Addenda: Ion Dumbravă válogatott verseihez (kétnyelvű/bilingv)2016-ban elkészültem az erdélyi Ion Dumbrava válogatott verseinek kétnyelvű kötetével, az általam válogatott és lefordított versek gyűjteménye Fehér őrház címen felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtár állományába (http://mek.oszk.hu/15900/15904). 
A szerző ennek nyomán, a marosvásárhelyi Ardealul kiadónál magánkiadásban papírformájú változatot is adott a kétnyelvű válogatásnak.
A költőnek a továbbiakban újabb két verskötete látott napvilágot: az egyik 2016-ban, amelynek válogatott anyagát bedolgoztam a MEK-en lévő változatba; a másik 2019-ben. 
Ez utóbbi nyomán folytattam a már lezárt kétnyelvű kötet bővítését, s az alábbi versekkel egészítettem ki a Fehér őrház interneten elérhető anyagát. (Cseke Gábor)Mereu rămâne ceva de spus [Mindig marad valami kimondatlan]. Ed. Ardealul, 2019

időkörönd. távolodások / timp în jur. depărtări

váratlan fordulat. a tavasz
egy kisiklott vonat. a meleg
tájak felé utazás abba maradt.

veszteglések buckái
két állomás, két
évszak között.

köröttünk idő. Üres
órák akár a távol
láthatáron a füst.

párás ablak
a délelőtt. télies
lepkék élők s holtak fölött.

răsturnare de situaţie, primăvara 
un tren deraiat, călătoria 
spre zările calde întreruptă.

troiene de aşteptări 
între două gări. între 
două anotimpuri.

timp în jur. ore 
albe ca depărtarea 
ca fumul pe zări.

fereastră aburită
amiaza, fluturi
iernatici peste morţi şi vii.


megbánás nélkül / fără regrete

oly kevés az idő
elférne a zsebedben.
a dél lenyelte
az árnyékát. a néma
dombon esik.
a hegyen havazott.

lélegzel, hallgatsz. megbánás 
nélkül, mintha távoznál
vissza se nézve.
almák hullanak
érett csillag-
pottyanással miközben 
a vers napsütötte
véget áhít.

timp atît de puţin încît 
ţi-ar încăpea-n buzunare, 
amiaza şi-a înghiţit 
umbra, pe dealul 
mut plouă, 
la munte a nins.

respiri şi taci. fără 
regrete ca mersul 
fără a privi înapoi, 
merele cad 
cu pocnet de stele 
coapte în vreme 
ce poemul tînjeşte 
după un final însorit.

a tücskök is / până si greierii

Kertedben nem alszik már
egyetlen madár sem. Mind
fürtökben csüngnek a szomszéd
kert ágain.

egyetlen ritka madár sincs
a kertedben.
sehol egy moccanó csillag.

kertedben még 
a tücskök is hallgatnak. a szél
baljósan süvít
mintha eltévsztetted volna
a kertet vagy  gyömölcsfákat
vagy zárva felejtetted
éjszakára.


în grădina ta nu mai doarme 
nici o pasăre, toate 
stau ciorchine pe crengi 
în grădina vecină.

nici o pasăre rară
în grădina ta.
nici o stea tresărind.

în grădina ta pînă şi 
greierii tac. vîntul 
fluieră a pagubă 
ca şi cum ai greşit 
grădina sau pomii 
sau ai uitat 
încuiată noaptea.


filmkocka / secvenţă

körül a sürgő-
forgó idő. érzik
a szél gyötörte 
felhő szaga. a
kihűlt napé.

füstszínű a távol, illatozik
péntek, a kedves
nyirkos haja, 
ahogy ott vár
ahol a hármas busz
megáll

timp în mişcare in 
jur. miroase 
a nor scuturat 
de vânt. a 
soare stins.

zări fumurii, miroase
a vineri. a
părul ei ud
in vreme ce-aşteaptă
in staţia
autobuzului trei.


a mai vers / poemul de azi

az ég havazást mímel
az árnyék esteledést,
az ösvény azt, hogy
mennybe visz,
te meg, hogy létezel.

az évszázad esőt játszik
a világ
csütörtököt
a levél repülést színlel
akár az életünk.

cerul se face că ninge.
umbra că e inserare.
cărarea că duce
în rai.
tu că exişti.

veacul se face că plouă.
lunea se face
că-i joi.
frunza că zboară.
viata că îi pasă de noi.


a lemondáson túl / dincolo de renunţare

ne szándékozz lemondani. holnap
újra elmosolyodsz. szemeid
felragyognak látván,
ahogy tisztul a távol.

élet és ember. cérnaszál
minden nap rajta újabb
csomó. világ egy másik
világ belsejében.

holnap már mit se számít,
hogy a legkedvesebb nők
azok voltak számodra,
akiket nem is öleltél.

nu îţi propune să renunţi. mîine
vei surîde din nou. ochii
ţi se vor lumina
privind cum se limpezeşte zarea.

viaţă şi om. fir de aţă. 
fiecare zi e un nod 
în adăugire. lume 
în interiorul altei lumi.

mîine nici nu va mai conta 
că cele mai dragi femei 
ţi-au fost cele cu care 
nidodată nu te-ai iubit.


a holnapi váltás / schimbul de mâine

ahogy mindegyre távolabb kerül az elodázott világ-
vég, úgy közeleg egyre 
a miénk. mindenünk megvan a
jelen időhöz (életévünk elég,
régi nyavalyák divatos kórok 
gyakori életundorunk) hamarosan
mások lesznek a gazdák. ami
nekünk tetszett, azt felcserélik
arra ami a kedvükre van. helyettesítik
a múlt századot a jelenlegivel. a nyarak
színét. a tükröket amelyek vénebbnek
mutatnak annál ami vagy. az udvar közepén
hatalmas máglyát raknak
a bennünket  tápláló-éltető
könyvekből. elcsapják a házőrzőt
fajtiszta kutyáért. idők teltével
senkinek sem számítunk,
ahogy ez elődeinkkel is megesett.


cu cît se îndepărtează mereu amînatul sfîrşit
al lumii cu atît este mai aproape
al nostru. avem tot ce trebuie
pentru acest timp (ani destui
boli mai vechi boli la modă
lehamitea adesea de viaţă). în curînd
alţii au să fie stăpîni. ceea ce
ne-a plăcut nouă vor schimba
cu ce le va plăcea lor. vor înlocui
secolul trecut cu unul curent. culoarea
verilor. oglinzile care te arată
mai bătrîn decît eşti. vor înălţa în
mijlocul curţii un rug uriaş
din cărţile care ne-au hrănit
şi ne-au adăpat. vor alunga cîinele
pentru unul de rasă. pentru nimeni
nu vom mai conta peste vremi
cum s-a întîmplat şi cu cei dinaintea noastră.


ébredés után / după trezie

ébredés utáni első benyomás: lélegzel,
érzed a léted. újra találkoztál
magaddal. környezeteddel.
a világgal, mely elfogad. vagy sem.

utadra folytatásra készen
bármely helyen. bármely
időben.

az elvárások és a
történések közötti hézag.

az első benyomás éppen oly
csalóka lehet, ami 
változóbb tebenned
a helyben topogásnál.


prima constatare după trezie: respiri.
simţi că exişti, o reîntîlnire
cu tine. cu împrejurul tău.
cu lumea care te acceptă sau nu.

bun de a continua drumul 
pe orice vreme. în 
orice loc.

diferenţa între ceea ce-aştepţi 
şi ceea ce se întîmplă.

prima impresie poate să fie 
la fel de înşelătoare, ceea ce 
e mereu în schimbare 
mai în fire decît starea pe loc.


szárnyatlanul / fără aripi

csak aki magára maradt
mondhatja bizton
mennyire nehéz
amikor a hozzád közelítő
te magad vagy csupán

elvesztegetett idő cserepei
a pillanatok. csak a szárny 
nélkül maradtak
a hidat nélkülözők
tudják mily nehéz az út, mennyire
kiszámíthatatlanul vár rád
a vég


doar cel rămas singur poate 
cu certitudine spune 
cît e de greu 
cînd aproapele 
îţi eşti doar tu.

cioburi de ore sparte 
clipele, doar cel 
rămas fără aripi 
fără punte de trecere 
ştie cît de greu 
este drumul, cît 
de imprevizibil 
te aşteaptă capătul lui.


néha / uneori

néha korai eltávozni. néha 
mintha csak elmennél
valamerre és elfelejtenél
visszatérni.

néha mikor valaki távozik
a levelek őszt
játszanak a gyümölcsfánál
ami alatt ő állt
csupán a mennyben,
egyesek még reménykednek benne,
de senki
se tudja hányan jutnak be,
megy egy lére a nyár


uneori se pleacă devreme, uneori 
e ca şi cum ai pleca 
undeva şi-ai uita 
să te mai întorci.

uneori cînd cineva pleacă
frunzele fac
a toamnă sub pomul
sub care a stat.
doar în raiul
în care unii mai speră
dar nimeni
nu ştie cîţi ajung
vara e întotdeauna la fel.

a vers mely álmomból költött hogy megírjam / poemul care m-a trezit din somn să-l scriu

pillanatok és órák. hajnal és
alkony. eszmék és szavak
pora. másfajta buzgalom
huzatában.

a madár dalol
ha tudja is hogy
nem hallgatja senki
az alma belepirulna
még ha senki 
se nyújtaná utána
kezét hogy leszakítsa

mihelyt a magasság mélyebb
és hallgatni, aludni van kedved,
láthatatlanul kéklő szárny
ébredezik repülni készen


clipe şi ore. răsărit şi 
apus. praful ideilor 
al cuvintelor. adierea 
unui alt îndemn.

pasărea cîntă
chiar de ar şti
că nimeni nu o ascultă.
mărul s-ar rumeni
chiar dacă nimeni
nu ar întinde
mîna să îl culeagă.

de îndată ce înaltul e mai adînc 
şi îţi propui să taci şi să dormi 
aripa nevăzut de albastră 
se trezeşte şi i se face de zbor.


szabadságok / libertăţi

egy emberéleten nyert 
szabadság. a saját lábon élés
szabadsága. kérni,
ha nem is adnak. szabadon 
lázadozni. kóborolni 
a világban.
szerezni más
hazát mielőtt 
karodban a szabadsággal kimúlnál.
szabadság egy más égbolt alatt
amelyen talán 
feltűnni látszik
valódi csillagod is
az elkopott helyében.


libertatea cîştigată după o viaţă
de om. libertatea de a trăi
pe cont propriu, de a cere
fără să ţi se dea. libertatea
de a te răzvrăti, de a
pribegi prin lume.
de a-ţi face rost
de o altă patrie înainte
de a sfîrşi cu libertatea în braţe
libertatea sub un alt cer
pe care poate
îşi va arăta răsărirea
şi adevărata ta stea
în locul celei second-hand.


voltak napok / au fost zile

gyermek voltál és
boldogtalan. kamasz 
voltál és boldogtalan.
voltak napok
és voltak éjszakák.

egy életen át viseled
egyazon nevet. ugyanazt
a mindegyre változó
arcot. volt a tegnap
és egyetlen ma sem volt,
hogy elfeledhesd milyen
sanyarú a várakozás.

egy ideig fiatal voltál és 
mit sem tudtál a boldogságról,
a szökevény időt 
kivéve melyet bekerítettek
az üldözők


ai fost copil şi nu ai fost 
fericit, ai fost 
adolescent şi nefericit, 
au fost zile 
şi au fost nopţi.

de o viaţă întreagă porţi
acelaşi nume. acelaşi
mereu în schimbare
chip. a fost ieri
şi nici un azi în
care să uiţi
ce culoare are aşteptarea.

ai fost tînăr o vreme şi
n-ai cunoscut fericirea.
doar timp în
graba lui de
fugar încolţit de urmăritori.


írom a verset / scrierea poemului

az idő szomorkás akár egy lélek, mely elázott
mint egy sivár égitest.
mintha csak torkig
a világgal az élettel. a véletlen
naponta eljátszotta szerepét

íme hogyan kezdődhetne
egy vers anélkül
tudná, mi lesz a vége.

a szó verset álmodik
a költő meg tapsot áhít,
még egy olyan napon is 
mint a mai, távolról sem azt,
amiről a naptár beszél.


vreme mohorîtă ca un suflet plouat.
ca o planetă pustie.
ca un sătul
de lume. de viaţă. întîmplarea
îşi joacă zilnicul rol.

iată cum ar putea 
începe un poem fără 
să ştie cum va sfîrşi.

cuvîntul poem visează
şi poetul aplauze
chiar şi-ntr-o zi
ca asta departe de ceea ce
se anunţa în calendare a fi.


itt és most / aici şi acum

naponta idegenek közt. mások.
másutt pedig
a hozzád közelállók. Ideig-
lenesség. albérlet csupán
olyasmi mintha nem is léteznél

valamikor és mostan.

önmagad miatt vagy itt.
Nem vagy adósa senkinek
s elvenni is csak
az évente megszabott
részletre fizetett
helyet fogod
végső megnyugvásod fejében


zilnic printre străini. alţii.
 şi în altă parte 
cei apropiaţi. un 
provizorat. un 
chiriaş doar. un fel 
de ca şi cum nici n-ai fi.

cîndva şi acum.

eşti aici pentru tine.
nu ai nimic de dat
iar de luat vei lua
doar locul cu preţ
plătit în ratele
anuale stabilite
pentru tihna somnului lung.


örökké más / mereu altul

visszavont döntés. a kert angyalos 
kapuja zárva. az utazást 
elnapolták mielőtt
elkezdődött volna.

várni hogy felnőjünk
s ehhez szükséged legyen
egy teljes gyermekkorra

jöjjön az álmatlan éj
és álmodj éberen

örökké más. 
mint ami lehettél volna.

feltételes lét. valakinek
az érdekében. minden színjáték marad amíg
minha mások sorsát éled.


decizie anulată. poarta grădinii cu 
îngeri închisă. călătoria 
amînată înainte 
de a începe.

să aştepţi să fii mare
şi pentru asta să ai nevoie
de o copilărie întreagă.

să vină noaptea cînd n-ai ce visa 
şi să visezi cînd eşti treaz.

mereu altul
decît cel ce puteai să fii.

existenţă condiţionată, făcînd 
jocul cui. totul 
rămîne o farsă cît timp 
trăieşti parcă pe altcineva.


senki, semmi / nimeni, nimic

semmi sem kristálytiszta
és semmi sem egyszerű
semmi akár az égbolt
amikor kékbe vonja
a titkot

senki nem senki.
te csak egy más vagy
ahogy mélység az éjszaka
s a csillag – magasság

soshsem csak mások
sohsem csak te.
sohsem csak igen,
sohsem csak nem.

Nem csupán hallgatás
mint ahogy nem csak szó.
a levél csupán szabadesés
csak röpke körutazás
ég és föld között.


nimic nu-i chiar pur 
şi nimic nu e simplu, 
nimic precum cerul 
cînd îşi umple 
cu albastru misterul.

nimeni nu-i nimeni, 
eşti doar un altul, 
cum noaptea-i adîncul 
cum steaua înaltul.

niciodată doar alţii, 
nicicînd numai tu. 
niciodată doar da 
nicicînd numai nu.

nu e numai tăcere
cum nu-i doar cuvînt. 
frunza numai cădere, 
doar un scurt circuit 
între cer şi pămînt.


valami utazás / un fel de călătorie

mész amennyit mész míg
beáll egyfajta
fordulat
miként egy utazás végén
magad körül
ezután oda jutsz
ahonnan indultál
épp oly egyedül,
bárki lennél
és a világok bármelyikén
élnél.


mergi ce mergi pînă cînd
se întîmplă un fel
de întoarcere
ca după o călătorie
în jurul tău
după care ajungi
de unde-ai plecat
la fel de singur
oricine ai fi
şi în oricare
dintre lumi te-ai afla.


mozi / cinema

mily gyorsan múlik filmekben az idő
tegnap a majdani férfi vagy
ma meg már éppenséggel ő.
ma fiatal, holnap
szemüveggel, bottal.

egy könyvben letöltött
emberélet egyetlen filmbe gyömöszölve
te egyike a megíratlan
könyveknek mindennel ami
egy vidéki moziknak szánt
filmhez illik.


ce repede trece vremea în filme
ieri eşti viitorul bărbat
azi eşti chiar bărbatul.
azi tînăr, mîine
cu ochelari şi baston.

o viaţă de om 
trăită-ntr-o carte, 
înghesuită-ntr-un film. 
şi tu una din cărţile 
nescrise cu tot ceea ce 
presupune un film pentru 
un cinematograf de provincie.


darucsapat / şir de cocori

ha semmi dolgod visszatérsz magadhoz
aki sosem voltál
s nem is vagy
a világba mely úgy tetszik
csak egy filmben létezik
vagy a mesékben.

ha semmi dolgod
túlteszel magadon
hogy rátalálj arra mi föllelhetetlen
mint aki még mindig nem tudja
honnan jön
és miért érkezett

ha nincs mit tenned
eltévedsz a szavak közt
melyek darvakként
sorukat repítik
közös úton a távolba tartva
egyként céltalan légiutakon


cînd n-ai ce face te întorci la tine
cel care nu ai fost
şi nici nu eşti
în lumea care pare să existe
doar în vreun film
sau pagini de poveşti.

cînd n-ai ce face
te întreci pe tine
în a găsi ce e de negăsit
ca unul care încă tot nu ştie
de unde vine
şi de ce-a venit.

cînd nu ai ce să faci
te pierzi în slove
puse în şiruri
aripi de cocor
în drumul lor înspre aceeaşi zare
şi-acelaşi parcă fără noimă zbor.


dolgok / lucruri

dolgok amiktől szép lassan
megfosztanak.
felizzó napod
csillaga
az űrbe zuhanás előtt.

dolgok melyektől
bizonytalannak érzed
magad mintha sarki 
kocsmából jönnének elő


lucrurile care ţi se iau
încetul cu-ncetul.
ziua în pîlpîire
ca steaua
înaintea căderii în gol.

lucrurile care te-au făcut 
să te simţi tu 
în dezechilibru 
ca ieşite din crîşma 
de la răscruce de drum.


naponta ugyanaz / zilnic aceeaşi zi


naponta haladsz el mindenféle dolog
mellett. mások fiatalsága
mellett. hogy létezni tudj
anélkül hogy értelmét 
lásd. naponta ugyanaz 
a nap kúszik át az égbolton
a felhőtócsák között
naponta ugyanaz a dél
kiállva a sorból. Ugyanaz a 
soros nap más néven. és 
túl kevés az érved hozzá,
hogy sajnálkozz miatta.


zilnic să treci pe lîngă tot felul
de lucruri. pe lîngă tinereţea
altora. să îţi rămîi
doar tu. să îţi exişti
fără să-ţi înţelegi
înţelesul, zilnic acelaşi
soare traversînd cerul
printre băltoace de nori.
zilnic aceeaşi amiază
scoasă din cursă. aceeaşi zilnică
zi cu alt nume. căreia
să îi găseşti
prea puţine motive
privind în urmă să o regreţi.


tükrök / oglinzi


a tükör úgy mutatott meg hirtelen,
amilyen vagy. teljes koroddal
együtt. A világgal, mely 
már nem a tiéd.

a tükör eljátszadozott
a képpel
gyarapítva azok sorát kiket
a tükrök becsapnak.

hirtelen ráébredtél
hogy te már csak névleg
vagy te. eged
odalett. s a szárnyad is
mely magasba emelne.


brusc oglinda te-a arătat aşa 
cum eşti. cu toţi anii 
la locul lor. cu lumea 
care nu mai era a ta.

o imagine cu care oglinda 
s-a tot jucat
îngroşînd astfel rîndurile 
celor amăgiţi de oglinzi.

brusc ţi-ai dat seama
că doar cu numele
mai eşti tu. fără
cer. fără aripi
cu care să atingi înălţimi.


rövidzárlat / scurtcircuit


égbolt nélküli ég. az éjjel
sötét
tengere.

mélyén hajóroncsok
az órák.


cer fără cer. marea
întunecată
a nopţii.

epave în adîncul
ei orele.


örökké marad valami / mereu rămâne ceva


valami mindig kimondatlan marad
a nagy hallgatásról
a hajnalról és az alkonyról.
rólad.
a rosszról.
a jóról.

mindig megtudja valaki
hogy mit mondtál
a pillanat keser-
édes ízéről.

mindig marad valami tudnivaló.
élnivaló. zsebet
megtömni-jó. valami,
ami a szegény szóval rokon.
a messzeségekből. a közelből.
a hallgatag szavakból.


mereu rămîne ceva de spus 
despre marea tăcere, 
despre răsărit şi apus. 
despre tine. 
despre rău. 
despre bine.

mereu va afla cineva 
de ceea ce spui. 
despre dulcele clipei.
despre gustul ei amărui.

mereu rămîne ceva de ştiut.
de trăit. de umplut
buzunarele. ceva
din cuvîntul sărac.
din depărtări. din aproape.
din cuvintele care tac.


lennie kell / trebuie să existe


lennie kell egy helynek az égben
a kevésbé érdemeseknek.
ahol nincs se tej, se méz.
hol kevesebb a kékség, de csönd van
s nincs fájdalom.

lennie kell megoldásnak
ha már úgyis oda jutunk
ahogyan hajtogatjuk.
ahol örök a béke.
ahol a nap nem nyugszik le
még a hetedik mennyországban sem,
akár az örökkévalóságig 
földszinten lakóknak.


trebuie să existe şi un loc în cer 
pentru cei mai puţin merituoşi 
unul fără lapte şi miere 
mai puţin albastru dar liniştit şi 
fără durere.

trebuie să existe soluţii 
dacă tot se ajunge acolo sus 
cum ni se tot spune 
unde pacea-i eternă 
unde soarele nu apune 
nici pentru cei 
din al nouălea cer 
nici pentru cei 
care veşnicesc la parter.


mindenféle / fel de fel


a vers az isteni és világi közt
a vers amely fölébreszt
álmodból hogy megírd.
vers egy versben
és egy vers akár a vasút
hermetikus vers
nyitott ajtó a versen
máglya-vers
és átok-vers
szárny-vers
mindennel ami kell a repüléshez.


poemul între divin şi lumesc.
poemul care te trezeşte
din somn să îl scrii.
poem într-un vers
şi poemul ca o cale ferată.
poemul ermetic.
şi poemul cu uşa deschisă.
poemul rugă
şi poemul blestem.
poemul aripă
cu tot ce presupune un zbor.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése