degenyeges...
És szusszanni sem hagy az öröm, újrafogalmazol
mindent, tájak súlypontja megtagad, késve jöttél,
késve jöttél?

A tisztás is csak a tiéd, erdők vonulnak előtted,
vadvirágok hadirendben, égi muzsikaszó-fényben,
kik hallgatóznak körötted...
Keresnek a vadvirágok, a te arcodat akarják,
ünnepeidet rád törik, ő az, ő az! — kiabálják.
Lyukkártyák a hét napjai, bátran felcseréled
őket, s a leigázott ős-virágzást újra nézed,
újra nézed. És kezdődik elölről minden ...

Keresnek a vadvirágok, a te arcodat akarják,
ünnepeidet rád törik, ő az, ő az! — kiabálják.
Útjaidat keresztezik, milyen nyelven értekeznek? –
ösvényedet nemesítik? . . . Homlokodon liheg a
nap, idegenek tapogatnak. Hol vagy, hol vagy? —
sziszeg a had, múltad nélkül mit sem érnél,
térdig süppedsz félelembe, embertől emberig ,
lépkedsz, nyújtsd a kezed, miért sietsz?
Ünnepeddel körülvéve, lobogótól lobogóig a
frissen aszfaltozott mezőn kit keresgélsz,
kit keresgélsz?
Nyomdokidat radírozzák, a réteken úthengerek,
mint a tankok, jaj, úgy jönnek. Ágyúdűzniben
gólyahír, igyekezzél, igyekezzél! Légkalapácsok
zúgása, repedezik, omlik az ég ...
Keresnek a vadvirágok, a te arcodat akarják,
reád ontanák a napot, könyörögj értük egy
nagyot.

II

Utam feléd visz s te nem vagy, a tavasz
rejteget előlem. Mezőről mezőre dőlök, de te
nem vagy, de te nem vagy. Pihenni ha volna
erőm . . ., hová ültettek át, hová? Tenyeremben
jövőd földje, most próbáld ki gyökeredet.
Pillantásod szívemig nőtt, gyökerezzen,
gyökerezzen ... Őserdők riasztó titka, hová,
merre bújtogatna?
Keresnek a vadvirágok, az arcomat nem feledik?
Ünnepeimet rám törik, ő az? — ő az? — kérdezgetik.
Utam feléd visz, s te nem vagy..., a tavasz
rejteget előlem, verstől versig keresgéllek,
de te nem vagy ... de te nem vagy...

De —
Keresnek a vadvirágok, a te arcodat akarják,
ünnepeidet rád törik, ki az, ki az?! — kiabálják...


Feneketlen magasság

Erőss Zsoltnak

A Hegy le-
Nézi az embert.
A legmagasabb
Hegyről is már
Sokszor lenézett az
Ember.

A vágy az igazi
Hegy. Csúcsa az ég,
De! Az élet, akár
A tó, csak a
Mesékben feneketlen -
Mennyei kaptató!

Az óceán arca

Az óceánt nem lehet
hasonlatokkal érzékeltetni
Márai Sándor

Az óceán arca olyan, amilyen. Az
Óceán arca nem olyan, amilyen…
Az óceán arca nem olyan, amilyennek a
Tengerész látja – kisimultan, ráncosan -
Lelki szemeivel. Sem! Az óceán arca
Nem olyan, amilyennek integető tengerész-
Feleség látja egy-egy könnycsepp
Mariana-árok mélységeiben. Az óceán
Arca nem olyan, amilyennek az
Ég tükrében a Föld önmagát
Látja – kozmikus szirének
Csábító énekeiért cserében. Az
Óceán arcát csak a Vers látja, melyet!
Meg nem írtak, meg nem
Írnak, noha! Az óceán arca
Sosem olyan, amilyen valóban,
Hogyha netán még oly valótlan is
Volna, mint(h)a…………………


Hazai vonat

Álmaimban mindig
Lekésem a hazai vonatot.
Csomagomat elveszítem. Újabb
Jegyre már nincs pénzem.
Munkát! Munkát! Hogy!
Kikeressem. Halálfogytiglan,
Akár életem árán -
A mennyei jegy árát -
Tartva attól, nehogy!
Megébredjek. Én
Látnám ennek is a
Kárát. Ó, micsoda gondok!
Álmaimban mindig
Lekésem - a forgalomból
Kivont utazási
Alkalmatosságot.................


A kés torka

Szögre akasztott cifra-
Járom helye - a le-
Meszelt pajta oldalán.
Őseid árnyéka -
Égre vetülő temetőből -
Cipőd talpán. Otthoni
Föld, itthoni homok -
Simogatások alkonyatainál.
Vén szív lüktető
Melege. Idők nyomdokiban:
Emlékezet, mely!
Mindenkit, minden
Állatot, tárgyat meg-
Illet. Mért szegte
Saját torkát a Kés, amivel! Házi-
Kenyeret még
Te is szel(etel)tél - Édes-
Apád asztalánál
Hontalan éhezőknek.
Nem csak Szentestén.
Szögre akasztott cifra-
Járom rég nincs
A helyén. Jaj, né, ó,
Istenem! Milyen alacsonyan
Röpül az a tehén.


Virág-bilincs

Rabok dolgoznak a
Természet tömlöcében.
Jól látni a dombról,
Innen, ahol!
Eszterláncfűre
Verten - mi a
Leggyengébb lánc-
Szem bennem...
Kérdem. Odébb
Már - hanyatt, tisztások
Tisztásán, ó, virágzó
Szerelem, és! Hogy
Fut, fut a fény,
A nyár előlem, mily!
Rettenetesen. Mondd -
„Rabok legyünk vagy..."
Elég, elég! Minden oly
Egyetemesen halad.
Feléd. Csuklódon egy
Virág árnyéka -
Rezzen. Eszterlánc-
Fű szeme se szebben.
Rabok dolgoznak a
Természet tömlöcében.


Kora nyári díszlet

Virrad.
Kivégző
Osztag előtt egy -
Fa. Fölötte éneklő
Madárka. Az
Utolsó kívánságát
Dalolja. Süt. Minő
Fényorgona! Csövében
Golyó. Pacsirta.


Egyetlen

Egyetlen
Forradalom sem
Forrja ki jól magát. Túl-
Buggyan. Nem buggyan.
Sok a hab. A cukor. Kevés
A hab. A cukor. Fortyog a
Világ. Forty, forty! Egyetlen-
Egy vershatalom sem forrja
Ki magát? Sok a metafora.
Cukorra cukor. Émelyeg.
Kevés a metafora.
Ecetre ecet. Cibere.


Szél lengedez, sár van

A haja hosszú
Volt és szőke, mint
Egy Istennőé.
Horgasináig ért, de!
Én a barnákat
Szerettem. Nem tudom
Miért.

A haja hosszú
Volt és fekete -
Horgasináig ért, de!
Én a szőkéket
Szerettem. Nem
Tudom miért.

Közös bennük a
Hosszú,
Istennői haj, de!
Én a rövid hajúakat
Szerettem. Nem tudom
Miért.

Fűszálakat cirógat a
Szomorúfűz sárga levele. Az
Élet sín nélküli vonat, és!
Én már csak a legszebb
Istennőkhöz
Szeretnék utazni vele.


Virtuális helyzet

Életünk - csupa ajtó
(-)

Ajtó - tokostól a
Réten. Előtte gyékény.
És bent - mögötte csak a
Csönd. Már a semmi is sok.
Egyelőre. Ki kopogtat?
Lábát súrolja, csapkodja. Egy!
Ösvény.

Bemegyek. Ki-
Jövök. Eső volt. Hol ott,
Hol itt. A májusi
Áldás mindig is kincs. Kí-
Elégetlenül maradt
Virág? Úgy érzem,
Suhunn sincs...

Szemed repes az örömtől. Lepke-
Kék. A szivárvány
Olajos bár, de! Fényesen
Ragyog az ég. Pocsolyában -
Tükröm, tükröm a földön,
Lics-locs..., össze ne
Törjön. Tenyeremben csillogó
Táj. Még termékeny - temető,
Rét....................................

Szárítókötél. Frissen mosott
Szivárvány. Felhőtlen. Édesanyám-
Tiszta, áldott állapotú, májusi
Kedvesem. Sulykolja, és!
Szellőztet. A természet. Ön-
Magát szárítja. A frissen mosott
Felhőket térkamera vigyázza. Ajtó
Ajtót kilincsel. A táj
Nincs bezárva Nem
Magánterület -az ég... Itt a
Földön, Magyardellőn - még.


Fénye kell

Néma dallam
Fénye kell - útját
Nem téveszti el.
Tövismagok a
Csillagok? Zenébe
Botlasz - nem hallod?
Szíved egén
Az ablakok - földre
Néznek, mert! Nem vakok.

Szivárvány festi a Napot.

Nézem a repülők
Hasát. Hátamon
Hajnalpír fut át.

A világ?
Dalból született. Hogy!
Melyik az. Te lükteted.
A régi dal -
Meddig is kell?
Mindig is kell. Ébredj!
A Nap csak veled kel.

Szerkesztette: Cseke Gábor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése