2012. augusztus 19., vasárnap

Muzica nopţilor / Éjszakák zenéje (5)


ALTERITATE DE DUMINICĂ / VASÁRNAPI MÁSSÁG (2004)

La numărul singular

Nu e deloc uşor să locuieşti
la cincizeci de ani distanţă
de ziua naşterii tale -
la numărul singular fiind -
când toate problemele
au tendinţa de a trece la plural
dozele zilnice de disconfort;

aici nu discut despre sisteme în dezvoltare,
ci de stări, unde discernământul
nu ne poate însoţi şi proteja,

dar nu simt nici un fel de spaimă,
ci mai curând o terifiantă resemnare -
exist între limitele unor legi
care nu exclud umilinţa, ipocrizia, angoasa,
aroganţa, crima virtuală;

tainicul sine mă ceartă că-mi lipseşte
patima de-a zdrobi acest habitat de sfială,
însă nu am vocaţie de erou
şi nici de politician - prefer să fiu tandru şi ticălos
numai cu mine însumi.

Egyes számban

Csöppet sem könnyű ötven
esztendő távolában élni
születésed napjától -
méghozzá egyes számban -
amikor minden gond
a többes szám felé sodorná
a napi kényelmetlenség-adagot;

itt nincsen szó fejlődési rendszerekről,
inkább állapotról, melyben a beszámíthatóság
képtelen velünk tartani és bennünket óvni,

de egyáltalán nem rettegek,
inkább csak szorongva beletörődök -
létemet törvények kertelik
amelyek nem zárják ki a megalázást, a képmutatást, a szorongást,
a fennhéjázást, a gyilkos szándékot;

titokzatos énem pöröl velem hogy hiányzik
belőlem a szenvedély kilépni e téveteg életből,
de én nem születtem hősnek
se politikusnak - inkább legyek gyöngéd és gyalázatos
saját magammal csupán.


Vânătoare cu colţi de argint

Vânătoarea nu este apanajul unor inşi cu puşcă;
adevăratul vânător îşi pândeşte prada
până îi descoperă slăbiciunile şi virtuţile,
până îşi învinge propria spaimă;

apoi, dacă n-a fost devorat,
îşi îndreaptă atenţia spre alt sentiment.


Vadászat, ezüst agyarral

a vadászat nem holmi puskás egyének kiváltsága,
a vérbeli vadász zsákmányát kémleli
amíg fölfedi gyöngéit és erényeit,
amíg magában legyőzi a rettegést;

majd, ha közben föl nem falták,
más érzelem felé fordítja figyelmét.

Soldatul în noapte

Astăzi nu se mai poartă gestul etalării
rănilor; uneori, e mai bine
să nu se ştie că ai fost combatant;

soldatul nu trebuie să aibă personalitate
în preajma ideilor şi nici logică în acţiune;
el trebuie să fie conştient de un singur lucru:
înfruntarea va avea loc în orice condiţii,
indiferent dacă participă sau e mort;
între un soldat mort şi unul viu
e o singură diferenţă: primul e scutit
de a se mai supune ordinelor,
el şi-a câştigat dreptul de a deveni civil.

Pentru că poţi vedea şi contempla
cum schimbă luna unghiul umbrelor în parc
şi ai timp de a-ţi aminti şi altceva,
te-ntrebi de eşti nălucă,
ori ai devenit civil de când s-a înnoptat.

A katona éjjel

Ma már nem divat a sebek
mutogatása: olykor jobb is
ha nem tudják, harcos voltál;

a katonának ne legyen személyisége
az eszmék táján, se logikája a tettei mentén;
egyvalamit kell neki tudnia:
az összecsapásra így is, úgy is sor kerül,
tekintet nélkül arra, részt vesz benne vagy csak hulla;
egy holt és egy élő katona közt
egy a különbség: az első megúszta
a parancsok teljesítését,
jogot nyert hozzá, hogy civillé váljon.

És mert láthatod és elmerenghetsz fölötte,
miként változtatja a parkban a holdfény az árnyak szögét
és van időd másra is emlékezni,
azon töprengsz, kísértet volnál-e
vagy civillé lettél mióta leszállt az éj.

fregata nălucilor

ca aurul cizelat al unui templu,
superb şi năucitor,
cu catargul încins iese din mare
fregata nălucilor;

nu are în geografii celeste
tangente obsedante,
doar amânare de ţel pare plutirea
ei în ritmuri andante

pe valuri cuminţi de beznă solidă
din adânc se ridică
urletul colosal al altor veacuri
preschimbat în lumină.

szellemvitorlás

akár egy templom míves aranya
szédítően pompás
a tenger felől repülve érkező
szellemvitorlás

égi térképek jelölte útjain
nincsen találkozás,
úgy látszik, célját feledtette a halk
tengerringatás

a sűrű sötétség szelíd hullámain -
előtör a mélyből
letűnt századok üvöltő jajszava
vakító fényből.

Octombrie 2001

Lungi penumbre trec încet spre întunecare;
porţia de inefabil am consumat-o în anii tineri,
neştiind că nu voi fi toată viaţa
vizitat de mirări;

toamna alege culorile şi aplică
sentimentelor nuanţe de bronz coclit;
firul cu plumb al lunii
se lasă pe lângă arbori şi măsoară
devierile de la unghiul drept;
secretelor noastre
devieri de la verticalitate
doar Mnemosina le mai ştie şirul;

meditaţia se opreşte aici,
amintirile jenante
nu au loc în poem
şi nu se lasă moştenire.

2001 október

Nyúlánk félárnyékok siklanak a szálló sötétbe;
rejtélyeimet ifjú éveimben feléltem,
mert nem sejtettem, hogy életemből
majd elmaradoznak a csodák;

az ősz megválogatja a színeket és az emberi
érzelmeket rozsdás bronzba vonja;
a hold függőónja
a fák közé ereszkedik és kimutatja
a derékszögtől eltérő dőléseket;
az egyenes tartástól elütő
titkainknak csupán
Mnémosiné tudja sorát;

a töprengés itt végetér,
a kínos emlékeknek
nincs helyük a versben
és nem hagyhatók örökül.

Octombrie 2002

Disciplinaţi, câinii latră la lună -
năluci cu palidă piele de bronz nubian,
glisând pe traiectorii năucitoare,
descarcă-n ochii lor cu lacrimi reci
energii ca o pulbere de diamant,
julind excoriaţii vechi şi tumefiate;

în lucarnele spaimei clipesc ochi halucinanţi
când bruma se lasă ca o jupuire de conştiinţă
şi se culcă nălucirile
în lichidele perle sidefii;

între imaterialitatea lor
şi a mea e doar o deosebire de percepţie,
diferenţa că eu încă nu mă pot risipi
în miliarde de fragmente
pentru a mă odihni.

2002 október

A fegyelmezett ebek a holdat ugatják
mintha bronzszín núbiai szellemek,
surrannak szédítő útvonalakon
hűs könnyel teli tekintetükben gyémánt-
porhoz illő energiák gerjednek,
régi, felpuffadt nyúzottakat csigázva;

a rettegés hajóablakaiban pillogó képzelgő szemek,
leszáll a harmat mint a megnyúzott lelkiismeret
és a látomások elpihennek
a gyöngyházszínű kagylók vizében;

anyagnélküliségük és
az enyém között csupán az érzékek játéka dúl,
mert hogy én még nem tudom eltékozolni magam
milliárd részecskeként
hogy megpihenjek.

Învăţături

Am învăţat câteva lucruri simple:
nu-i nevoie să ridici pumnul,
îţi faci destui duşmani şi cu blândeţea;

nu-i nevoie să strigi,
tăcerea poate ţine loc de urlet;

nu trebuie să vezi şi să pipăi,
să resimţi e mult mai profund;

nu te poţi rătăci nicăieri,
afară de inima ta.

Tanulságok

Megtanultam pár egyszerű dolgot:
nem muszáj az öklödet ráznod,
szelíden is lesz ellenséged elég;

nem kell kiáltanod,
a hallgatás akár üvöltés is lehet;

nem kell látnod és tapintanod,
a megérzés sokkal mélyebbre hatol;

nem tévesztheted el az utat,
csakis a szívedig.

Octombrie 2003

simţire în exces -
arta brumarului,
cu tuşe severe-n
grafica frigului;

drenajul matutin
al luminii pe crengi
incizii profunde-n
peţiolii prelungi;

funigeii-n balans
se scutură de stropi
sidefii de brumă -
risipă e, de tropi;

pe tobe mici, vântul
bate-un solo magic -
frunzele cad în ritm
endecasilabic.

2003 október

már érezni jól -
közel a november
vastagon rajzolgat
a fagyos hideggel

reggel még felszikkad
a fény az ágról,
mélyülnek a ráncok
a levélkocsányon

lengő ökörnyálról
gyöngyház harmatcseppek
szédülnek a mélybe
s pazarlón leesnek

bűvös szólóba kezd
dobját veri a szél
időmértékre hull
alá a sok levél.

Scenă în natură

Puţine cuvinte şi puţine culori
se folosesc la o ceremonie tristă;

un alai cu chipuri lungi de asceţi sau fan
îi redăm divinului o parte din creaţie;

îngroparea morţilor
e mai grea decât orice bătălie;

glasul preotului nu are tăiş,
nu răneşte nici o conştiinţă;

despre acest fiord de absolut
doar Socrate avea ceva habar

şi corbii bătrâni de pe ramuri
care asistă la profanare.

Jelenet a természetből

kevés a szó és kevés a szín
egy szomorú szertartáson;

aszkéták vagy megszállottak nyűtt arcú serege,
visszaszármaztatjuk az istenségnek a teremtés egy részét;

a halottak elföldelése
nehezebb bármely ütközetnél;

a papi hang tompán cseng,
egyetlen lelket sem sebez,

a csipkézet öblének teljességéhez
egyedül Szókratész konyított valamit

és az ágon gubbasztó vénséges hollók,
akik a kegyeletsértést látva látják.


Feed-back

Naşterea
oricărei fiinţe
e un exerciţiu de înviere.

Bármely lény
születése
gyakorlat a feltámadáshoz.

Fordította: Cseke Gábor

(Folytatjuk)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése