Erdélyi és csángó költészet (antológia)

szerkeszti: Cseke Gábor
gondozza: Andrassew Iván

Utolsó módosítás: 2012.07.22.
(Az újonnan felvett költőket * jelzi)


ADONYI NAGY MÁRIA
ADY ANDRÁS
AMBRUS LAJOS
BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN
BAJNA GYÖRGY
BAKTER BÁLINT
BALÁSI ANDRÁS
BALÁZS IMRE JÓZSEF
BALLA ZSÓFIA
BALOGH JÓZSEF
BANNER ZOLTÁN
BARABÁS ZOLTÁN
BÁRD OSZKÁR
BÁRDOS B. ARTHUR
BARTALIS JÁNOS
BARTIS FERENC
BEKE SÁNDOR
BENCZE MIHÁLY
BENŐ ATTILA
BIRÓ FERENC
BODOR PÁL
BOÉR GÉZA
BOGDÁN LÁSZLÓ
BORDY MARGIT
BORSODI L. LÁSZLÓ
BOTÁR EMŐKE
*BÖGÖZI ATTILA
BÖGÖZI KÁDÁR JÁNOS
BÖLÖNI PÉTER
BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN
BÖZÖDI GYÖRGY
BURJÁN G. EMIL
CZEGŐ ZOLTÁN
CSÁVOSSY GYÖRGY
CSEKE GÁBOR
CSELÉNYI BÉLA
CSIKI LÁSZLÓ
CSINSZKA (BONCZA BERTA)
D. NAGY ERZSÉBET
DANKULY CSABA
DEBRECZENI ÉVA
DEMÉNY PÉTER
DEMSE MÁRTON
DÉNES LÁSZLÓ
DERZSI SÁNDOR
DIMÉNY ISTVÁN
*DIÓSZEGHY DEZSŐ
DOBOS FERENC
DUMA-ISTVÁN ANDRÁS
EGYED EMESE
EGYED PÉTER
ELEKES FERENC
ELEKES GYÖRGY
ÉLTES ENIKŐ
ENDRE KÁROLY
ERDÉLYI ÁGNES
ERŐSS ALFRÉD
*ESZTERÓ ISTVÁN
FÁBIÁN SÁNDOR
FÁBRI SÁNDOR
FARCÁDI SÁNDOR
FARKAS ÁRPÁD
FARKAS SÁNDOR
FARKAS WELLMANN ÉVA
FAZAKAS ATTILA
FEKETE TIVADAR
FEKETE VINCE
FÉNYI ISTVÁN
FERENCZ IMRE
FERENCZES ISTVÁN
FINTA GERŐ
FINTA ZOLTÁN
FORRÓ MIKLÓS
*FÖLDES ZOLTÁN
FÜLÖP ÁRON
FÜLÖP KÁLMÁN
GAÁL GÁBOR
*GÁLDI LÁSZLÓ
GÁLL ATTILA
GÁBOR FELICIA
GÁBOR FERENC
GAGYI JÓZSEF
GAGYI LÁSZLÓ
GÁL ÉVA EMESE
GELLÉRT SÁNDOR
GERGELY EDIT
*GERGELY ZOLTÁN
GITTAI ISTVÁN
GORON SÁNDOR
GYALLAY PAP SÁNDOR
HADNAGY JÓZSEF
HAJNAL LÁSZLÓ
HERVAY GIZELLA
HOLLÓ ERNŐ
HORVÁTH IMRE
HORVÁTH ISTVÁN
HUNYADI MÁTYÁS
IANCU LAURA
JANCSIK PÁL
JÁNKY BÉLA
JÁNOSHÁZY GYÖRGY
KABÓS ÉVA
KACSÓ SÁNDOR
KÁDÁR FERENC
KÁDÁR IMRE
*KÁDÁR ISTVÁN (GYÖRGY)
KAMENITZKY ANTAL
KÁNYÁDI SÁNDOR
KARÁCSONYI ZSOLT
KASSAY JÁNOS
KELEMEN HUNOR
KENÉZ FERENC
KERCSÓ ATTILA
KESZTHELYI GYÖRGY
*KIBÉDI SÁNDOR
KINDE ANNAMÁRIA
KIRÁLY ERNŐ
KIRÁLY LÁSZLÓ
KISS ANDRÁS
KISS JENŐ
KOMÁN JÁNOS
KOVÁCS ANDRÁS FERENC
KŐRÖSSI P. JÓZSEF
KRISTÓ TIBOR
KUTI CSONGOR
LAKATOS DEMETER
(Lakatos D.: Csángú Országba)
LÁSZLÓ NOÉMI
LÁSZLÓFFY ALADÁR
LÁSZLÓFFY CSABA
LENDVAY ÉVA
LÉTAY LAJOS
LIGETI ERNŐ
LIPCSEI MÁRTA
LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ
MAGYARI BARNA
MAGYARI LAJOS
MAJTÉNYI ERIK
MANDICS GYÖRGY
MARKÓ BÉLA
MÁRKUS-BARBAROSSA JÁNOS
MÁTÉ IMRE
MÉLIUSZ JÓZSEF
MÉSZELY JÓZSEF
*MIHÁLY LÁSZLÓ BARNA
MIKÓ ANDRÁS
MÓRA ZOLTÁN
MÜLLER DEZSŐ
NAGY B. VIKTOR
NAGY EMMA
NAGYÁLMOS ILDIKÓ
NYÁRÁDI SZABÓ ZOLTÁN
OLÁH ISTVÁN
OLOSZ LAJOS
ORBÁN JÁNOS DÉNES
P. JÁNOSSY BÉLA
PAIZS TIBOR
PÁLL LAJOS
PALOCSAY ZSIGMOND
PALOTÁS DEZSŐ
PANEK ZOLTÁN
PAPP ASZTRIK
PAPP ATTILA ZSOLT
PAPP ERIKA
PÁSKÁNDI GÉZA
PATAKI ISTVÁN
PERISZKÓP PÁL
RAFI LAJOS
R. BERDE MÁRIA
RITOÓK JÁNOS
ROZSNYAI LÁSZLÓ
SALAMON ERNŐ
SALAMON LÁSZLÓ
SÁNTHA ATTILA
SASZET GÉZA
SERÉNYI FERENC
SERESTÉLY BÉLA
SIMONFY JÓZSEF
SIMONYI IMRE
SIPOS DOMOKOS
SORBÁN ATTILA
SRÓTH ÖDÖN
SÜTŐ ISTVÁN
SÜTŐ ZSOLT
SZABÉDI LÁSZLÓ
SZABÓ BARNA
SZABÓ GYÖRGY
SZALMA RÉKA
SZÁSZ JÁNOS
SZÉKELY-BENCZÉDI ENDRE
SZÉKELY JÁNOS
SZEMLÉR FERENC
SZENTES B. LAJOS
SZENTIMREI JENŐ
SZILÁGYI DOMOKOS
SZOMBATI-SZABÓ ISTVÁN
SZONDA SZABOLCS
SZŐCS GÉZA
SZŐCS KÁLMÁN
TOLDALAGHY PÁL
TAMÁS MÁRIA
TOMOS HAJNAL
TOMPA LÁSZLÓ
TÓTH ISTVÁN
TÜZES BÁLINT
Új guzsalyam mellett
(csángó népköltészet - részletek)

UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT
*ÜRMÖSI KÁROLYNÉ
VÁRI ATTILA
VÁRI CSABA
VÁSÁRHELYI GÉZA
VASS LÁSZLÓ LEVENTE
VERESS GERZSON
Versek a csángómagyarokról
VISKY ZSOLT
WALTER GYULA
WASS ALBERT
ZÁGONI ATTILA (paródiák)
ZUDOR JÁNOS
ZSISKÚ JÁNOS
ZSÖGÖN ZOLTÁN

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése