2017. szeptember 9., szombat

Szépkenyerűszentmárton és a (hely)nevek

Molnár Attila fotótörténész, régi nyomtatványok és fotográfiák gyűjtője és ismerője jelezte, hogy az interneten elérhető az EHA, ami nem más mint az Erdélyi Helynévtörténeti Adattár, Szabó T. Attila gyűjtései alapján, amelyhez egy interaktív névföldrajzi atlasz is tartozik. Az online kereshető oldalt szerkesztette Bárth M. János.
Ugyanakkor az oldalról letölthetők pdf formátumban a gyűjtés kötetei, erdélyi régiók szerint.
Kíváncsiságból, mindjárt megkerestem az egyik igen érdekes nevű mezőségi falu, Szépkenyerűszentmárton - feleségem szülőfaluja - szócikkét, már csak azért is, mert annak idején, egyetemi tanulmányaink során Ilonka a község helyneveiből készítette államvizsga dolgozatát, amit a szakemberek maximális pontszámmal értékeltek.

Szabó T. Attila ERDÉLYI TÖRTÉNETI HELYNÉVGYŰJTÉSE
9/B
Szolnok-Doboka megye

Szépkenyerűszentmárton
r. Sânmărtin


Elhagyott ház Szépkenyerűszentmártonban.
Fotó Cseke Attila
1622: (Széki ref. em. jk. 2. l.): Szent Marton; Az halom felett vagy[on] egi hold feőld; Vagion más Jarasban az ut mellett egi nagi hold feőld; Az Halom alatt egy feőld; Eh meszeőben egi hold; Pap Likaban kaszalo retth; Szombat Telke fele egy hőld [!] főld; Szyluasbannis egÿ hold feőlde.
1643 után/1770 k.: (uo. conscr. 199.): Szépkenyerŭ Szent Márthon; In Plaga Superiore: in Pruneto Szilvas dicitur (sz) vicini ab una parte rivus ab altera via publica; Est Pratum unum Egyháztova dictum. In Plaga inferiore est Jugerum unum ad locum Sátorhalom [Alább még egyszer Satorhalom alakban.] Est in pruneto, alias Mogyoros Juger[um] unum; Pratum unum est supra Tekenős vicini utrinque spineta et dumeta; In Ehmező (sz); in Almás, in fine termini Possessionis Sz. Márthon (sz); Ragásb[an] (sz).
1683: (Széki e. jk. 197.): Szépkenyerŏ Sz: Marto[n].
1687: (MúzBeth. 5472.): Szép Kìnyeru Sz: Marton.
1696: (EM. Lázár lt. Fasc. 75.): Szép kenyerŭ szent Marton.
1726: (MúzBeth. 5485.): Szép Kenyerü Szent Márton.
1730: (EM. H. Gál gy. Gr. Esterházy lev.): Szépkenyerűstmárton; egy nagy Erdő nevű Tőlgyes és Bűkkes Erdő… igen meg pusztúlt vólt hanem most három Eszetndoktől fogva tartatik Tilalomban; az nagy Szóló nevu̯ hegyben (szö.).
1736: (EM. conscr. XIII/1.): Szépkenyerűvásárhely; A nagyercsei jószágból szökött jobbágyok között; Laki Peternek fia T. ez elött Circ. Tiz esztendővel el szökvén… lakik Szép kenyerű Vásárhellyen. [Oláhvásárhely [?] Szépkenyerűsztmárton mellett.]
1754: (Hatfaludy): Szépkenyerűszentmárton; In Superiori Calcatura… vulgo Vicze fele vocata: La Kurmetura Czenti (sz.); La Kurmatura Viczi (sz.); In Miszaj (sz.); Horgos főld (sz.); La Keráre Viczi (sz.); Lá Pogyérejélye Kuthei [!] (sz.); Szupt Vii (sz.); Lá Méri luj Csontos (k.); La permenturilye cselye Suretzestyi (k.); – In Inferiori Calcatura vulgo Oláh Vásár helly vocata: Pe Válye Szimbouluj (sz.); La Gorgán (sz.); La Regáss [!] (sz.); De kite [!] [câtre] Oláh Vásárhely (sz.); Dupe Gredíny (sz.); Lá Rápó (k.); De kite [!] Fűzess in Gyelnyicze (k.); La Kokoserű (k.); – A Bagloys [n. Hegyben] (szö.).
1760: (EM. Kornis lt. 4. fiók V. 22.): Szép kenyerü Szt Márton; a’ Kaptáros nevezetü helység[ne]k felsö szélin, ’s a’ Varga Tetönek… egy részin.
1761: (uo. 23.): Szép-Kinyerū szt Márton; a’ Sŭrŭbeli nevezetŭ Szŏlŏ Hegynek a’ Falu felōl valo also szegeleti mellett; A’ Kaptáros nevū hellységb[en] lévŏ… vagy megaggott Fáju Erdōbōl irtatta egy szánto Fōld.
1769: (MNM. Erd. Fasc. 26. D.): Szépkenyerűszentmárton; … Szép Kenyerű Szent Márton…; Vineam: Bogjos (szö.); In Promontorio Bogjos nominato (szö.); Sŭrŭ Dombja (szö.).
Sylva…: Nagy Erdő… in vicinitatibus ab Oriente Czente, ab Occidente Sylvar[um] possessionis Szent Márton Communium Pad; A Septemtrione Szárhegy, a Meridie Agrorum Arabilium Szilvás Nominatorum exsistit (e.); Nagy Erdŏ (e.); Gábor erdeje (e.); Hegyes… versus possessiones Kŏtke, et Gyeke effunduntur (e.). in Platea Alſó Uttza (ház); in platea Allſó Uttza, Vicinitatibus ab Una Fundi Eccleſiastici, a Parocho Reformato inhabitati…; In longum excurrit in locum vulgŏ; Sūrū Oldala
nominatum… (ház). Agri… In Sup[eriori] Calcatura: Kuptáros…, in Vicinatibus ab Una fluii Kǒpataka, … (sz.); Hoſʒſʒu hely… (sz.); Éjſʒakban… (sz.); Mikó Élin (sz.). In Inferiori Calcatura: Halomnál…, in vicinit[atibus]… ab alia Eccleſiae Refor[matae] (sz.); Éjſzak (sz.); Széna fŭ alat Vicinit[atibus]… ab alia Eccleſiae Graeci [Ri]tus Unitae (sz.); Bogjos alat (sz); Czomboj [? Vagy Czombos] patakán in Vicinit[atibus] ab una ejusdem fluvii (sz.). Foeneta…: Kakas domb Vicinit[atibus] ab una Territorÿ O. Váſárhellyien…(k.); A Két patak Cſeréin (k.); Jábroczki rette (k.). Ecclesia Graeci Rritus Unitorum: A Latere poſsessionis Septemtrionali, in loco eminenti vulgo Sŭrŭ Dombja Nominato aedificata… Ecclesia Reformata: Pariter a Septemtrionali Possessionis plaga, in Colliculo eminenti, vulgo Bogjos alatt ex lapidibus exstructa…
1781 és 1791: (EM. Br. Perényi Imréné Gr. Eszterházi Borbála conscr.): Szépkenyerűszentmárton; Nagy Erdő (e.).
1795: (Hatfaludy): Szépkenyerűszentmárton; Szép Kenyerű Szent Márton; A Felső forduloban: A Falu felső végibe (sz.); a Csontos gödribe (sz.); La parou luj Csontos (sz.); Miszály v. Miszai (sz.); A Chilip Kutjánál (sz.); A Nagy Erdő alatt (sz.); A Ködke pataka (sz.); A Szöllök alatt (sz.).
Az Also Forduloban: Az Eh oly [n. h.-en] (sz.); Rágás (sz.); Eh mező (sz.); A Falu kertei mellett (sz.); A Szomboi pataknál (sz.); – Bogjos (szö., pszö., csepleszes, bokros hely);
A Molnáron felyűl [n. h.-ben] (k.); A Falusi nyilakba (k.); Szekeres mező (e.); a hegyes[nek n. h.-ben] (e.) [… tsak apro csépleses bokrokbol és cziherból áll]; A Két patak közt a Csere [n . h.-ben] (sz.).
1823: (ENM. Toldalagi lt. Eszterházi-bonificatio 761. kk.): Szép Kenyerű Sz. Márton; Felső Forduloban: Kertek megett sub pojáná Vintzi (sz.); Az oltoványban (sz.); Lá Sztanistye (sz.); Lá Fontiná luj Filip (sz.); Czigán Lázzánál (sz.); Szederjes mezein (sz.); Kőtke padján (sz.); Hoszszuba (sz.); A Domboknál (sz.); A Déllönél (sz.); A patakok kőzt (sz.); Szederjes mező oldalában (sz.); Szárhegy előtt (sz.); Padban (sz.); a Falu végén a rét mellett (sz.); Lá pojáná Vintzi (sz.); Lapuskás (sz.); Vizteí utnál (sz.); Nyergesné kuttyánál (sz.); a’ boldog Aszszony kuttyánál (sz.); In Szilosa (sz.); Sub Gyergyelo (sz.); Lá Teu pisti (sz.); Lá perou Gyorgyitz (sz.); A Cseresznyésbe (sz.); Méhszáj oldalán (sz.); A Szederjes mezőbe (sz.); Vintze pojánájánál (sz.); A rétbe a Déllőnél (sz.); Szárhegyen (sz.); Méjszáj oldalába (sz.); Az árok kőzt (sz.); Szár hegy alatt (sz.); A szőllők alatt (sz.); Tartza réte mellett (sz.); In Kosztelye meleinyilor (sz.); Intre perae (sz.); a varga hegy alatt (sz.) [Varga Isák zsellérnek is van itt birtoka.]; Fartza [!] réttyinél (sz.); In Lázurj (sz.); Dupe ’Sij (sz.); A Szilasi oldalon (sz.); A Tartza réttyinél (sz.); A Czentei ut mellett (sz.); Méj Száj oldalánál (sz.); pe pogyerej (sz.); A Varga Tetőn (sz.); Az erdő alatt (sz.); Lá Tyetri /: a Kősziklánál /: (sz.); A Szilasi oldalban (sz.); Kőpataka mellett a hoszszuban (sz.); a hoszszuba a Szőllők alatt (sz.); Kovek felett (sz.); A nagy erdő alatt (sz.); A Kaptárosba (sz.); A hoszszuba a falu végin (sz.); a’ falu végin a vármegye háza mellett (sz.); A Nagy erdő alatt az ut mellett (sz.); In Lazurj (sz.); pe Meleii [?] (sz.); A’ Kő patakánál (sz.); Szárhegy tetején (sz.); a Nátuj patakánál (sz.); Lá pereu luj gyorgyitzi (sz.); Lá Dimburelye (sz.); Sub ’Siélye helye
rumunyészk (sz.); a tartza réttyinél (sz.)… a’ patak… szomszéd[ságában]; A Varga hegyén alol (sz.); A pista tojánál (sz.); Szederjes mezején (sz.); Szilasba (sz.); In Dilmá Czentyi (sz.); A Köszikla felett (sz.); Linge ritu popi (sz.); a’ vitzei ut mellett (sz.); La Livadie (sz.).
Az Also Forduloban: A Kertek megett (sz.); Hideg kutnál (sz.); Szombai patak mellett (sz.); A halom alatt (sz.); Dupe gorgány (sz.); A pap réttyinél (sz.); Rágáson (sz.); A Baglyos alatt (sz.); Lá Gorgenyel (sz.); A szombai patakon (sz.); pe gorgány (sz.); A Szaboszlai Ferentz malmánál (sz.); Lá Dimbu Klompi (sz.); Lá Bartá Lupuluj (sz.); A hegyesbe (sz.); Bagjos alatt (sz.); Gyertyáros patakb[an] (sz.); A Széna fű alatt (sz.); Hideg kutnál (sz.); Lupuj Bartájánál (sz.); A Kertek mellett (sz.); A’ Vintze malmán alol (sz.); A Tegláknál (k.); Gyertyán patakba (sz.); éh mezöbe (sz.); Szaboszlaí malmán fellyűl (sz.); Sub pedurá lá Drumu Divitseruluj (sz.); A Széna fű hidjánál (sz.); Pe Flisztyik (sz.); A gorgányba (sz.); A Szaboszlai malmánál (sz.); A Vintze Malmán fellyűl (sz.); A Hegyesbe (sz.); Lá Akaszteu (sz.); a Kakas Dombon (sz.); A Vásárhellyi patakb[an] (sz.); in virvu gorgányuluj (sz.); Lá Cziglá Gorgányuluj (sz.); Lá Gorgányel (sz.); a Tekenősbe (sz.); a rágás gödribe (sz.); Sub Funátz (sz.); Az Ihojon [!] (sz.); A Bagjasban (sz.); Sub Bogyes (sz.); A Devecseri ősvénynél (sz.); az erdő alatt (sz.); a’ hideg kut omlásánál (sz.); Sub Funátze (sz.); A halom alatt (sz.); A Víntze malmánál az oldalb[an] (sz.); Lá Lázu Tyein [?] (sz.); Sub Funátz (sz.); A Füzesi ut mellett (sz.); A Kőzép Dombon (sz.); A malamnál (sz.); Klompa Dombjánál (sz.); Sub peregász (sz.); A Szomboi pataknál (sz.); A hideg kut gődribe (sz.); A Szilágyi Mihálly kertye megett (sz.); az Eszkon (sz.); Lá Gorgenyel (sz.); In pojén (sz.); Az Eszakban az erdő alatt (sz.); A Kerteknél a Devetseri ut mellett (sz.); Ihoj tetőn (sz.); Tul az Ihojon (sz.); A papi retnél (sz.); Ihoj megett (sz.); In Láz (sz.); A Kakas Domb végénél (sz.); La perou Szpojeli (sz.); Lá fontiná Sigi (sz.); pap jukába (sz.); a’ rétbe (sz.); Lá Hilbony (sz.); Az Ihojon innen (sz.); In helbánye (sz.); Sub Funátz (sz.); A rágás gődribe (sz.); A rágás tetőn (sz.); In vályá Zugásztruluj (sz.); Tyéna Lázzánál (sz.); A Szomboi [másképpen Szombat telke] patak mellett (sz.). Gyulafi hegybe (szö.); A Nagy erdőből, még pedig a Kis tőrés vagy az Eszak nevezet alatt lévő mellett a falu felől az aljából egyenesen az árok mellett ki a tetőig vagya Czentei hatarig; Kis törés vagy az Eszak (e.)… szomszédja… Délról a N. Devetseri határ szélle; A oláh Vásárhellyi patakb[an] (k.); A Nyilakban őrdőgős Fűzes felé (k.); A’ Sürübe (szö.); Kemény Anna Sajtojánál (szö.); Az Oláh hegybe (szö.); Nádas Kutnál (k.); a Füzesi uton alol a Kakas Dombon (k.); az Irotványba a Harangozoké mellett (k.); egy felől szomszédja Darabant Harangazo Győrgy; a vékony pusztájában (gyü.); a Gyulafi hegy alatt (szö.); a’ vékony pusztája mellett (szö.); A Kakas Domb tetején (k.); pap Csorgojánál (szö.); a Hágtsonál (szö.); – Puszta Kő Szirtok: A Bagjos… régen szőllőt miveltek, de a sok sebes záporok miatt a termő főld le mosodván ma tsak a kő láttzik; A Nagy erdő (e.); a Gödrökbe (k.); a Kakas Dombon fellyűl (k.); A Gyulafi hegy mellett (szö.); A Fűz kutban (k.); a pap réttye mellett (k.); a Nagy Irotványba (k.); Lá repo in gyelnitze (k.); A Vásárhellyi patakban (k.); a vékony kuttyánál (szö.); A vékony pusztája tetejébe (szö.); a’ Harangozo oldalon felyűl (k.) [A forrás a Harangozó család több tagját említi.]; ’Siga oldalában (szö.); A Csorgonál (szö.); Sub Funátz (k.); Lá Csegeri (k.); belső puszta hely vagyon a falu also végín a’ szőllők alatt; A Gyulafi hegy alatt az uj szőllők között (szö.).
1823/1852: (EM. Régi kincstári anyag XLVII. cs.): Szépkenyerű Szent Márton; in loco Szárhegy et Czígány írtovánnya (e.); lá Livadie (e.); lá Hegyes (e.).
1899: (MNM. Népr. Oszt. Könyvtára Semayer gyűjt.): Szépkenyerűszentmárton; utcák: Felső, Alsó és Temető; – In bágyis, Pe Gargán, Pe Rágás [!], In Funacz, La pereu sipojeli, Eszak, Pe Dosz, Gyalu Vargi, in Hosszuba.

1962: (Kerekes Róza V. éves hallgató gyűjtése. [E községben született és ott nevelkedett, paraszti szülők gyermeke.]): Szépkenyerűszentmárton helynevei: 1. Gòrgány [r. Gorgan] – sz.; A hegynek a falu felőli oldalát nevezik így. „Az nem Gorgány hanem Kaj” – szokta mondani egy bácsi, aki már meghalt. 2. Gòrgány teteje [r. Vîrvu Gorganului] – sz.; A hegy legmagasabb része. 3. Gòrgány megett [r. După Gorgan] – sz., k.; 4. Ci̮gla [r. Ţîglă] – k., sz.; „A törökök alatt megfigyelő vót” – ezért nevezik így. 5. Ci̮gla alatt [r. Sub Ţîgle] – sz.; Ci̮gla a tető; Ci̮gla alatt a hegy oldala. 6. A színafű higgyánál [r. Podul fînaţului] –sz.; „Nem volt soha híd, lehet, hogy volt.” 7. Dzsírcsán patakja [r. Valea jugastrului]; „A szombaji határbul ered; Ott volt gyércsán erdő.” 8. Flisztyik [r. Flistyik] –sz., k.; „Középdomb volt a neve.” 9. Tekenyös papak [r. Valea Techenyeului]; 10. Tekenyös [r. Techenyeu] – sz.; 11. Rágás [r. Răgaš] – sz., k.; 12. Színafü [r. Fînaţă] – k., sz.; 13. Jërtëvëj [r. Iertăvăi] – sz.; 14. Papjuka [r. Popiuka] – sz., k.; A református egyháznak volt itten főldje. 15. Papjukai patak [r. Părău Popliuši]; A patak Papjukából ere. A pataknak itt áthaladó szakaszát nevezik így. 16. Bàrtások òdala: Bàrta òdala [r. casta lui Barta] – sz., k.; A Barta [megkülönböztető név] családé volt ez a terület. Erdősszombattelkétől Szentmárton felé lejtő hegyoldal. 17. Ropo [r. Rapāu] – k.; A Szénafű egy részét nevezik így. 18. A gödreknél [r. La gropty] – k.; Hepehupás hely. A Szénafű egy részét nevezik így. 19. A nyilagba [r. În gyelnyic] – k.; „1848 után fel van nyilazva.” A szénafű egy része. 20. A sáncoknál [r. La šanturi] – k.; Gidres-gödres, árkos terület. 21. Gyòrgyòj kuccsánál [r. La fîntîna lui Gyorgyoj]; Ilyen nevű embernek volt itt földje. A kút ma is megvan, a körülötte levő területet nevezik így. A Szénafűn van. 22. Szurduk [r. Surduc]; A Szénafűn van. 23. Antal kuccsánál [r. La fîntîna lui Antal]; Antal nevű embernek volt itt földje. A kút megvan ma is. A körülötte levő területet nevezik így. A Szénafűn van. 24. Kokas domb [r. Cocašeni]. 25. Szölök megett: Vásárheji szölök megett; [r. După jii] – sz., k.; Vásárhelyi határokkal szomszédos terület. 26. Vásárheji patak [r. Valea Ošorhelului] – k., sz.; A vásárheji határokkal szomszédos terület. 27. Az akasztòfánál [r. La acastăi] – sz.; „Régen, régen akasztottak itt fel valakit.” 28. Színafü alatt [r. Su fînaţă] – sz.; A Szénafütől Poprétje felé lejtő oldal. 29. Pap riccse [r. Rîtu papii] – k., sz.; A református egyházé volt ez a terület. 30. Papriccseji patak; A Papjukai patak folytatása. 31. Pap màlmánál: Az alsó malamnál [r. Mara papii : Mara din jos] – k.; Vass István lelkésznek volt itt malma kb. 1916-tól 1951–52-ig. Már nincs malom. Alsó malomnak azért nevezik, mert a falu
melletti malom a Felső malom. 32. Kirci riccse: Kirci szilvafájinál – sz.; Kircinek [Szász János, meghalt] volt itt földje. Az országút mellett volt a fŏld szèlèn egy sor szilvafája. A fák ma is megvannak. 33. Lëkán uccsa [r. Drumu lui Lăcan] Ùtszabályozás. Ezelőt 5-6 évvel amikor csinálták az utat Lăcan Josif volt a szentmártoni Néptanács elnöke. [ma is ő a néptanácsi elnök.]; 34. A vince malmánál. – sz.; A Vincze családnak volt itt malma. „1848 után romlott el a malom. Vizimalom vót. Ma is vannak cüvekek a patagba.” 35. Rëgozák [r. Răgază] – k.; „Magyar neve Mózsi malmánánál. Vizi malom volt.” 36. Szakadások alatt [r. Su rupturi] – sz.; Szakadékos terület alatt lévő helly. 37. Szakadások – k.; Szakadékos, omladékos hely. 38. Fejǜl Szakadáson – sz.; A 37. fölött lévő hely. 39. Pojén patak [r. Părău poienyilor]. Pojénból ered. 40. Pojén [r. Poienyi] – k., sz., e.; 41. Klompa dombja [r. Dîmbra Clompii] – k.; 42. Fejül Klompa dombján – k., sz.; 43. Tyínya lázo [r. Lazu tyenyi] – sz.; 44. Klompa dombja alatt – sz.; 45. Iszak [r. Pă dos : Dos] – sz.; Régen Eszaknak nevezték. A falu déli részén található. Nem nagyon süti a nap. 46. Konc kuccsánál: A csòrgònál [r. La csurgău]. Koncz Jánosnak volt itt földje. A föld keleti vègèben van egy kùt, csorgó. A körülötte lèvő területet nevezik így. 47. Hidek kùtnál – sz.; Az itt lèvő kút mindig hideg, friss vizéről volt nevezetes. Ma már csak akkor van itt víz ha nem nagy a szárazság. 48. Hidek kù sánca – Papakocska. Ebben volt a kút. 49. Az erdo ́ alatt [r. Su pădure] – sz.; 50. Sztina [r. Stînă ] – sz.; 51. Szti̯na patakja. 52. Kèrtek megett [r. După gregyiny] – sz.; 53. Cigányok sikátòrjánál – k., sz.; Cigányok laknak itten. 54. Bál Tódòr sikátorjánál. – k., sz.; 55. A dungán fel [r. Pă dungă] – sz.; A hegy élet nevezik így. 56. Poján alatt [Su poiană] – sz.; 57. Az erdök köszt [r. Între păduri] – sz.; Két erdő közé beékelt szántó. 58. Lázurak [r. Lazuri] – k., sz.; 59. Puskás [r. Puşcaş] – sz.; 60. Puskás kert. Előző neve Kicsi Pista kercze, gyümölcsös volt. Miután tulajdonosa meghalt, neve is megváltozott. 61. Lázurak patakja. 62. Puskás patak. 63. A ko ́rtifánál – sz.; Volt itt egy vadkörtefa, ma már nincs. 64. Veres kuccsánál [r. La fîntîna lui Veres] Veres nevű embernek volt itt földje. A kút megvan. 65. Pap patakja [r. Părău papii] A református papnak volt földje a patak mellett. 66. Gyòrgyica patakjánál – sz.; 67. Az èrdo ́ alatt [r. Su pădure] – sz.; 68. Geci kuccsánál [r. La fîntîna lui Gheţi] – sz.; A kút ma is megvan. 69. A tónál [r. La tău] – sz.; Ma már nincs tó. 70. Jákob lázá [r. Lazu lui Jacob] – sz.; 71. Szárhegy alatt [r. Sub Gergeleu] – sz.; 72. Szárhegy [r. Gyergyeleu] – k., e.; 73. Centeji kùrmëtura [r. Curmătura tentyi] – sz.; Az erdőbe benyúló keskeny szántó cente fele. 74. Vicei kùrmëtura [r. Curmătura Fiţi] – sz.; Az erdőbe benyúló keskeny szántó Vice fele. 75. Nyelgesnékuccsa [r. Fîntîna lui Nyergeşhie] – sz.; Forrás ma is van. 76. Mërján dombja [r. Dîmbu lui Mărian] – k.; 77. Mërján dombjánál [r. La dîmba lui Mărian] – sz.; 78. Viceji útnál [r. La drumu Fiţi] – sz.; A Vicébe vezető út mellett lévő terület. 79. Vàrga hegy alatt [r. Sub Gyalu Varghi] – sz.; 80. Dilo ́ [r. Stanyiştye] – sz.; Itt deleltek a marhák. 81. Vàrga hegy [r. Gyalu Varghi] sz., k.; 82. Vàrga hegy òdala – sz., k.; 83. Plesa [r. Pleşa] – k. 84.; Kaptáros [r. Căptaroş] – sz.; 85. Kük viginél [r. Capătu ptyetrilor] – k., sz.; 86. Fejük küken [r. Gyasupra ptyetrilor] – k., sz.; 87. Szederes mező [r. Mălăiny] – sz., k., e.; Sok rajta a szeder inda. 88. Szederes mező òdala [r. Casta Mălăinyilor] – k.; 89. Szederes mező gödre [r. Grapa Mălăinyilor] – k.; 90. Szederes mező teteje [r. Vîrvu mălăinyilor] – k., sz. 91.; Cigánylázà [r. Lazu ţiganului] – k., e.; 92. Potka tójánál [r. La tău lui Potca] 93. Pë̮ durisánál [r. La pădurişe] – sz., k.; 94. Szilas – k.; Szólás: „Addig ijjen míg a küvek Szilazsba” – sok kő van a Szikasnak nevezett hegyben. 95. Szilas alatt – sz.; 96. A dombaknál [r. La dîmburelyé] – sz.; Több kis dombocska található ezen a helyen. 97. Küknél [r. Ptyetri] – sz.; 98. Kükköszt [r. Între ptyetri] – sz., k.; Köves, sziklás szakadék. 99. Kük patakja [r. Părău ptyetrilor] 100. Kaptáros patakja. 101. Hosszú [r. Hosuba] – sz.; [1848-ban itt Hosszuba dűlőt emlegetnek] [l. SzolnDob. VI. 433. és tőlem MNy:VII. 9.] 102. Pipok keresztyénél [r. La cruşa lui Pipok]. Sucin Ioan [Pipok] állított fel itt egy keresztet. 103. Tàrca riccse – k.; Már beépült. 104. Szölök alatt [r. Szub jii] – sz.; 105. Szölök gödre [r. Grapa jii] – k.; 106. Az òdalan [Pă castă] – sz.; 107. Kötke poggya [r. Pogyerej] – sz.; 108. Az olá hegy [r. Jiile ăi rumunyesty] – k.; Csak románoknak volt ezen a helyen földje. 109. Az urak szölöje – sz., k.; Ma már nincs itt szöllő, kipusztult. 110. Sürü – szö.; 111. Heksi : Heski [r. Heschi] – szö.; Valaki hajtatta ki a majorságot a szőlőből, azért lett heski. 112. Vincellérrit [r. Rîtu vinţelerilor] – k.; A szöllőcsőszöké volt erről a területről a széna. 113. A döktemetőnél. A döglött állatokat temették ide. 114. Bika òdala : Szölök òdala [r. Casta taurilor : Casta jii] – k.; Valamikor szőlő volt, kipusztult. Ma a szőlős rész a hegy lábánál van. A ki pusztult szōllőket átengedték a falunak, aki a bikát tartotta, azé volt erről a területről a széna. 115. Bogjas [r. Bogyis] – k., e.; 116. Bogjas òdala [r. Castá bogyisului] – k.; 117. Bejül bogjasba – sz., k.; 118. Bogjas alatt (r. Sub bogyis] – sz.; 119. Kü alatt [Su ptyatră] – sz.; 120. Hilbonyáknál [r. La hîlbanye] – sz.; 121. Szombaji patak [r. Valea Sîmboului] Erdőszombattelkéről ered a patak. 122. Szombaji patakba [r. În valea sîmboului] – sz.; A patak mentén lévő terület. 123. Gorgë̮ nyél : Kicsi Gòrgány [r. Gorgănyel] – sz., k.; 124. Gorgë̮ nyélnál [La gorgănyel] – sz.; 125. Dökkutnál – sz.; Nemrég ásott kút, amelyben a döglött állatokat égetik el. 126. Felúr patak – Palás, fehéres színű. 127. Malamnál [r. La mară] : A felső malamnál – sz.; 127. [Eltévesztett számozás a jegyzetben.] Fejül pë̮ nojan – Pë̮ noj gúnynevű ember háza mellett levő terület. 128. Ròka jukaknál [r. La găuri hăi gye hulpui] – e.; 129. Fejül a falun [r. Gyàszupra szatului] – l., e.; 130. A kopaszan – e.; 131. A csutkok köszt – l. 132. Hetyteteje [r. Vîrvu gyalului] – l., e.; 133. Zë̮ pogyák [r. Zăpāgye] – l., e.; 134. Kùrta útnál – l., e.; 135. Fazakas bokraji [r. Tufilyé olárilor] – l., e.; 136. Kicsi èrdő : Kájzer erdője – A nagy erdőtől külön lévő kis erdős rèsz. Kájzer mellèknevű emberé volt. 137. Tálos òdala [r. Casta lui Tálos] – l., e.; 138. Tálos gödre [r. Grapá lui Tálos] – l., e.; 139. Tálos kuccsa [r. Fîntîna lui Talos] – l., e.; Már nincs kút. 140. Centeji tònál [r. La tău Ţentyi] – l., e.; Összel és tavasszal megvan a tó. 141. Luptyistya [r. Luptyiştye] – l., e.; 142. Turistyél [r. Turistyel] – l., e.; 143. Turistyél dungája [r. Dunga turistyelului] – l., e.; 144. Szíp dzsep [r. Tyenyilor hăl mîndră] – l., e.; 145. Szíp dzsep dungája – l., e.; 146. Nagy Vádurak [r. Váduri] – e.; 147. Vádur [r. Váduri] – e.; 148. Vádur òdala [castá vádurilor] – e.; 149. Centeji domb [r. Dîmba Ţentyi] – e., l.; 150. Vádur patakja [r. Părău vadurilor]; 151. Centeji domb alatt [r. Sub dîmbá Ţentyi] – sz.; 152. Fë̮ zsét [r. Făget] – e.; 153. Pëdurisa [r. Pădurişa] – e.
Belső terület: 1. Àlsó ucca; 2. Fèlso ́ ucca; 3. Temeto ́; 4. Àlsǒ faluvíge; 5. Fèlso ́ faluvíge; 6. Patak : Nagy patak; 7. Nagy híd; 8. Fenék : Fundùj; 9. Gacsaszárucca [tréfás, cipkelődő]; 10. Palló; 11. Halam [itatókút]; 12. Itatòkut; 13. Az ivò; 14. A csòrgò; 15. A burtuka [r. La burtă = kút, melynek vizét paszulyfőzésre használják]; 16. A malam; 17. A szfát is a milicija : Az iroda is a csendo ́rsíg; 18. A szövetkezet : Hanygya [ritka]; 19. A magyàr templom; 20. Az iskola; 21. A román templom; 22. A kòrház; 23. A diszpenzár.

A dolognak csak egy a szépséghibája: az 1962-es dátumnál szereplő Kerekes Róza nem létezik: a helyes név Kerekes Ilona (és nem Róza!)- a többi stimmel. Kekeckedésnek tűnhet egy ilyen észrevétel egy ekkora volumenű forrásmunka mellett, de mert az adatbázis a nevek világában kíván bennünket pontosan elkalauzolni, a személynevek pontosságára is kötelező ügyelnie.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése