2012. augusztus 14., kedd

Muzica nopţilor / Éjszakák zenéje (4)


Raport despre poeţi

Poeţii ascund printre rânduri
adevăruri crude despre rege
şi despre zei;

ei se aşează lângă pietrele templului
şi adorm pe suprafaţa lor răcoroasă,
sau se prefac numai,
şi după-aceea aşează cuvintele
într-o ordine pe care n-au mai avut niciodată,
şi ele, cuvintele, şuşotesc între ele
că ţi se face frig şi ţi se face cald;

ei sunt mândriu de iscusinţa lor,
dar mai ales foarte trişti,
ciudata lor melancolie
le vine ca aura la sfinţi.


Jelentés a költőkről

A költők a sorok között kegyetlen
igazságokat rejtenek el a királyról
és az istenekről;

ők a templomok kövére telepednek
és elalszanak a hűs lapokon,
vagy csak mímelik csupán,
majd a szavakat olyan sorrendbe
állítják, amilyent azok nem is pipáltak,
a szavaknak pedig egymás közt eljár a szájuk
csak úgy hevül s borzong az ember tőle;

a költők büszkék rátermettségükre,
de főképpen igen bánatosak
furcsa szomorúságuk
feltündököl akár a szentek glóriája.


CODUL DE BARE / ÁRKÓD (2002)


Decalogul lui Malda

1
Nu oda trebuie
interzisă,
ci linguşeala.

2
Trebuie să-ţi impui
voinţa,
nu capriciile.

3
Nu te ruşina
când de la abuzuri
te dai înapoi.

4
Nu îngenunchia
decât în faţa
idealurilor tale.

5
Fii curajos
de unul singur,
nu cu gloata.

6
Nu umbla
cu nasul pe sus,
gropile sunt pe pământ.

7
Fii soldatul
unei singure cauze -
omenie necondiţionată.

8
Fii convingător
cu argumentele,
nu cu pumnii.

9
Nu minţi pentru alţii
pentru tine
nici atât.

10
Fii necruţător
numai
cu slăbiciunile tale.

Malda tízparancsolata

1
Nem az ódát kell
betiltani
hanem a hízelgést.

2
Akaratodat
szeszélyeidben kell
érvényesítened.

3
Ne szégyenkezz
mikor a durvaság
elriaszt.

4
Ne hajts térdet
csak az eszményeid
előtt.

5
Légy bátor
egymagadban
ne a csürhével.

6
Ne járkálj
fenhéjázón
a gödröket a földön találod.

7
Egyetlen ügy
katonája légy:
a feltétlen emberségé.

8
Érveiddel
légy meggyőző
ne az öklöddel.

9
Ne hazudj másokért
magadért
annyira sem.

10
Légy kérlelhetetlen
de csak
gyengeségeiddel.

Vânătoare de iarnă

Pe ramul de tuş
croncăne un corb,
pleoapa cade des
peste ochiul orb.

Troian de larmă
e preajma, de ger,
de promoroacă-i
raiul efemer;

iz de viscere
are vânatul,
soare şi sânge
muşcă omătul.

Cortegiul trece,
urmele rămân -
martore acestui
ritual păgân.

Tot mai departe,
în cornul de bou
suflă hăitaşii
un palid ecou;

sună tot mai stins
cornul în amurg,
nespus de încet,
însă îndelung.

Téli vadászat

Fekete ágon
krákog egy holló
vak szeme zárja
sűrűn csukódó

Mindenütt hangok
fagyos buckái,
jeges páncélban
a mennyek fái.

Belsőség ízével
a vadhús tele,
napfényt és vért fal
a tél szelleme.

Vonuló gyászmenet
maradék nyoma
tanúskodik milyen
egy pogány lakoma.

Mind távolabbról
harsanó kürtszó,
a hajtók zenéje -
elszomorító,

dallama elhal
míg jön az alkony
végtelen hosszan
kitartott hangon.

Octombrie 1999

Duium de frunze aud căzând în amintire
spre un pământ depărtat ca stelele stinse,
tangaj de foşnet fără sfârşire
în toiul acestei cumplite aglomerări
de zile şi ani şi conştiinţe, vălmăşag
de imagini în cronologie răsturnată;

ascendenţii mi-au lăsat
moşteniri nedeclarate, îndur fără clipire
acest subtil mesaj de octombrie
ca pe o scaldă în apele determinărilor reci;

zgribulit părăsesc teritoriul
acestui exil fantomatic,
foşnetul stăruie-n auz şi în real
chiar pică frunza în Ardeal,
dar nu e linişte,
sub toga nopţii e numai tăcere.

1999 október

Levelek özöne hallszik emlékeimben hullanak
egy távoli földre mint kihunyt csillagok
véget nem érő levélzizegés táncjátéka
e kíméletlen összetorlódott napok
és évek és lelkek teljében, képek halmaza
fordított időrendben

elődeimtől rám maradt
beváltatlan örökségek. Zokszó nélkül elviselem
október e rejtett üzenetét
megmártózásként a hűvös meghatározások vizében

vacogva hagyom el e képzeletbeli
számüzetés vidékét
makacsul hallom a levélsuttogást a valóságban is
Erdélyben épp a levelek hullnak
de nincsen csönd
az éj palástja alatt merő hallgatás.

Ruga pe malul apei

Dă-mi, Doamne, puterea
de a crede, o dată,
că n-am fost
niciodată,

că nu sunt,
că totul nu-i
decât un gând
al tău de tristeţe
în care totul încape,

în care stau şi eu
pe malul unei ape
în care se scaldă
puzderii de smaralde,
de nimeni râvnite,
de tine aruncate.

Mirajul El Dorado -
postuma realitate.

Ima a vízparton

Adj Uram, erőt
hogy higgyek már egyszer,
hogy sohasem
voltam,
hogy nem vagyok,
hogy minden
csupán egy szomorú
gondolat a tiéd
amibe minden belefér

amelyben én is ott állok
egy víz partján
benne smaragdok
garmadája fürdik
senkinek nem hiányzik
te szórtad el őket

El Dorado varázsa
síron túli valóság.

Octombrie 2000

Pică frunza în pădurile transilvane...
Chindia le suflă cu o pojghiţă de aur
ca acum treizeci de ani,
când încă admiram asemenea frumuseţi
neştiutor despre perfida intruziune
a efectelor absurde în existenţă;

luciul metalic învie detalii,
frânturi decolorate din toamna unor frustrări
care deveneau grefe de maturitate -
firescul a fost atunci dureros,
zvâcnetul pleoapelor - singurul semn
despre un năprasnic strigăt nestrigat,
ca al arborilor desfrunzindu-se după gerul hain;
după aceea ne-am văzut tot mai rar,
până rar s-a făcut
niciodată.

Abia azi, după trei decade,
ţi-aş putea spune
că nici un adio nu-i cumsecade -

2000 október

Erdélyi erdőkben hull a levél
vékony aranyfüsttel az alkony bevonja
mint egykor harminc éve
amikor még az efajta szépségeket csodáltam,
mit sem tudván az abszurd effektusok
beszüremkedéséről a létezésbe;

a fémes csillogás mindent bevilágít,
kifakult foszlányokat egy vesztes őszből,
belőlük később sebhelyek lettek,
sajgó természetesség,
vonagló szemhéjak jelezték csupán
az el nem üvöltött iszonyú bődülést,
a fákéhoz hasonlót mikor a szívtelen fagy vetkőzteti őket,
később mind ritkábban láttuk egymást
míg a ritkából egyszer csak
soha lett.

Csupán ma, három évtized után
mondhatnám neked
hogy egyetlen búcsú sem illedelmes -

Călătorie în zonă crepusculară

De mult n-am călătorit pe calea ferată:
goneşte pe linii de carmin
o locomotivă cu luciu de smoală;

parcă ar fi un peisaj de înviere:
patru zări se ciocnesc violent între roţi
şi bat şi-n inima mea cu putere;

fascii albastre agită lumina puţină:
ritmul turbat aruncă fărâme de ecou
până-n piscurile minţii de pe urmă;

la limita serii, provincii translucide:
o entitate abilă sparge blindaje de idei
de veacuri bătrâne, haite de canide;

înger, demon, eon sau ce o fi:
mă rog să mă mai trezească o dată
înainte de a muri.

Utazás áttűnési övezetbe

Rég volt hogy vasúton utaztam:
a kárminpiros síneken egy mozdony
száguld szuroktól fényesen;

mintha a feltámadás tájait járnánk,
négy égtáj torlódik a kerekek alatt
s szívemből erős lüktetés fakad;

kék fénycsíkokból a gyönge derengés,
a veszett ritmus visszhangot ereget
a végső értelem csúcsai felé;

az est határán áttetsző tartományok:
fürge lény sérti föl az eszmék páncélzatát
vén századokból, falkányi kutyák;

angyal, démon, szellem vagy bármi,
imádkozom, még egyszer költsenek föl
a halálom előtt.

Fordította: Cseke Gábor

(Folytatjuk)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése