2012. augusztus 30., csütörtök

Erdélyi és csángó költészet: Székelykeresztúri Molnár Sándor

A szerző tiszti
egyenruhában az iskolai
ünnepségen

A székelykeresztúri Orbán Balázs unitárius gimnáziumba járt iskolába. Magyar királyi honvédőrnagy, a magyar katonai írók körének tagja. 1944-ben, az iskola 150 éves évfordulóján verseiből olvasott föl. A konzervatív nemzeti költészet híve, gyakorló nótaszerző, számos szövegét megzenésítették. Főbb kötetei: Öröktűz, Honvéd, Magyarország Védőasszonya, Lélekvirágok, Székely Szív. (Válogatásunk ez utóbbi alapján készült.)


ÚTINAPLÓ

Álltam Bécs büszke várában, s szemem 
Erdély felé tekintett szüntelen.

Láttam Schönbrunn szép „nyomorék" fáit,
 Mennyi kevély székely baka járt itt.

Szép volt Salzburg pompás hegyes tája, 
Hargitának még sem lehet párja.

A tiroli havasok tetején 
Fogaras felé tekintettem én.

München söre németnek megjárja, 
Jobb a baconi borvíz nektárja.

Berlin gőgös Brandenburg kapuja 
Kőkapunkat eszembe juttatja.

Krakkó, Tarnóv, Varsó, Pózén tája 
Szép ... de lelkem Székelyföldet járja.

Illatos Köln diadalmas dómja . . . 
Kedvesebb a kis falum temploma.

Csodálatos Brüsszel dús csipkéje, 
De nem adnék „írásost" cserébe.

Páris acéltornyát megcsodáltam . . . 
Fatornyos falunkba szállt a vágyam,

A francia „kék ég alja" álom ... 
Gyönyörű, de mégis hazavágyom.

Velencében oly szépet álmodtam: 
Megfürödtem a Szent Anna tóban . . .


MOST JÖTTEM ERDÉLYBŐL

Most jöttem Erdélyből, 
Tavaszvirágzáskor : 
Hervad ott a virág, 
Nem virul, mint máskor. 
Színtelen a bimbó, 
Nem is nyílhat szépen? 
Székely leány könnye 
Öntözgeti régen.

Most jöttem Erdélyből, 
Nyári napsütésben: 
Nincs heve a napnak, 
Nem süt úgy, mint régen. 
Színtelen a napfény, 
Oly sötét az árnyék . . . 
Megszakadna szívem, 
Ha tovább ott járnék.

Most jöttem Erdélyből, 
Őszi hervadáskor: 
Bánat bő szüretje 
Dúsabb most, mint máskor. 
Hidegebb a szél is 
Gyászos tarlók felett. 
Kora hervadáson 
Csak zokogni lehet.

Most jöttem Erdélyből, 
Téli, fagyos éjjel: 
Havas hegyek leplét 
Vad szél tépi széjjel. 
Elolvadt a hó is, 
Fekete ott minden . . . 
Szegény székely népem, 
Elhagyott az Isten?


SZÉKELY HUSZÁR KESERGŐJE

Vihar verte, szél szagatta a cifra dolmányom, 
A szép piros huszárcsákóm,   hej, én be sajnálom, 
Messzejártam nótaszóval, virágos csákóval, 
És a soha el nem  hagyott   szent  magyar  zászlóval.

A taréjos rézsarkantyum ott maradt Erdélyben, 
Kopott báránybőr bekecsem a kárpáti szélen. 
Keserű komiszkenyerem  Bácska-Bánát földjén, 
Rozsdás kardom  osztráké   lett   még  tizennyolc   őszén!


TELI HÍJJÚ, TELI SZÚSZÉK
(Megzenésítette: Tiboldi József)

Teli hijjú, teli szúszék, 
Én Istenem, mind elúszék, 
Se fuszújka, se pityóka, 
Se vén lovam, a ven hóka, Ja-ja-jaj.

Három véka féreje főd, 
Míg megvótál fejem se főtt. 
Törökbúza vékaszámra, 
Szomszéd leve a gazdája, 
Ja-ja-jaj.

Átalmennék a nagy hegyen,
Ha másként nem, lábújhegyen. 
Két lábom es tövig járnám, 
Csak a rózsámot meglátnám, 
Ja-ja-jaj.


SZEGÉNY GÓBÉ LAMENTÁL

Esmég, esmég csak esszefut 
A harisnyám kórca. 
Káposztalé s főtt pityóka 
Mindennapi kóta.

A sonkát csak élve látom 
Szomszéd udvarába, 
Inkábbat csak szóval vagyok 
Párom erányába.


FALUSIAK

A falusi tanító, jegyző s a pap, 
Örül, ha minden nap újra hajba kap.

„A tanító úr tegnap is megleste, 
Hogy merre járt a plébános úr este."

Szétszedik a papot a vinkó körül, 
Az újabb pletykának mindenik örül.

A pap kártyázni volt: másnap kiderül, 
Szidják a tanítót erre emberül.

„Jegyzőnk az éjjel a nagy kert alatt járt! 
Vaj' ott melyik lány szoknyája  vallott  kárt ?"

Szidja a Jegyzőt a pap s a tanító : 
,.Fura nótárius, erkölcs-pusztító."

Ám a jegyző úr csak határt járt csupán 
S szemlét tartott az éjjeli őr után.

Kibékülni hát, más nem marad hátra, 
Mert a jegyző is a jó utat járta.

„De hol járt a tanító tegnap éjjel ? 
Kihalóban volt?". . . Szidják szörnyű kéjjel.

S jön a tanító: „Egy-két pipaszóra 
Faluzni járék. . . kinek van jó bora" . . .

A pap s a jegyző bocsánatot kérnek 
S kibékülni egy-két kortyra betérnek.

S a három jó lovag, a gáncs nélküli, 
Ül, míg agyukat a vinkó megülí.

Három jó  madár harcol s békül  folyton
S mindez csak azért, hogy a  vinkó fogyjon .

Forrás: Székelykeresztúri Molnár Sándor - Székely szív. Versek. A Szilágyi Erzsébet Erdélyi Nőegylet kiadása, Budapest. * Lelőhely: csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár Dokumentációs Osztálya, Kelemen Katalin szíves hozzájárulásával

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése