2012. augusztus 8., szerda

Muzica nopţilor / Éjszakák zenéje (3)OCEANUL INTERIOR / A BELSŐ ÓCEÁN (2000)


Un lup tânăr stă la pândă

Noaptea, între ieri si azi,
în pauza
dintre două bătăi de orologiu,
stă la pândă un lup tânăr;

sunt singur în vidul acesta de sunet
pe care-l resimt ciudat,
ca pe un urlet inversat
pe care îl pot imita întocmai,
pentru că este şi al meu,

e în mine, pregătit, prelung,
să-i dau drumul
când nu voi mai putea îndura.

Egy fiatal farkas lesben áll

Éjjel, tegnap és ma között
két
óraütés közötti csöndben
lesben áll egy ifjú farkas;

magamra vagyok a hangtalan térben
amit furán érzékelek
akár egy fordított üvöltést
amit tökéletesen utánzok
merthogy az enyém

bennem rejtőzik, készen áll, elnyújtott,
hogy kibocsáthassam
ha már nem bírom tovább.

Socrate

Elevii mei sunt bogaţi,
ei îşi iubesc maestrul
şi stimează sărăcia;

şi sunt liberi cât timp
gândurile lor
nu au oprelişti
şi nu vor face plecăciuni
la genunchiul trecător
al vreunei puteri străine;

chiar dacă nu vorbesc
nici o altă limbă,
sclavii nu sunt greci.

Szókrátész

Tanítványaim gazdagok,
szeretik mesterüket,
és tisztelik a szegénységet;

és addig szabadok míg
gondolataik előtt
nincsenek gátak
és nem fognak hajlongani
valamely idegen hatalom
múlandósága előtt;

még ha nem is beszélnek
egyetlen más nyelvet sem,
a rabszolgák nem görögök.

Peisaj

Trei platani uscaţi, un cuib, o casă
şi liniştea profundă,
peisaj sărac în care-ncearcă
să se ascundă
o fâşie decolorată de pânză -

atât cât ţi-ar trebui
ca să bandajezi o rană.

Táj

Három kiszáradt platán, egy fészek, egy ház
és mélységes csönd,
szegényes táj ahol rejtőzni
próbál
egy kifakult vászondarab –

amennyi egy sebet
bekötözni elég.

Calul de lemn

Eu privesc lumea prin vizieră;
sunt puternic în armura mea, aproape invincibil,
şi mă pot lăuda
că armăsarul meu
n-a nechezat niciodată
la apropierea vreunei călduroase iepe;

sunt puternic,
pentru că nimeni nu poate destrăma
ceea ce mintea mea ţese cu uşurinţă -
şi ea ţese
fantastice aventuri bellice;

ei spun că sunt nebun -
nebuni sunt ei,
dar sunt majoritatea;

o, cât aş vrea să necheze-odată,
măcar în şoaptă,
calul meu de lemn de brad!

A faló

Rostélyon át nézem a világot;
páncélomban erős vagyok, már-már legyőzhetetlen,
és kérkedhetek vele
hogy csődöröm
sose nyerített föl
holmi hevülő kanca közeledtén;

erős vagyok,
mivel senki se tudja szétszaggatni
amit az eszem könnyedén kigondol,
ő pedig csuda
harci kalandok kiokoskodója;

ők azt mondják bolond vagyok -
a bolondok ők,
de többségben vannak;

ó, de szeretném, ha nyerítene egyszer
bármilyen halkra fogva
én fenyőfa paripám.

Trece şi septembrie

Trece şi septembrie,
zilele se retrag într-o vale
prin care uitarea nu trece niciodată;

te aştept ca pe o pradă,
dar încă nu vii;
printre atâtea lucruri dobândite prin violenţă,
imaginea ta pare o statuetă orientală
îndărătul unei sticle aburite,
conlucrare a simţurilor mele neştiutoare
care au meditat despre tine;

am compus un lung monolog
de şoapte aspre
pe care să-1 aştern
sub picioarele tale în loc de purpură,
dar trece şi septembrie
şi-i atât de târziu
că nici nu mai ştiu
dacă te aştept sau îţi boicotez sosirea,
surioară moarte, surioara mea.

Elmúlik szeptember is

Elmúlik szeptember is,
a napok egy völgybe húzódnak,
mit a felejtés messzire kerül;

Várok rád, mintha zsákmányra
de még nem érkezel;
megannyi erővel kicsikart szerzemény között
képed keleti szobrocskát idéz
páralepte üveg mögött,
tudat alatti érzékeim eredményeként,
amelyek rólad képzelegnek;

hosszú monológot fogalmaztam
karcos suttogásként
amit majd a lábad elé
terítek szőnyeg gyanánt,
de elmúlik a szeptember is
és oly későre jár,
hogy már nem is tudom,
hogy várlak-e téged, vagy késleltetem érkezésed
halál hugocska, én kishugom.

Pasărea

Pasărea mă privea cu ochi mari;
eu priveam pasărea, şi ea spuse:
ucide-mă;

am ridicat puşca la ochi
şi am vrut s-o omor,
dar era atâta linişte în preajmă
şi atât de puternic m-am tulburat
că n-am mai găsit trăgaciul;

pasărea mă privea cu ochi mari
şi striga: ucide-mă, ucide-mă,
cu gesturi ciudate mă grăbea -

am scuturat atunci arma,
ca să se întâmple ceva,
adia vântul, poate mi se părea,
când mă transformam într-o pasăre
ca pasărea mea;

trebuia să mă omori, spuse ea,
venind lângă mine pe ram -
totul era straniu: limbajul în care comunicam
şi felul cum mă simţeam cu aripi,
deşi nu le aveam.

A madár

A madár rám tekintett nagy szemekkel;
én a madarat néztem, ő meg így szólt:
ölj meg;

célba vettem a fegyverrel
és meg akartam ölni;
de akkora csend honolt köröskörül
és olyan izgalom fogott el,
hogy a ravaszt hiába kerestem;

a madár rám tekintett nagy szemekkel
és rikoltozott: ölj meg, ölj meg,
furán szökdelve sürgetett -

megzörgettem akkor a fegyvert,
hogy történjen végre valami,
meglódult a szél, véltem hallani,
miközben madárrá változtam,
őhozzá hasonlítani;

meg kellett volna ölnöd, mondta ő,
mellém telepedve az ágra -
minden oly fura volt: beszéde, vallomása
és ahogy hirtelen szárnyas lettem
mint kinek nincs is szárnya.

Răsfoind un album de fotografii

În această zi de o generozitate nesăbuită şi lungă,
ascult prin geamul deschis bârfa elegantă
a vântului cu perdeaua;
de fiecare dată, când am stat în faţa fotografului,
mă gândeam la lucruri încă neîntâmplate
şi încercam să creionez chipul meu fericit de peste ani;
răsfoind acest album, mă prefac încă destul de uşor
că totul este precum am voit:
ca o ploaie parfumată de vară;

că o limpede apă în care practici narcisismul
e un album, îţi aduci aminte de tine şi de lumea
în care ai conspirat
sub mila ocrotitoare a celorlalţi,
îţi aduci aminte de toate câte nu le poţi spune
nici unui chip străin.
în această zi ca o risipă de mană,
chipurile mele de demult mă somează cu emoţie.

Egy fényképalbumot lapozgatva

E végtelenül kegyes és hosszú napon
a nyitott ablakon át hallani a válogatott szószátyárkodást
függöny és szél között;
valahányszor csak a fényképész előtt álltam
még meg nem történt eseményekre gondoltam
és felidézni próbáltam éveken túli boldog arcom;
az albumot lapozgatom, még könnyen úgy teszek,
mintha minden akaratom szerint történne:
illatos nyári esőként;

mert a tiszta víz amiben az önszerelmet
gyakorlod
akár egy album, eszedbe ötlik személyed és a világ
amelyben mások aggályos sajnálatával
cinkoskodtál
minden eszedbe jut amit képtelen vagy elmondani
egyetlen idegen arcnak is

ezen a mannával záporozó napon
régenvolt arcaim kérdően állnak elém.

Iluzioniştii

Un iluzionist are oricând un truc
de rezervă. Unul zdrobitor împotriva celui
care se îndoieşte şi întreabă,
aşa cum un tiran are întotdeauna
o lege cu care te poate pedepsi,
chiar de eşti nevinovat;
când au greşit prea evident,
amândoi se pot scuza cu aceleaşi cuvinte,
unul începe, celălalt termină un gând,
unul posedă puterea,
celălalt iluzia ei.


A bűvészek

Egy bűvésznek bármikor van egy pót-
mutatványa. Amolyan lehengerlő azokkal szemben
akik kételkednek és faggatóznak,
amiként egy zsarnoknak is mindig van
egy törvénye amivel lesújthat rád
még ha ártatlan is vagy;
amikor túlontúl nyíltan hibáztak,
mindketten egyazon szavakkal szabadkoznak,
az egyik belekezd, a másik végez egy gondolattal,
egyik birtokolja a hatalmat,
a másik csupán az illúzióját.

Fordította: Cseke Gábor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése