2012. január 21., szombat

Erdélyi és csángó költészet / Nagy Emma


Asszonynevén:  Solt Jenőné (Túrkeve, 1895. márc. 13. – 1957. márc. 8. Budapest) – költő. Tanári diplomáját a budapesti Erzsébet Női Főiskolán szerezte. Marosvásárhelyen a református leányközépiskola tanára. Fiatalon lépett irodalmi pályára. A KZST tagjául választotta (1920), a Zord Idő hasábjain jelentek meg költeményei. Osvát Kálmán értékelése szerint, "a kevés tiszta hangok egyike a háború utáni első évek erdélyi irodalmában". Irodalmi estéken maga is előadott verseiből. A verseim c. kötete Marosvásárhelyt jelent meg (1920). Magyarországra távoztával következő versesköteteit (Megkötözve; Az árva nő balladája; Asszonynak lenni) már Túrkevén és Gödöllőn adták ki (1924, 1936). Válogatásunk alapja: Erdélyi költők (szerk. Farkas Gyula, Berlin, 1924)
A vers
Erdélyi költőtársaim szeretetére bízom ezt a verset.


Az életemet vele élem.
A vers a pirosabbik vérem,
s rokonaim ilyen vér szerint vannak.


Én versekkel lelkendezek magamnak
örömökön és tragődia csúcsán.
Különös életem külön jussán
a vers a sorsom ajándéka.
Az. Az!... Halálos nagy játéka
szivemnek és testemnek és szavamnak!...
Verseken át belém szeretnek —
versek miatt csúfosan megtagadnak —
a vers az én kitágult életem!
A versek úgy valahogyan — karok:
Megölelem azt, akit akarok!
S híd is a vers profán fejek felett:
Átjön rajta hozzám, aki szeret! ...
A vers az én kitágult életem —
óh mindennél több a vers nekem!
Több az örömnél, több a csóknál,
több minden, minden földi jóknál!...
A vers melegít, a vers lángol —
A vers, a vers — a vers a mámor!
Úgy mondom hogy: Az életem bora.
Kínálja csengő lelkek pohara —
s kiiszom csengő lelkek poharából
fenékig és szomjúhozom rogyásig — 
iszom: az utolsó Áldomásig, 
mikor a magam poharát elejtem ...


De addig vers! ...
Hogyha aszú, ha rámpás:
csak adjátok, mert mámorokba-rántás —
s aki adta: soha el nem felejtem! ...
A Nap


Kora reggeltől alkonyokig lángolt — 
akkor is ilyen szédületes nyár volt.


El úgy mentem, hogy vérig fájtam, sírtam, 
s a lelkemet a kis falura bíztam.


Mozdulatlan úgy feküdtem a napon — 
és harmadnap — gázoltam a patakon! ...


És láttam, hogy a hegyek csuda kékek — 
férfi-szemek nincsenek olyan szépek!...


És hogy a víz a Nap-aranytól sűrű, 
és fényesebb, mint a karikagyűrű!...


És hogy az erdő suttogása tiszta: 
amit kimond, azt nem hazudja vissza.


És hogy eddig úgy ténferegtem: vakon — 
És a szivem nőni kezdett a napon ...
Nyári strófa


Plein-air képek tündökölő sora!... 


Szépség! így még nem láttalak soha!...


Nem is tudom, hogy merre nézzek: 
a földre, — vagy az égre?!


Most nem tudom, hogy melyik szín szebb:
a zöld-e, — vagy a kék-e?...
És nem tudom, melyik a vonzóbb:
a felhő   — vagy a hegy? ...
Nem is tudom, hogy szálló lelkem
melyik irányba megy! ...
És nem tudom, melyik a drágább:
az illat, vagy a fény?
S ki álmodja az Isten álmát:
a természet? — vagy én?!...
Augusztus
A görgényszentimrei parkban írtam


Lobogó-piros kis ruhámban
tánclépésben, szökellve jöttem.
Ujrázó kedvvel csókot dobtak
a fák mögöttem —
s fent ragyogott, úgy ragyogott az ég! ...


Feszülő testem követelte: Még! 
Még, még! Előre! 
Lihegve-lengve! 
Beljebb, beljebb!...


S dobogó lábam feldobogta 
az elhagyott királyi kertet.


Nem bántott semmi. Emlék nem sírt,
gondolat nem fájt, nem kérdezett —
lelkem a fényes napkoronggal 
versenyt fényezett!


Óh milyen szép volt! ... Ember és Föld
gyönyörűséges összetartozása.
Vagy tán — valamék jászkún ősöm
hirtelen lelkembe vágtatása! ...
De nagyon szép volt! Nem tudtam megállni —
felcsörtettem a hajlaton a hegyre!
S gyerekesen rontott ki rajtam
gyönyörűségem kedve:
fellihegtem —
és a tetőn a csendbe csengtem:
Halliha! — Hihó! —
S levágtattam, mint egy féktelen
fiatal csikó.
Én


Igen. Igen. — És mindent ráhagyok.
Tudják is ezek. hogy ki vagyok. 
Azt hiszik, az vagyok, akinek hisznek: 
tapsolnak, lámpák elé visznek — 
s ujjonganak, hogy helyettük merek.


Óh, mégis-jó, szűkszemű emberek! 
— nem vakít engem lámpái fény ... 
El se hinnétek, ki vagyok én.


Én csak a legárvább leány vagyok. 
Fejemen hírkorona ragyog; 
le-ledobom és gondolom magamba': 
Beh szép volna egy virág a hajamba... 
Koronául: valaki két keze — 
új lámpául: gázlángos kék szeme — 
és közelről a szíve dobogása! ...


Nő vagyok. Csak... Akinek nincsen társa.
Utód


Én nem merném a nemlevésből
létre idézni.
Nem mernék a szemébe nézni,
hogy ide hoztam,
az élet-arénába dobtam,
mikor tudom, hogy mire megy a játék.


S félnék, hogy a napon napszúrást kap, 
árnyékban — eléri  az Árnyék ... 
Kezét elengedni nem merném, 
a kutakat is betörnetném, 
a fúvó szelet is megverném!


És nőne —
és akkor a lelke kulcsát nem-lelném! ...


És ennen álma után menne — 
csapdába zuhanna be kedve,
az élet törné,
egy rossz-valaki hiten ölné — 
s a szivében vágy sem maradna!


És éppen  akkor haljak  meg, 
hagyjam itt — 
én, az anyja! ...


(Bús leányzók, ha szívetek gyermekért dobban: 
gondolkozzatok magányos szobáitokban — 
s elszánt  árvaságomban  higyjetek! ...)Megkötözve


Jajj, mert én meg vagyok kötözve!
És kínommal más kín fel nem ér!
Csődör szakíthat hortobágyi pányvát,
az oroszlán köteleit is széjjelrághatja még ezer egér —
s börtöni vasakat rozsda lerág.


De ki ment meg és mi menthetne meg
költő-leányt —
magyart és jót és forróságosat!? ...


Csak húzom a csörgő láncokat
és táncolok, hogy muzsikának halljam,
verődjék dallam
s véres bokám viruljon, mint a rózsa.


Mert rab vagyok és sírnom kellene
és dalolok —
és nem tehetek  róla!...
Testvérem, mondd...!


Láttál-e habzó  galagonyatengert
kint a berekben?
Hallgattál-e füledre-tett tenyérből
vérmuzsikát, szomszéd erekben?
Lombon-beszegült  napfényhúrra
csapott-e kezed égi vággyal?
Utánoztál-e víg madarakat
csattogással?
Adtál-e másnak önbizalmat
tiszta szavaddal?
Tévesztetted-e magadat össze már a
tavasszal?! ...
Feszengtél-e  levegőmódra szerte-széjjel,
táncoltál-e  könnyű lábadon  már  a széllel?!...
Hajdon fejeddel futottál-e
csapó esőben?
Nevettek-e reád az emberek
arra menőben?
S érezted-e, hogy csupa testvér
mind, aki rádnéz, szemmel szeret —
hogy jószavadra lelkűk viasza
mézet pereg?
S nyittál-e ajtót csengve-bongva.
begurítva elől kedvedet?!.,.
Törtél-e össze hirtelenül
bánat-felleget!
Ölelted-e már a világot
félve, szeretve,
gondoltad-e azt, hogy mindenki
boldog lehetne? ...
Szívek


Magamban érted vergődve, fájva, 
sokszor gondolok édesanyádra. 


Ó hogy becézhet, ó hogy szerethet, 
boldog jövődért ó hogy remeghet. 


Mint értem az enyém, ő meg érted: 
imádságokat küld fel az éghez. 


Két öreg asszony egymásról nem tud, 
de egy az imádság, s egy a szent út, 


amelyen felszáll, látatlan csendben 
És meghallgatást könyörög mennyben. 


Néha oly fájó érzésem támad :
Mért nem ismerem édesanyádat? 


Miért nem csókolhatom azt a kezet, 
mely kiskorod óta óv és vezet...


Miért nem nézhetek két szemébe,
én is imádkozva, én is kérve.


Hátha megmondhatnám néma szemmel, 
mihez a durva szó nyúlni nem mer.


Érinteni benne, valahogy fénnyel,
hogy fiáért most már két ima térdel:


Az egyik az övé, másik enyém - 
egy-áldássá olvad fia fején...


Hátha belém látna lelkem fényszaván 
s magához ölelne, mint az én anyám.


A lázadó


Hiába cikázik ég felé a dalnak
szemet-odarántó fényes madara –
hiába gyötörnek gyönyörű hatalmak
s hiába húz férfi szeme-sugara!
Bős megkötöttségem nagy fekete láncán
tört-tükrű szememből szivárog a könny!...
Egy igazi férfi megőrülne láttán –
s ajkamra csak a dac fémverete jön.


Munka zúgásában, rút kopott ruhámban,
nappalom a küzdés, mely fáradtan néz.
A józanság erős, tiszta szója számban,
s csak hajszolt embertárs keze minden kéz.
Elrohant férfiak tekintete rám hull –
talán a sajnálat suhan arcukon.
Vagy szólanak a hű, derék fegyvertársul,
ki mellettük harcol minden harcukon.


Felsötétlő ruha, súlyos-göröngy gondok,
Cerberusként őrzik árvaságomat.
Néha sírok – néha keményeket mondok,
néha vérig-vágom éles láncomat.
Múlt szélmalom-harcok balga kitűzése:
a független nő is groteszk árnyat vet...
Sziklába fejemet nem verhetem mégse –
s birokra a korral nem kelhet az egy!...


(1932)
Jeremiád


Én nő egészen nem lehettem,
azért, mert ember vagyok -
ember egészen nem lehettem,
azért mert szolga vagyok -
szolga egészen nem lehettem,
azért, mert költő vagyok -
költő egészen nem lehettem,
azért, mert magyar vagyok.


(1934)


Szerkesztette: Cseke Gábor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése