2016. január 9., szombat

Mire jó a Titanic...

Hölgy a Titanicon
Alig történt meg a világraszóló, azóta is közismert hajókatasztrófa, az esemény jó volt arra, hogy a korabeli magyar társadalom egyik vezető feministája – akkor szüfrazsettnek nevezték az ilyen hölgyet – elvi demonstrációba kezdjen.

A lapokban Szikra néven gyakorta közlő gróf Teleki Sándorné (Kende Júlia) A nő és a társadalom, 1912. 6. évf. 6. számában irt eszmefuttatását egy birósági tárgyalásról vett idézettel kezdte: ,Látott-e asszonyt a fuldoklók között?’ – kérdezték a Titanic megmenekült gépészét, aki határozottan igy felelt: ’Nem, uram, egyet sem . . .’  Szikra nem tartja véletlennek, “hogy azok az erős akaratú emberek, akik mindenkinél erősebben akarták, hogy a gyengébbek megmeneküljenek, egytől egyig az angol szász fajból kisarjadzott egyének voltak.” Ami azt jelenti őszerinte, hogy “nem igaz az, hogy a feminismus lovagiatlanságra tanítja a férfiakat. Sőt úgy látszik épen ellenkező az eset. Mert hol érett meg legjobban a feminismus? Angliában és Amerikában − és honnan származtak azok a hősök, akik az asszonyok életét többre becsülték a saját életüknél? épen Angliából és Amerikából.”
Állitását bizonyitandó, Szikra megfordítja a kérdését: “Képzeljünk el egy Balkán-vidékről származó hajót, amelyen csupa olyan asszony ül, aki még csak meg se meri álmodni, hogy a régi rend megváltozzék, s a férfi népessége is csupa „úr a saját portáján” − fajta őslényből áll s most képzeljük el azt a hajót a Titaniccal egyforma helyzetben . . . Kérdem, vajjon hány asszony szabadulna meg a mentőcsolnakokban? . . . De ne vegyük a Balkánt, hanem emlékezzünk vissza a rue Jean Goujon-i tűzre és a Bourgogne katasztrófájára… Ott csupa udvarias, hódoló, asszony szolgálatban túlfinomúlt párisi volt a férfielem, − és mégis mi történt? Az, hogy amely asszony nem égett el, vagy nem fúlt meg, azt halálra taposták, nyomorékká karmolták a menekülni igyekvő férfiak.”

Úgy látszik, Közép-Európának és a Keletnek e téren nincsen pardon. A magyar feministák élharcosa kimondatlanul is jól beolvas tehát a Titanic kapcsán a korabeli magyar társadalomnak – egyszerűen azzal, hogy kijelenti: az újvilág férfiai etikailag a legmagasabb piedesztálon állnak. Igy aztán nem csoda, hogy náluk “a nő ethikai fejlettsége abban is kifejezésre jut, hogy emberi mivoltának tudatára ébredt; és ahol a férfié abban nyilvánul, hogy ennek az ébredésnek jogosultságát belátja és elismeri.” A Titanic katasztrófája, Szikra szerint, a tragédia árnyoldalán túl, pozitiv tanulságot, üzenetet is hordoz. Nem is tudtuk…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése