2013. szeptember 20., péntek

Összegyűjtött verseim - a MEK-en

Hetek óta erős késztetést éreztem arra, hogy eddig írott verseimet összeszerkesszem, egyetlen gyűjteményes könyv fedelei közé. Míg ezt az eléggé mechanikus műveletet végeztem, mindegyre az az érzésem támadt, hogy telítődtem a költészettel és nem igazán van még mit keresnem a líra piacán. Hogy igazam van-e vagy sem, azt majd eldönti az idő. Nem lehet véletlen, hogy nem is olyan régen, talán egy éve, megszületett az Akadozó kerék című versem. Azért érdemes elolvasni, mert pontosan kifejezi azt, amire akkor még csak a választ kerestem és amit nem tudtam még pontosan elképzelni.

Egyelőre elégedett vagyok magammal. Ennyire voltam képes, ez a teljesítmény. Ítéljen az idő!TARTALOM


Déli harang (1967)
Rikkantó
Augusztusi gondolatok
Gyalogút
  (Sajnálat)
  (Képek)
  (Gondok)
  (Interjú)
Patak, falu közepén
A küszöbön
Egy levél
Szigorú tavirózsa
Múltűző
Emberi föld
  (Ne feledjétek...)
  (Reggeltől reggelig)
  (A gyermek, kit játszani küldtek)
  (Cement kell)
  (Ha megkérdeznek...)
Ceruza-fogó
Külvárosi út
A kiserdő
  (Tovább)
  (És...)
Színes térkép
A kiskatona
Béke száll...
Útban a naphoz
Lógombóc, sár...
Mezőn, pipacsok közt
Ami vagyok
Van egy nyár
Szerelmem, világom
Ne fuss!
Kapálom, mondja valaki...
Sárgaréz glória
Szép szóba...
Nincs
Mindenki jó fiú...
Tekei erdő
Déli harang
Beszélgetés a széllel
Üzenet
Gyere!
A szerelem útjai
Összhang
Távoli reggel
Utazás földeken-hegyeken által
Találkozás
Dal
Tiltó öledre
Hova igyekszel
Mint tengericső
Eszkabálunk valamit...
Mikrokozmosz
Eggyel több
Béka, béka...
Attilát tologatva
Szalmavirág
Idegen város...
Kortársaim
Anyák

Elveszett birtokok (1969)
Erő-játék
Szitok, ima
Ma is...
Tíz év
Hőség
Hangya-seregem
Valami álljon
Csillageső
Porszemek játszadozása
Szálljatok
Cseveg a bányavíz
Több napja
Őszi idény
Köd nyeli...
Káprázat
Tanya
Csend van
Még pásztor...
Félig ittasan
Levelek a brigádból
  Első levél
  Második levél
  Harmadik levél
  Negyedik levél
  Ötödik levél
  Utóirat
Didergő
A dombon át
Zöld bánat
Elveszett birtokok
Kórházi kartotékok
  (Valami baj van)
  (Pihenj hát, ostoba...)
  (Élni kell)
  (Az emberiség tenyerén)
  (Húsból s vérből)
Dadogjam el
Meztelen kard
Vonz és taszít
Béklyós ló
Néha csodállak...
Ezerévnyi magasban
Légköri zavarok
Ha
Törvény szerint
Körtánc
Évszakok
  (nyugtató)
  (tavasz)
  (nyár)
  (ősz)
  (tél)
  (könyörgés emberi hangon)
Fejfájós
Torkos magány
Keringő
Lidércláng
Gondozó
Vigyázó
Suhintó
Szorongó
Zötyög
Tünedező
Manzárd
Távolság–1
Távolság–2
Távolság–3
Távolság–4
Távolság–5
Távolság–6
Távolság–7
Távolság–8
Kilences vágány (Távolság–9)
Aranymívű pagodák
Öt óra, hajnal
Számadó juhászom

Ellenállás (1980)
miről szóljon az óda
mintha csak egy nap
valaha inkvizítor
anya
ady-lecke
késő öröm
lábadozó pillanat
lesen
reggeli hatkor
hangos vélemény
tüzek ha égnek
miért tespedünk akkora helyen
készül a piramis
csodavárás közben
havat hullató
vers
a tű északra leng
kéngödör
körmünk alá
titkos csapás
mennyi mindent
semmibe néző
kinek kése van
kommunikáció
kevés benzin
nappali álom
ló a lovast
micsoda torony
ebből sírnak aztán napestig
felemelt áron
végtelen
vállukon ring
kilencet kukorékolt
már a zsákot
alkony előtt
kilátó
gyermekkor
hírek szerint
földek taraján
a föld az ég az út a víz
földet már sosem
gereblyézzük csöndesen
a szél a hó
mozgó temető
régvolt szerelem (egy kisfilm kockái)
egyetlen gyertya
hová tettük a hegedűt
volt itt egy
egyszer régen
szíved kigyúl
fentről
hazatérés
összes műveim / mint aki pénzét
összes műveim / fehérre mázolt irodaablak mögött
összes műveim / nyelvek fölött
összes műveim / finnugor gyerekszobában
összes műveim / hasam iránt egy mutatóujj
mondom hogy országa
csend világa (aradi vértanúk sírja mellett ülve)
annyi ágat
csak a szőlőt
hernyótalpakon
egy éjjel
intések
száraz lábbal a fényen át
jelek
hajnalban könnyező
hová repülök
ha nagyon félek
most kell
borotválom már
dobravert énem
mintha csillagok
ellenállás

az ítélet születése (1983)
úgy is mint páncélvonat
futótűz
történelmi avarban
mint svájci óra
igen
szolgálat
teleobjektív
a kérdés születése
mintha most látnád
hát kinek beszélek
rekviem
átmenet
ívfények
  álom
  fordított csillaghullás
  titkos repülőtér
  tengerifű
  vallomás
  kérdés telepi fiúkhoz
behúzott nyakkal jólnevelten
csontkeménnyé haptákban
imperatívuszok
ószeren
soha fegyelmezettebb csapatot
pártás szivárvány
  (ajánlás – 1)
  (sívó havon)
  (állomások)
  (régi reggelek)
  (igazodás)
  (pasztell)
  (millió szobrot)
  (fültépő menetben)
  (járőr)
  (történelmi kövek)
  (furcsa)
  (mintha vizet)
  (derengő áhítat)
  (hosszú séta)
  (mi történt időközben)
  (eresz alatt)
  (vízió)
  (vendégség)
  (jel)
  (a vers háza előtt)
  (győzelmi mars)
  (nyomról nyomra)
  (a remény lombja)
  (cinkosság)
  (éljen soká)
  (fogytán)
  (emlék)
  (ballada a reményhez)
  (ajánlás – 2)
plein air
fejlemények
árkád
sorban miként a döbbent léghajós
miért van a kulcs
kit elsodor
kabátom szárnyam
a remény születése
család
a játék folytatása
hordalék
  utószezon
  hét élet
  altató
  órák kérdése
  már csak a hullámok
  hordalék
összetorlódott pillanat
pedig szél orgonál
áfonyaéréskor 1500 méter magasságban
sárgán virító
alul és felül
deres hajnal
mementó
emlék
a csattogó fagy kései
szívemben vonatok
tóduló süketség
az ítélet születése
gyászjelentések
dobszóló
technológiai jelentés az ércelőkészítésben elért sikerekről

Periszkóp Pál – Bakter Bálint: Robogni örök úthengeren avagy mit vétettek a dáliák? (2003)
Periszkóp Pál küzsdölődése a világ elemeivel és Ebuval
  Az atom és a hit
  Egy cseppet beteg
  Számvetés, -adás
  Ebu testedz
  Nem beszél egyenesen
  Teszek-veszek, motyogatok
  A munkának helyéről
  Misztikuss
  Fején horoszkoppanás
  Ebut rágja a bú
  A svájciak és a vicc
  Ami marad
  Sötét, csodás forgatagban
  Vers a parkban
  Csak úgy a barátságról
Bakter Bálint jelentései Periszkóp Pálnak
Periszkóp Pál és Bakter Bálint feleselése
  Az anya(g)i érzés
  Mit vétettek a dáliák?
  Egy mozdulatban a világ
  Mikor elegem a jóból
  A leborult szivarvégről
  Ha kell, kivárják...
  Nem fedi el teljesen a hab
  Finom kis szerkezet
  Senki többet?
  Lovak a karámban
  Levél a levélről
  A gyökér mindenek felett
  A fekve látásról
  Metrikus világ
  Oázisban egy teve
  Behunyt szemmel
  Kiszámoló nagy gyerekeknek
  Étlap
  Ebu a padon olvas
  A kígyó farka
  Robogni örök úthengeren
  Sietős erdélyi utazás
  Ahogy a Pali, úgy a vers
  Papíron minden megeshet
  Egy cipőben az élet
  Mindenki indul...
  A nyelv hegyén játszik
  Kakasárus
  Néha az orrunkra koppint
  Emberállat
  Egy igazgató széke fölé
  Állatember
  Földérkezés
  A hant szaga
  Ha nem értem
  Eltűnni az alkonyattal...
  Van értelme, ejsze'
  Csipkebokor
  Későőszi nosztaliga
  Semmi se végleges
  Az aszfaltkígyó lovagja
  Szellemtánc
  A huzatos tudat
  A féreg hagyatéka
  A mese vége
  Az indóház
  Ízválasztó szabadság
  Győzőből a legyőzött
  Újabb ezer
  Képeket láttam
  Hová esik a csík?
  Pénz-nemek
  Az éber gyomor rémálma
  Köd előttem...
  Ritmus az élettől
  Minden vagyunk
  Mihaszna tél
  Se tél, se semmi
  Egy kis karácsony
  Nyomok

A tolószék utasa (2004)
bamba vagyok nincs rá mentség
nézem az órát
a macskám fülel
a tiltott dolgokról lehullt a zár
pulzus: normális
minden délelőtt és minden délután
egyszer kihallgattam őt
masinám rendben csillog-villog
előjön az az este
ülhetnék taxiban
tömegsírt áshatnék
ma is löttyöt nyomott le a torkomon
születésnapom szomorú ünnep
félek visszafordulni az úton
a ködben árnyak suhannak
a parkban néha süt a nap
a gáz volt a veszte a sok hideg
a repülők este hazaszállnak
a fiam távirata így szól
füvet nyír a perszóna megint
ha esőt nézek sírás fojtogat
házamnak már csak vendége vagyok
a telefonig még eljutottam
virágaim senyvednek haldokolnak
egy rádió szól bennem
reggelente fényfolt gyúl a falon
almafát ültettem a ház elé
ha jókedvében van a kisasszony
a filmnek vége felgyújtják a villanyt
egy hangyaboly mellett állt meg a székem
vannak csodahelyek a földön
barmok legelnek a ház körül
kedvenc szavaimat már el nem lopja senki
egyedül lakom ezt a földet
a perszónát olykor-olykor elönti a láz
az egyik éjjel a világ tetején kóboroltam
ünnepnap lévén kitódul a város
a nyár búcsúja kész pofoncsapás
ablakomban egy rút fej
a mérgekkel leszámoltam örökre
érzem a menta illatát
megálltunk egy kőszobor előtt
hóember vagyok azt hiszem
testamentumot írnék de nincs miről
töklámpásokkal fénylő utcabál
olvasni ha tudnék legalább
rámcsengetett a szomszéd nem szokása
találkoztunk az utcán egy kutyafogattal
szökőkút mellett ért a zápor
jó lenne most gyerekként fölvisítani
lépéseket hallok körülkerítenek
az éji madár háromszor kiáltott
hallottam egy kertről virággal ékes éden
ha lázam van nem csillapítja semmi
nagy az aggodalom körülöttem
"apa nem halhat meg"

Tükörterem (2005)
Ághegyen
Fészek
Nagyüzem
Lámpabura
Almák szülője
Zöld postaláda
Csigaház
Mikor mindenki elment
Ezüst élet
A ház surranó szelleme
Csendélet
Lesz ébredés
Ördögök
Fénygyepen
Reflektor
Győzelem
Régi fénykép
Érintés
Aláaknázott kertek
Fabula
Könyöklő
Deszka
Mókushajnal
Álruhában
Képkivágat
Tökéletes világ
Gyónás helyett
Ilyenkor már a penzumon
Jó sütet
A Marson élni
Immunanyag
Más bolygóról
Állandó permetben
Ágyvetés
Lassan keserű
Mikor a szél beorgonál
Testvérek
Kövek között
Macskatalpakon
Sebek a kerten
Sok papír
Mélység fölött
Örök fogoly
Testvércsövek
Lesben
Szélben szállongó
Strázsa
A hajnal fénye
Kedveskéim
Sóvár szíved
A síneken
Szétzilált kazlak
Ha vonítanak
Keskeny sarló
Életünk ez a folytatásos
Törött korsó
Víz és kenyér
Visszatérés
Védőgyűrű
Egy kellemetlen alak
Sóvár ebek
A becsapott ajtó
  (Már hosszúak)
  (Virrasztó)
  (Versenyen kívül)
  (Jogok)
  (Házkönyv)
  (Ajtódöndülés)
Játszma
Csak a lovam el ne árulna
Léptékek
Leszámolás
Szelídített vad
Öregedő hóhér
Fehér derengés
Házunkon
Vén kövön
Szememre húzott szürkülettel
Pillantás
Mímelt világ
Növekedés
Hegyipatak
A házgondnok intelmei
Füstök útján
Folytatás
Kánikula
csillogjatok föl
Nyomokon
A rét mögött
Trikó
Találkozások
Nyári éjszaka emléke
Mit mond
Eltévedt tücsök
Kikötések
Zeneszóra
Kusza gyökerek
Befagyott patak
Tükörkép
A szalag vége
Fasor
Tavasz virul
A világ nyugalma
Hírnök
Erdőszív
Templom a dombon
Isten csókja
Árnyak köröznek
Holtágon libegő
Kifent kasza
Ködmönös idő
Valaki rázza
Kevés fű
Fejünknél
Hegyi tó
Zárak rokonaim
Rácsok
Oxigénmámor
Csak én
Múlunk
Mitől oly rossz
Osztozó legyek
Hagyjuk hát
Nincs többé föltápászkodás
Avarral hóval
Barlangi csönd
Emlékpiócák
A tűzhányót bezárták
Olvadó szárnyak
Micsoda kár!
Haladék
Örök náthában
Harács-dal
(Kinek...)
Kattog, zúg...
Széken ülni, állni
Körözvény
Járvány vacog
Ki jár közöttünk?
Gőzölög odakint
Kezemen éjjel
Éjjeli bár
Ez a goromba...
Határértékek
Szomjazók
Az ihlet illanó percei
Nagy váza
Az alagút járőre
Egyenszürkében
Arasznyi ösvény
Ágyékra szorított kézzel
Szavak a vállon
Lassított iramodás
Tábor
Kerék
Toron
Odalent
Ki áll a fény mögött
Örömök
Huzatos ablak mögött
Alattam sziklák mindenütt
Foncsorsziporka
Két apró
Éjjeli tűz
Minden oly tiszta
Új rajongók
Gépversek
  (Madárhangon a macska torkából)
  (Elfut a láng)
  (K.O.)
  (Túszul ejtettem magamat)
  (Egy óra s minden eldől)
A Golgotán utánad
Vasreszelék
Eddig minden elmúlt
Képzelgés lábaidnál
Gurulás
Örök hinta
Felé
A töltés oldalán
Gyönge békák
Vereség
Életrajz
Csínytevések
Megláttam a kabátodat
Miért remegtek
Téli napforduló
Keserű
Odúgazda
Míg jár a felvonó
Megafon
Mínusz
Jó öreg békebeli
Loppal kúszik
Cukrozott zene
Fátyol
Az első lap
Sok szép jelige
Eladtam
Szép volt a világ
Akkor is
A morgolódó tél
Rebellis
Örökmozgó
Tükörterem
Víz partján
A falon túl
Csonkig hegyeztem...
Derékig kincsben
Tótágas
Szólóban
Nevetségesen kicsi hely
Búcsú a mai éjszakától
Négy ujjal a földbe
Árkos
Egy ispotály...
Az este jön
Viharfelhővel
Fejhullatós
Egyetlen zuhanás
Kitalált ölelések
A bánya szája
Mint aki búcsúzik
Fifty-fifty
Ismételt tavasz
Visszavonuló hófoltok
Milyen csapdákat...
Szédület
Tapló és kova
Míg az asztalt...
Fönnakad rajtunk
Sziget
Egy hang a küszöbről
Hegedűmet hallom...
Indulás előtt
Üres szék
Kergetőzés
A szökevény
  (l. Elszököm tőled)
  (2. Már a sasokkal)
  (3. Nélküled minden egyszerű)
  (4. Akár a gép mely működik)
  (5. Oly tisztán látszik)

Csöndfűrész zenéje: Álmodott versek (2006)
Álmomban verset
Nemere
A köd mint a tér
Egy szarka benéz...
Sütkérező holtak
Álomhajóm
Légi keringő
Valami megártott
Mezítláb kószálok
Mindig eljön
Fehér zászló
Ébresztő
Zúzmaradíszesen
Buzog a víz a tej a vér
Dumaparti
Vetkőzik a csend
Fagyroppanás
Huzatos éden
Mámorország bugyraiban
A közel egyre távolabb
Csöndfűrész zenéje
Koldusébresztő
Középen állva
Két fedőlap között
Bukott csillag
Mákbuba
Téltávirat
Förgeteg
Odaát / Dincolo
Napi éhem
A fárosz fénye
Egy hosszú-hosszú bélben
A folyosón a léptek üteme
Térképolvasás
Minden óra megállt
Bozóttűz
Örökkévaló perceink
Csattog az olló
Menekül az isten
Egy versem szertefoszlott
Petőfi utánérzés
Kottatartó
Vasajtó
Ablaküveg
Megtartó révület
Csíki csönd
Szálló széna
Kasza-dal
Fordítva ültünk
Védd magad
Itt enned-innod kell
Fűben-bokorban

Lírai tőzsde: Fontos versek (2006)
Szőcs Kálmán: Istenem, telefonálj!!
Cseke Gábor: Nem fogadott hívás
Forrai Eszter: Anna első fogai
Cseke Gábor: Fiús lányok, lányos anyák
Ladányi Mihály: Mit csinál a hős?
Cseke Gábor: A túlélő
Böszörményi Zoltán: Hajnal a torontói metrón
Cseke Gábor: Éjfél előtt a torontói metrón
Szabédi László: Külön kerék
Cseke Gábor: A vihar utasai
Avram Cyrill: Zongora
Cseke Gábor: Fejemben Chopin
Ferencz Imre: Mint
Cseke Gábor: Egy élet, egy halál
Kercsó Attila: Selejtezés
Cseke Gábor: Szabadulás
Szabó T. Anna: Undor
Cseke Gábor: Körpecsét
Székely János: Galambok
Cseke Gábor: Mámor
Veress Gerzson: Holdtölte
Cseke Gábor: Holdtalanul
Kenéz Ferenc: (Ennyi maradt...)
Cseke Gábor: Jéghegy te mindenünk
Páskándi Géza: Megy egy ember
Cseke Gábor: Egy ember áll
Kabós Éva: Ez is
Cseke Gábor: Ez sem
Szemlér Ferenc: Most jön az este
Cseke Gábor: Az este szertefoszlott
Salamon Ernő: Egyedül, mint az őrült, mint a gyilkos
Cseke Gábor: Hűvös sivár cellában...
Kiss Jenő: Kenyér és bor és vérző rózsák
Cseke Gábor: Ahol a verset írják
Gál Éva Emese: Kívül?
Cseke Gábor: Belül?
Derzsi Sándor: Nóta
Cseke Gábor: Virrasztó
Reményik Sándor: Mindenki megy...
Cseke Gábor: Mindenki marad...
Páll Lajos: Az utazás
Cseke Gábor: Integetők
Komán János: Anyám szelleme
Cseke Gábor: Anyátlanul
Vásárhelyi Géza: Magán-körmenet
Cseke Gábor: Felvonulás
Tóth István: Dió kutyám
Cseke Gábor: Magam kutyája...
Lendvay Éva: Hazamenni
Cseke Gábor: Ámokfutás
Balási András: Heh,
Cseke Gábor: Hívő hitetlen
Egyed Emese: Képeslap
Cseke Gábor: Kórlap
Jung Károly: Könnyű szél, dallam
Cseke Gábor: Szélcsend, némaság
Füzesi Magda: Lázadás
Cseke Gábor: Alku
Oláh István: Menedék
Cseke Gábor: Nincs menedék
Balla D. Károly: Sámánok, vadászok, valakik
Cseke Gábor: Mindenek és senkik
Bágyoni Szabó István: Székely katonák Irakban
Cseke Gábor: Iraki katonák a Tarságon
Dsida Jenő: Menni kellene házról házra
Cseke Gábor: Házalni tilos
Ladik Katalin: Kinek van füle hozzá
Cseke Gábor: Süket fülek
Markó Béla: Invokáció az álomhoz
Cseke Gábor: Mi fő az adományfazékban?
Vári Attila: Verő fény
Cseke Gábor: Árnyak simogatása
Fábián Sándor: Ahol én voltam
Cseke Gábor: Ahol én nem voltam
Sulyok Vince: Számvetés bujdosásban
Cseke Gábor: A bujdosó szorongása
Éltes Enikő: Vonatok
Cseke Gábor: Most a jobb most a bal láb
Utassy József: Majd összeomlok
Cseke Gábor: Haptákban állva elzuhanni
Paizs Tibor: Az asszony eljövetele
Cseke Gábor: Az asszony távozása
Balázs Tibor: Elégia egy kiáltásért
Cseke Gábor: Himnusz a hallgatásért
Ambrus Lajos: Virraszt
Cseke Gábor: Álmatlanul
Kacsó Sándor: Ó, áldott lustaság!
Cseke Gábor: Ó, átkozott határidő!
Szonda Szabolcs: Miazfigura
Cseke Gábor: Szerencsefi
Eörsi István: Belépett a kerti ajtón
Cseke Gábor: Egy ajtó becsapódott
Hizsnyai Zoltán: Früstök a füstben (a kokszolókemencék tetején)
Cseke Gábor: Fojtogató rőt köd (egy salakhegy tövében)
Egyed Péter: Villamostemetés
Cseke Gábor: Villamosébresztés
Sróth Ödön: Csapda
Cseke Gábor: Kifutópálya
Cseke Gábor: Vezeklés
Cseke Gábor: Vallató éjszaka

Szerpentin vándora (2010)
kalózöböl
a liget
a márványlégió
szerpentin vándora
szaladj csak körbe-körbe
révkalauz
esik
vodka az asztalon
antarktisz: oda-vissza
  (1. Antarktisz felé)
  (2. Hasadó jégtábla)
  (3. Titkos kapocs)
  (4. Összezavarodott naptár)
  (5. Sosemvolt táj)
  (6. a cirkuszt lebontják)
gurítódomb
vers a negyediken
nyugati ablak

Szürke rímek (2010)
  (hallom az éjszakát)
  (haikukat ír...)
  (ludacska siklik...)
  (kövemet tóba...)
  (bőrig ázva egy tornácról)
  (drága errefelé)
  (zsák lóg a falon)
  (az ócskaságok körbe vándorolnak)
  (három lampion fénye)
  (a repkény alatt)
  (acélos rozsdás csillagboltozatban)
  (döng a föld...)
   (mókusok lesnek)
  (lebzselő darazsak órája)
  (lábujjhegyen az indiánok)
  (a sirályok tudva tudják)
  (erdő mélyén üldögél)
  (a várúr fűbe harapott)
  (vidáman nézzük egymást)
  (már áll a sátor)
  (a kerti csap kígyója)
  (három rózsaszín)
  (fenyők hónalja alatt)
  (az úton mindenütt...)
  (a kikötőből kifutó hajó)
  (kifeszült hurrá...)
  (távol a nyártól...)
  (az álom partján...)
  (a ködben megvillant valami)
  (mind gyakrabban gondolok leninre)
  (sírok között kanyargó...)
  (könnyen elkap a mélységiszony)
  (ha elbújhatnék az árbockosárban)
  (huszárbálon táncol a nép)
  (reggel ketten ébredünk)
  (villan egy szoknya)
  (pofán nyalt egy ökör...)
  (álmomban hallom)
  (a vén lúd ma átrepült...)
  (a régi malmot liszt és por fedi)
  (két elefánt a porond közepén)
  (nyugatra tart a hosszú éjszaka)
  (minden szétázik egyszer)
  (az állomáson ácsorog egy vagon)
  (varázslók bűvös estje ez)
  (kéményen illanó...)
  (csorba cserép...)
  (huzalra fűzött gondolat)
  (köd és füst ölelkezik fennen)
  (a csurgóból a víz...)
  (érett tököt csókolgat a reggel)
  (egy lépés előre...)
  (hallomásból vallomásba)
  (a torony gombja...)
  (egy ágyútalpon elnyúlni...)
  (az éjszaka csak álarc)
  (fűrészpor szaga száll...)
  (a kémény immár naponta...)
  (azt hittem az ősz majd...)
  (három diót...)
  (gondolán érkezik...)
  (földből kiálló...)
  (a kenyérgyárban minden csupa dér)
  (szabadot jelez a sorompó)
  (az állomáson csönd...)
  (nyitott ablakban)
  (a búcsúzó év lehanyatló napja)
  (az utcakő most fázik...)
  (forr a víz benne játszi...)
  (a hóbafulladt éjszaka...)
  (születtem volna indiánnak)
  (a sínek hátán hanyattesett a nap)
  (foszforeszkáló lábnyomokban)
  (berepült hozzám egy kondorkeselyű)
  (a nagy hidegben páráll a folyó)
  (lassan-lassan már dönteni kéne)
  (kovácsolt vas dárdák merednek az égnek)
  (kiporcióztam lelkemet)
  (tombol a szél itt a számum)
  (deret darál a déli fagy)
  (ma is elsétálok...)
  (a leves fő szól a fedő)
  (szép hullaként...)
  (nyulak között nem gond a nyúlcipő)

KÉP-telen szövegek (2011)
Talpalatnyi
Megosztott magány
A remény könyve
Ettől eddig
Kék pillanat
Utolsó út
Jelenés
Agyag-otthon
Nagyapa
Góbé sivatag
Röppálya
Illatok emlékezete
Szitafénykép
Párbeszéd égi hatalommal
Az óra körbejár
Nejlontor
Kakukkszóra
Útfélen
Fényszüret
Sikátor
Vízszintesen
Fatemplom szellemei
Sárig virág lámpái
A kerti padon

Lírai tőzsde. Szemelt versek (2012)
Illyés Gyula: Vidám reggel
Cseke Gábor:Szomorú este
Elekes Ferenc: Utcán szomorú asszony
Cseke Gábor: Az utcán virgonc leányzó
Cselényi Béla: Karácsony után
Cseke Gábor: Böjt idején
Debreczeni Éva: Tudósítás magamról
Cseke Gábor: Tudósítás egy nyári vágtáról
Keszthelyi György: Házszentelés
Cseke Gábor: Átok a házon
Bordy Margit: Lassú lépésben
Cseke Gábor: Gyalogfutárként
Székely-Benczédi Endre: Mint az alkonyati köd
Cseke Gábor: Mint a hajnali dér
Lászlóffy Csaba: Főiskolások
Cseke Gábor: Hobók
Halmai István: Nyár
Cseke Gábor: Tél
Baka István: [Mint vámpír...]
Cseke Gábor: [A vériszonytól... ]
Tánczos G. Károly: Hazatalálás
Cseke Gábor: Csatangolóban
Iancu Laura: Otthon
Cseke Gábor: Labirintusban
Lackfi János: Magamat figyelem
Cseke Gábor: Magánkilátó
Sinkovits Péter: Éleslövészet
Cseke Gábor: Vaktölténnyel
Holló Ernő: Szeress
Cseke Gábor: Felejts el
Simonfy József: el is tűntek
Cseke Gábor: reám lesnek
Baudolino: Taganrogi fák
Cseke Gábor: madarak órája
Király Ernő: Zaccban mélyen
Cseke Gábor: A kávé habgallérja körül
Oláh János: A tisztás
Cseke Gábor: A rengeteg
Demény Péter: Szivárvány
Cseke Gábor: Fakó ég
Somorčík Sz. Rozália: Mámor
Cseke Gábor: Józanodás
Soltész József: A disznó
Cseke Gábor: A sertés
Ady András: Téli hajnalok
Cseke Gábor: Nyári alkonyok
Petri György: Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-ből
Cseke Gábor: Alig ismert kelet-európai költő verse 2011-ből
Hargitai Gyula: A város
Cseke Gábor: A falu
Kibédi Varga Áron: Parton
Cseke Gábor: Sodorban
Apáti Miklós: Utazás
Cseke Gábor: Érkezés
Kovács András Ferenc: Fragmentum
Cseke Gábor: A teljesség tébolya
Weöres Sándor: A szegény denevérek
Cseke Gábor: Védett fajok
Sztevanovity Dusán: Az én időmben
Cseke Gábor: A mi időnkben
Balla Zsófia: Boldog árnyak
Cseke Gábor: Szomorú fények
Thinsz Géza: Staccato
Cseke Gábor: Bolond likból
Kedei Zoltán: Szabadságon a múzsa
Cseke Gábor:  A szolgálatos múzsa
Karácsonyi Zsolt: Ma már nem jutok el a Krímbe
Cseke Gábor:  Hurrá, még ma Krímbe hajózunk
Hadnagy József: Pusztai alkonyat
Cseke Gábor: Hegyi hajnal

Kóválygások a Hyde Parkban (2012)
    1. A Park megközelítése
    2. A sípszó
    3. A csősz suttyomban üzen
    4. A portréfestő fanyalgása
    5. A hallgatag
    6. Füstölgő
    7. Szúnyogszelidítő
    8. A tisztasági ügynökség embere csalódott
    9. Virágszámláló
  10. Üres tea
  11. Tűzevő és tűzivó
  12. A tapló
  13. A tévelygő
  14. Kontratenor
  15. A nyelvész már-már köszöni az égnek...
  16. Gyíkleső
  17. Apánk csak úgy sürög-forog
  18. Zsonglőr
  19. Torzonborz
  20. Olvasó (napló)
  21. Ikrek
  22. Vasöntő
  23. Kéregető
  24. Légifotós
Április elseje a Hyde Parkban
  1. Derűre ború
  2. Kit látnak szemeim
  3. Kopott feketében
  4. Várakozás
  5. Leprasziget
  6. Csöndüzenet

Nadrágomon fekete folt (2012)
Mindent tudok
Valami dallam...
A kanyarban
Két törpe...
Mesés gulyám
Ezeridegen
Valaki tovaúszik
Búvóhely
Hóba írt vadnyom
Fegyverpucoló
Adásvételre készen
Nadrágomon fekete folt
Menekülés közben
Mélybe siklás
Érintések
Míg a kokárda el nem koszlik
Voltnincs magnólia
Eső, vihar idején
Vasárnapi promenád
Ténfergő éji séta
Akadozó kerék
Kifulladt sípok
Fának dőlve
Az utolsó hagymahéj
Kutyalélek
Csonk
Sohanapján
Bója a szavak tengerén
Egy nap a véletlenben
Fényözönben
Szomszédolás
Hamis fényjelek
Kézcsók
Iszkoló
Látni a semmit
Cinkos gyülekező
Űrszemét

Halászinas (2013)
A halászinas reggeli panasza
Belezőkésem a balban...
A bárka árnyékában
Akit a hal bekapott
Szárított halak a szélben
Hajnali döngetés
Nyílt vízen
Beavatás
Halak kórusa
Teuton vagy római...
A tátogó aranyhal nyomában
Anyám szólít: Piripócs!
Köd a vízen
Halásztemető
Árbochoz kötözve
Farvizek foglya /záróvers/