2016. július 8., péntek

Hargitai böngészde (14): Történetek egy vasútállomásról

Nincs abban semmi különös, hogy a csíkszeredai vasútállomás ma 81 éves, egykori állomásfőnökét úgy hívják, hogy Stoian Teodor. És még az sem igazi szenzáció, hogy az ex-főnök tökéletesen beszéli a magyar nyelvet – az édesanyja ugyanis magyar asszony volt, Kerezsi lány.
Az igazi érdekesség a Stoian Teodor élettörténetében keresendő és található, amelyet Daczó Katalin fejtett fel nemrég egy hangulatos beszélgetésben a Hargita Népe hasábjain. Mutassuk be írása nyomán mi is a volt állomásfőnököt: gyermekkorát, fiatal éveit.


“A szüleim /a csángóföldi/ Brusturoasán ismerkedtek meg, ez Palánkán túl az első község. Bálban voltak, s édesapám átvette a hegedűt – ugyanis nagyon szépen hegedült, önszorgalomból tanulta -, s azután, amikor felkérte édesanyámat táncolni, arról beszéltek, hogy ő is játszik zongorán, mert hét évet tanult a gyergyói zárdában. Végül a hegedű és a zongora összehozta őket, s így lett a család. Édesanyám szülei akkor Brusturoasán laktak. Apám ügyvédnek készült Iasi-ba, ott végezte a líceumot, de jött a háborús időszak, a zűrzavar… Aztán édesapám Galacon szolgált, szintén a vasútnál, amikor születtem, de gyerekkoromban is sok időt töltöttem Csíkszeredában. Még útlevéllel is jártam ide édesanyámmal a nagyszülőkhöz, mert akkor már itt laktak, a Vákár-féle lakásban, a mai polgármesteri hivatal mellett. Útlevéllel jöttünk át Gyimesen, úgy, hogy láttam a katonákat, a sorompót, hatéves gyermekként.”

Stoian Teodornak mind a század eleji Székelyföldről, mind Romániából vannak tartalmas emlékei: “Gazdagság volt Romániában a háború alatt, ahogy emlékszem, a városban még a kéregető is hosszú veknit tartott a hóna alatt, úgy ette és közben kéregetett. Még a németek is csodálkoztak. Galacon a lakásunk is a német parancsnokság mellett volt közvetlenül, egy ikerház. Édesanyámék perfekt beszéltek németül és a parancsnokságnak szüksége volt a vonatszerelvényekre, így sokszor elbeszélgettek, és a német tisztek csodálkoztak, hogy Romániában a piac milyen gazdag, milyen finom gyümölcsöket lehet kapni…”

Az ex-állomásfőnök igazából repülőmérnök szeretett volna lenni, de a kezdődő népi demokráciában szigorúan vették a társadalmi származást. ”Elmentem Bukarestbe felvételizni – meséli Stoian úr -, de abban az évben, amikor mi érettségiztünk, érettségiztek a tizedik osztályt végzettek is (orosz mintára), és rengeteg végzős volt. 1700-an jelentkeztünk a katonai egyetemre. Megijedtem, amikor megláttam, hogy az udvaron mennyien vagyunk… Akkor már édesanyámnak a leánytestvére Brazíliában, Sao Paolóban volt, mert ahogy jött a front, a férjével elhúzódtak. Ez számomra fekete pontot jelentett, mert akkor repülős mérnöknek csak azt vették fel, akinek tökéletes volt a családi háttere: nem volt a családban kulák, sem hivatalnok származású, sem külföldi rokon stb. Így aztán nem vettek fel.”

Így esett kényszerű választása a vasútra. Szerencsére szerette a fegyelmet és a rendet, s ezt a vasúti életben meg is találta.  – Mi külön állam voltunk az államban a múlt rendszerben is. A kollégák nem azt mondták, hogy főnök elvtárs, hanem ,fonök úr”, románul „domnul sef”. Ez volt a megszólítás – magyarázta a riporternek. Majd elmesélte, hogy a vasútállomást 1972. május 5-én vette át, miután meghalt az elődje, bizonyos Munteanu. 1985-ig volt állomásfőnök Csíkszeredán, akkor áthelyezték Madéfalvára. Gyanítja, hogy valakinek szüksége volt az ő helyére…

Sok érdekes dolog történt vasutassága idején, egy japán turistával megesett kalandját jóízűen el is meséli: “1981-ben Mező Marika, a pénztárnoknő a rendes reggeli beszámolókor jelentette, hogy semmi különös nem történt, de volt egy japán utasunk. Mondom, hogy hát olyan utas, mint a többi! Nem, azt mondja Marika, ez itt maradt. Lekéste a vonatot, s ott alszik a váróteremben egy padon. Lementem, hát tényleg ott volt, betakarózva egy vékony takaróval, amit magával hozott. Megmozgattam, s amikor látta, hogy egyenruhában vagyok, egy kicsit megjjedt. Aztán a németül, angolul tudók magyarázták neki, hogy jöjjön be az irodába. Mondtam a lányoknak, hozzanak neki kávét, szendvicset, kínáljuk meg, s beszélgessünk vele. Akkor már kész volt az IFT, a magasfeszültségű épület, ami a villanyellátásért épült. Annak a főnökét is lehívtam. A japán bemutatkozott, úgy hívták, hogy Zigeo Ogasahara. Kiderült, hogy letették a vonatról, Máramaroson szeretett volna kerámiát vásárolni, s azt mondták neki, hogy szálljon le itt, mert kap Csíkszeredában. Elvittem Somlyóra, megmutattam a templomot, a Nagy Imre Galériát, a múzeumot, nagyon tetszett. Három év múlva ismét meglátogatott, és azóta minden évben köszöntőt küld.”

Stoian Teodor nincs elragadtatva az állomás mai állapotától. “Most rossz érzés ránézni. Mikor látom, hogy mennyi a burján, hogy az aluljáró mennyire koszos, hogy ott minden hogy néz ki…! S nemcsak az állomás, hanem a környéke és a vasúti sínek melletti rész is. De az állomás különösen siralmas. Fel van írva Miercurea Ciuc, fehér alapon feketével, és annyira koszos, hogy silabizálni kell, hogy körülbelül melyik milyen betű. Mindez nemcsak pénz függvénye, az emberektől is függ. Az ember szenteli meg a helyet, de ehhez ember is kell… Csakhogy úgy tudom, jelenleg nagyon kevés az alkalmazott a vasútnál, úgyhogy ez egy ördögi kör.”Ugyancsak ő mutatta meg azt a régi csíkszeredai képeslapot, amelyen az akkori Erzsébet-liget még teljes pompájában, Sissi-szoborral és szökőkúttal díszítve szerepel. (Sajnos, azóta a liget lerobbant, szeméttelep, elhanyagolt bozót.) A képhez találós kérdés is társul:

– Úgy tudom, hogy Erdélyben 96 Sissi-szobrot készítettek. Azt nem tudom, hogy egy mester készítette-e vagy különbözők voltak a szobrok. A 96 szoborból egy maradt meg ebben a zónában, Fogaras mellett, egy templom udvarán. Ez a képeslap nagyon sokat elárul. Ha a hátára nem volna semmi sem írva, akkor is meg lehetne állapítani, hogy melyik évben készült, a növényzet után, a fák után. 1897-ben építették az állomást, akkor ültették a kicsi csemetéket. A képen a fáknak a növése tíz évet mutat. A másik érdekesség a szökőkút. Ez a szökőkút három méter magasságra dobta a vizet, annak ellenére, hogy Szeredában nem volt villany, nem volt vízvezeték. Hogyan oldották meg? Sok mérnöknek feltettem a kérdést, de senki sem tudott felelni. Egyik azt mondta, a kanálisból, másik azt, hogy a vízvezetékből, de az nem volt, és villany sem, hogy villanymotort hajtsanak. Artézi víz nincs ott, az Oltról sem hozhatták, mert igen messze van… Megmondom én, hogyan! A vasút idáig jött, Csíkszeredáig, itt volt egy forgólap, amelyre a mozdony ráment, két ember rúddal megfogta, és a sínen az orrával Brassó felé fordította. Amikor a mozdony bement, hogy fordítsák meg, akkor kellett szenet tenni – Brassóig olyan öt tonna szenet evett meg a mozdony. A működéséhez kellett szén és víz, ehhez pedig vízvezeték helyett egy víztorony, amelynek a tartályából eséssel jött le a víz. Úgy gondolom, hogy annak idején a mai felüljárónál volt ez a víztorony. Amikor építették a felüljárót, akkor bejött az építőtelep vezetője – nagy nehézséggel épült, mert nem zárták le a forgalmat -, és azt mondta: „Főnök úr, kaptunk egy várfalat! Ahogy ástuk a pillérnek a gödröt, egy kör alakú építmény bukkant elő a földből.” Jeleztük a múzeumnak, s ott azt mondták, nem létezik, hogy vár lenne, inkább valamí egyéb. Tudja mi lehetett? Szerintem a víztorony, vagyis a forgó platninak a fundamentuma. És az Erzsébet-park szökőkútja ennek a víztoronynak a segítségével működött.

Stoian Teodor történetei egy nem mindennapi életről és emberről vallanak…


Forrás. Hargita Népe, 2016. július 6.

2016. július 2., szombat

Hogyan lettem kisérettségi tétel?

Erre egyetlen rövid válasz létezik: jogtalanul.
De mert ez így túlságosan durván hangzik, és a helyzet ismeretében némileg pontatlan is, talán inkább megfelelne, hogy: tudatlanságból; felületességből. Esetleg: félreértésből.

*

Tegnap hajnalban a vasútállomáson várakozunk egy barátommal. A vonat késik. Beszélgetünk erről-arról, s hirtelen nekem szögezi:
– Látom, vizsgatétel lettél a nyolcadikosoknál...
Furán néztem rá: azt hittem, viccel.
Az újsághirek között feltűnt ugyan nekem egy cím, hogy "Zelk Zoltán versét kapták a nyolcadikosok magyarból", de a hirt magát már nem olvastam el.
Most viszont megkerestem és elolvastam. Az egészet. Így hangzott:

Két szöveggel kellett dolgozniuk magyar nyelv és irodalomból a képességvizsgázó nyolcadikosoknak.
A keddi megmérettetésen a magyar anyanyelvű tanulók Zelk Zoltán Nyár és Tél között című versét, illetve Cseke Gábor Légtestvérek című szövegét kapták. A végzősöknek rá kellett mutatniuk egyebek mellett a szövegek műfaji sajátosságaira, szóképeket kellett felismerniük, illetve 8-10 mondatos fogalmazást kellett írniuk, amelyben bemutatnak egy képzeletbeli utazást a „légtestvérek” által felfedezett légballonnal.”

A hir pedig megjelent – tudomásom szerint – az Új Magyar Szó portálján (ahonnan idéztem) és a kolozsvári Szabadság című lapban (azonos szöveggel).

*

Büszkeségem határtalan lenne, ha egyáltalán emlékeznék az említett, úgymond általam irt szövegre. Csakhogy nem és nem emlékszem...
De nem csoda: ilyen szöveget ugyanis én egyáltalán nem írtam. Igaz, hogy több évtizedes újságírói pályámon sok és sokféle szöveget fogalmaztam, nagy többségük nem válik dicsőségemre, de vállalnom kell őket. Ezt viszont nincs miért a magaménak vallanom.

*

Mint mostanában legtöbbször, ezúttal is az internet vezetett nyomra. A keresési eredmények nyomán egy-kettő világossá vált, mi okozhatta a félreértést.
Tehát: a nekem tulajdonított szöveg legelőször 2005. március 1-jén került olvasóközönség elé, a néhai Romániai Magyar Szó Kalandozó című útirajz-melléklete 27. számának élén. A közlemény megtalálható az alábbi címen:


A mellékletet a fejléc alatt feltüntetett személyek: Cseke Gábor és Krebsz János szerkesztették, ami sok mindent jelent ugyan, de szerzőséget nem igazán. A Légtestvérek című szöveg végén pedig világosan ott a valódi szerző/forrás: MTI-Panoráma. Olyan hírügynökségi sablonanyagról van tehát szó, amit a Magyar Távirati Iroda honlapjáról töltött le jogszerűen a szerkesztőség, s a forrást pontosan feltüntetve, némi apró szerkesztői módosításokkal használta fel a mindennapi munkában. Aki ezt a késztermékként kapott anyagot nekem tulajdonította, az föltételezhetően az itt jelzett előfordulás felületes vizsgálatával, félreértelmezésével jutott téves következtetésére, amely nyomán úgy tűnhet, mintha szőrén-szálán eltulajdonítottam volna a hírügynökség évfordulós késztermékét a Montgolfier–testvérek találmányáról.


(Fotókópia az illető honlapról)

Nem a szöveget találom tehát vállalhatatlannak, hanem magát a tényt, hogy olyan szöveg szerzőjének tartsanak, ami nem az én kútfőmben született meg. (Az őszinteség jegyében annyit bevallhatok, hogy a „légtestvérek” cím az egyedüli alkotó hozzájárulásom a szerencsétlen sorsú vizsgatételhez.)

*

A Légtestvérek – a Kalandozó melléklet 2005-ös közlése nyomán – még két internetes előfordulással „büszkélkedhet”, mindkét esetben MTI-Panoráma forrásmegjelöléssel. Az első előfordulás helye az Andreassew Iván által szerkesztett és az RMSZ megszűntével abbamaradt online Kalandozóban (egy írói-szerkesztői tevékenységemhez köthető honlap alfejezeteként):


illetve a második ennek egyszerű, szó szerinti átvételével a később általam önállósított Kalandozó honlapra:


(Fent jelzett források mellett a szövegnek csak egyetlen nyomtatott lelőhelye van: a Romániai Magyar Szó és melléklete jelzett száma, mely immár csak a ritkán föllelhető, tíz évvel ezelőtti lapgyűjteményekben lapul.)

*

Rendkívül sajnálom, hogy akaratomon kívül, egy szerencsétlen minisztériumi vizsga-bakinak köszönhetően illetéktelenül szerepelni kényszerültem a nyolcadikos vizsgázók irodalmi tételei között, és joggal várnám el, hogy a vizsgatételek összeállítói, illetve az őket ezzel megbízó felettesek levonnák a történetből a megfelelő következtetéseket.

2016. július 2.

Cseke Gábor