2013. augusztus 18., vasárnap

Kölcsönsorok: Ioan Cuciurcă versei

Sz. 1948-ban (Vojla, Brassó m.) Biológiát, majd képzőművészetet tanul Kolozsváron, 1973-74-ben metszeni és fotózni tanul a Ion Andreescu főiskolán. Designer, nemzetközileg is sikeres grafikus, fotózik, verseket ír. 1991-től szabad foglalkozású művész. A fordítások a Vatra folyóirat 2013/4-5. számában közölt, a megjelenés előtt álló Argintul cuvintelor / Szavak ezüstje c. kötetből válogatott szövegek alapján készültek.

Nagy Rajzmester
(Marele Desenator)

Szántáskor nagyapám felhívta a figyelmemet a barázda szépségére. 
A barázdának ki kell fordulnia, legyen folytonos és mindegyiknek a másikhoz kell símulnia. 
Egyfajta rajzolás volt ez az ekével a föld vásznán. 
Barázdát barázda mellé, amelynek nyomán megfonódik a mező Szőnyege. 
S mindezt kedvvel és verejtékkel, a késő ősz és a kora tavasz reggeleinek hűvösében. 
Meleg fény símogatta a páráló barázdát, nagyapám a tajtékos állatokat símogatta. 
Az ekevas ragyogása ezüstbe játszott. 
A sor végén, mindegyik barázdából mind fényesebben bukkant elő. 
A Nagy Rajzmester ezüstpennája.

Tél, 2002 elején

ige
(verb)

ívelt ige
lágy ige
kemény ige
roppant ige
megperzselt ige verejtékkel teli
kínzó
szomjamat
oltani

2002 júl. 10.

Felhők a polcon
(Nouri pe raft)

Reggel a könyvtár
polcán
néhány lapos, áttetsző
felhőre leltem
benne por- és
betűnyomokkal.
Levegőzni a könyvekből
kilibegtek.
Az egyik az olvasatlan író
betűje volt,
a másik elfelejtett meséké,
egy kisebb,
színes és alig látszó -
jobb vállába döfve napsugár 
lobogott akár egy zászló

ismert mese
(poveste ştiută)

a hercegnő fejdísze a folyóba
esett
bele kellett gázolnom a mesébe
hogy kiemeljem,
csakhogy elég egy pillanat-
nyi elnézett
mozdulat
hogy feledjem az utat
s a mese foglya
lettem.

2002. jún. 15.

vers
(poem)

lefele a műhely
csigalépcsőjén
akár egy vedlő
fal vagyok
minden réteg alól
más-más szín jön elő.
Színt a színről
buzgón kapargatok
az első vérig
mögötte semmi

az égbolt vére
(sângele cerului)

elnézem apám kezét
elnézem a hegyeket 
elnézem a hegyeket
apám kezét nézem
kőrelief
életrelief
a föld bőre
a mi bőrünkben
a mi bőrünk
a föld bőrében
közöttük
az égbolt kék vére

2003. júl. 13.

ennyi
(atât)

csak
egy lebegő pillanatra
terült mosolyod
a levegőben
Épp megrajzolhatom
az öröm arcát.

ez a szó
(cuvântul acesta)

ez a szó
az igazság vizében
megfogyatkozott
áttetsző
néhány betű 
csupán
hajnalban
úgy tűnnek kimondatlanok
kimondva semmit se
hallok

2003 június

reszketek
(tremur)

úgy reszketsz mint a fű
úgy reszketek mint a szél
ahogy reszketek keskenyedünk

Vojla, 2003. júl. 5.

álom
(vis)

apám arról álmodott
művész lesz.
nem így történt.
a háború foglya lett.
majd a kereskedelemé,
később a kommunistáké...
majd
az életé,
a túlvilágié...

2004 tavasza

***

Ami átsuhan rajtam
úgy hagy ott két darabban
A gondolat.
A tekintet,
A szeretet,
A mondolat
míg végül
oszthatatlan
maradok

2005. jún. 1.

hang
(sunet)

Miként egy
Bach-fúga
hangjegye
bealkonyul

2006 május

***

vagyok egy
verssor
mely nem találja
helyét
a versben

a nagyapa
(bunicul)

évről évre
nagyapa megforgatta a földet
egyik oldalról a másikra
mint egy könyv lapjait
amelyben
egy jól elrejtőzött szerző
nem hagyta magát
leleplezniCseke Gábor fordításai

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése