2012. január 30., hétfő

Erdélyi és csángó költészet / Serestély Béla


Bánsági tollforgatók emlékfala Temesváron
Élén Serestély Béla neve

Sz. Malomvíz, 1883. aug. 3. – mh. Arad, 1968. febr. 13.): költő, író. A gimn.-ot elvégezve vasúti tisztviselő lett. Már diákéveitől munkatársa volt több mo.-i és erdélyi szépirodalmi folyóiratnak (Előre, Május). Verseket, elbeszéléseket és színdarabokat írt. Tagja volt az Erdélyi Irodalmi Társaságnak. A piski vasútállomás irodafőnökeként ment nyugdíjba. – F. m. Új hitem (versek, Bp., 1907); Örök rejtély (versek, Déva, 1922); Zeniten (versek, Déva, 1924); Életé a diadal (1917–1956) (válogatott versek, Marosvásárhely, 1957). Válogatásunk alapja: Erdélyi költők (szerk. Farkas Gyula, Berlin, 1924)
Leszállt a búbánat


„. . . Csengőnek nincs nyelve, 
Harangok leverve." 
(Szép Ernő egyik verséből.)


Csengőnek nincs nyelve, 
Hogy messze  rikoltson, 
A szívnek nincs hangja, 
Hogy nagyot sikoltson, 
Könnyező  szemeknek 
Nincs messzenézésük, 
Várva-várt csókoknak 
Nincsen érkezésük.


Síró hegedűknek 
Nincsen  zokogásuk, 
Remegő  kezeknek 
Nincs találkozásuk, 
Éneklő   madárnak 
Nincs  nótázó  ajka, 
Kékvizű tengeren 
Nincs suhanó sajka, 
Sápadt hold ezüstje 
Elapadt az  égen, 
Égszin búzavirág 
Elfogyott a réten, 
Kelő  nap  az  arcát 
Többé nem mutatja, 
Szerelmes szíveknek 
Nincsen indulatja.


Szeretők ajakán 
Nincs méze a csóknak. 
Nincsen muzsikájuk 
A szerelmes  szóknak, 
Szőlőknek szüretjük 
Nincsen, nincsen, nincsen 
Rozsda ül  a sok-sok 
Elárvult  kilincsen.


... De a nagy Búbánat 
Leszállott a földre, 
Vigyorog, vigyorog 
Csúf   nyelvét   kiöltve. 
Piros cseresznyéje 
Nem terem a Nyárnak; 
Hétköznap az élet, 
Nincs többé  vasárnap.


Ki tette, ki tette, 
Hogy így kelljen lenni? 
Hogy  lehajtott fővel 
Kell ezután menni? 
Hogy a „jó napot"-ra 
Már nem  is  felelnek! 
Erre  a  kérdésre 
Vajjon   ki  felel   meg?


Vajjon ki felel meg? 
így lenni mért kellett? 
Mért megyünk el sírva 
Egy rózsaszál mellett? 
Mért mutat lefelé 
Most  a  Göncöl rúdja? 
Én Uram Istenem! 
Ki tudja? Ki tudja?


Álom a szememre 
Mért nem tud leszállni?
Miért kell egy sarkon
Órákhosszat állni?
Mért tudok én már csak
Bús  verseket  írni?
S mért kell a lelkemnek
Sírni, sírni, sírni? ...
Ó mondd! Ki vagy Te nékem!


Amikor lelkem ajtaja kinyílik, 
s rajta besurran a fátyolos Bánat, 
halkan,  mint kriptamélybe gyászoló hölgy 
vonagló sirás remegteti a számat 
s düledezik erőmnek ósdi vára: 
megvigasztalsz s a Hitnek lobogóját 
feltűzöd lelkem karcsú árbocára 
s két hókarod hizelkedően átfon, 
szemed biztató mosolyából látom: 
Te vagy a barátom!


Mikor aztán kicsiny szobánkban ülve 
szürcsölgetjük a csókok szűz borát, 
s felbúg a lelked s a lelkem zenélve, 
mint nyári éjben messzi orgonák, 
egymás karjába olvadunk enyelgön, 
s fürdünk a mézes, édes csóközönben, 
s szivünk remeg, mint nárcisz, ha a szellő 
dédelgeti ringatva, csendesen: 
Te vagy a kedvesem!


S ha jönnek szürke hétköznapi órák,
mikor a Mámor köntösét levetjük, 
s egymás helyett az Életet, e zsémbes, 
mogorva, vén bácsikát dédelgetjük, 
ki sokszor üt leikünkön mély sebet:
 te segitsz akkor vinni a keresztet, 
lelkem sebeit te kötözgeted,
és megosztjuk ketten a jót, a rosszat, 
mint Philemon  s Baucis a mesében: 
Te vagy a feleségem!


S ha lelkemre, miként himes virágra 
a méhek, reászállanak az álmok 
s a mesék szines szárnyain repülve, 
Helikon rózsaberkeibe szállók 
s megzendűl lelkem ezerszavú húrja, 
és száll a dal ajkamról föl az égig 
s magát a felhők bársonyába fúrja, 
s új lendület száll csüggedő szivembe, 
mely kifáradott az  élettusán: 
Te vagy a Múzsám!


El sem tudom mondani, hogy ki vagy Te?
A barátom-e, ki búban vigasztal,
a kedvesem vagy-e, kik pásztorórán
csókkal, ölelő karokkal marasztal,
a feleségem, aki gondoz, ápol,
vagy Múzsám-e, ki lantom ihleted?.
kinek lelke mint égi fény világol,
s lelkem dalok hintáján lengeted?
Te vagy a Nap, a Fény. az Égi Jóság.
Te vagy az Álom, Te vagy a Valóság,
Te vagy az Áldás, Te vagy az Öröm,
koráisziget lelkemnek tengerében,
Te vagy a Mindenségem!
Mikor a kislányunk kacag


Mikor a kislányunk kacag: 
csupa ragyogás a szobánk, 
az ég kéken rnosolyg le ránk:


Mikor a kislányunk kacag: 
égi titkok kapuja tárul 
s mesél Ezeregyéjszakárúl.


Mikor a kislányunk  kacag: 
kis angyal hófehér karinggel, 
kis ezüst csengettyűn  csilingel.


Mikor a kislányunk kacag: 
lelkeink minden bút levetnek 
s még a bútorok is nevetnek.


Mikor a kislányunk kacag:
hegyeken  örömtüzek gyúlnak
s  minden  betegek  meggyógyulnak.


Mikor a kislányunk kacag: 
pusztákon források  fakadnak 
gyülöletszálak elszakadnak.


Mikor a kislányunk kacag: 
aranyhegedűn hegedűlnek, 
tigrisek nyúllá szelídülnek.


Mikor a kislányunk kacag: 
gyémánttüzű kis szempárja villog, 
mint szentjánosbogárka.


Mikor a kislányunk kacag: 
mélyebb zengése van a húrnak, 
kékebb-kékje a kék azúrnak.


Mikor a kislányunk kacag: 
szellőcsókolta aranyhajjal, 
ablakunkon benéz a Hajnal.


Mikor a kislányunk kacag: 
szelídebb fénye lesz a Holdnak,
 a fákon madarak dalolnak.


Mikor a kislányunk kacag:
az ablakunkon mind egy  szálig,
a jégvirág rózsává válik.


Mikor a kislányunk kacag: 
a mennyei gyönyörűségtől 
az Isten is lenéz az égből,


mikor   a  kislányunk   kacag...
Marosmenti alkony


Alkonyi csönd... Az égen bárányfelhők 
lomha,  beszédes  mozdulatlanságban, 
a viz tükrét szellő nem fodrozgatja 
s a lehunyó nap biborsugarában 
lassan, csöndesen hömpölyg a Maros 
sötétzöld, széles árja, 
oly tétován, mint a szerelmes ifjú.
 aki az édes lánykát az első 
találkozóra várja.


A túlsó partról mint suhanó árnyék,
indul egy csolnak ... Halkan... Nesztelen...
Oly lágyan siklik a nagy vizén át,
miként a leiken néma sejtelem.
A nagy csöndben csak egy-egy loccsanása
hallik az evezőnek
s e nagy, lélekringató némaságban
minden illatja felém röpül
a virágos mezőnek.

A nap hanyatlik, öregbül az alkony, 
a fák s bokroknak árnyéki megnőnek, 
s a lehunyó nap égő bíborából 
tündéri kezek mesefátyolt szőnek 
s reáteritik azt a néma vizre, 
a bokrokra, a fákra 
s valami édes, megnevezhetetlen 
gyönyörűség borul e percben
 a szunnyadó világra ...
A hó, a hó...


A hó, a hó, a hó. a hó ...


Égi szita szitálja lassan
és hull és hull és egyre hull,
angyalpárnákból lágy pihék
szállongnak  szakadatlanul,
égi kezek csak egyre ontják
befödve gyászt és vért és pompát
csak hull és hull, mindegyre hull
s már minden fehér hóba fúl:
a háztető, a rét, a domb,
toronytetőn a fénylő gomb,
a temető, a szántóföld
fehér halotti leplet ölt,
az országút, a híd, a tó,
mind, mind vakító, tiszta hó,
a templom és börtön felett
halld hancurozni a Telet,
hogy pattan csípős ostora,
belé reng kórház, oskola,
a hó mint pajkos, rossz kölök,
a két szemed közé röhög
s mint  csintalan,  vásott gyerek
veled szünetlen incseleg,
arcodba  vág,  nyakadba hull
és paskol irgalmatlanul,
szegény, fázós.  didergő  fák,
mint posztot álló katonák
míg Tavasz-káplár úr nem int.
hóköpenybe strázsálnak kint,
őrizve ők az utakat,
hol csilingelő szán szalad
az ólomszürke ég alatt.
honnan a hó szakad ... szakad ...


Már napok óta egyre hull 
és szünetelni nem akar, 
és bitófát és Golgotát
egyforma szűzlepel takar, 
és erdőszélen őz nyomát 
és tolvajét, ki lopni járt, 
fehér leplével elfedi 
a hófehér hó egyaránt, 
szekér, ha máma erre jár, 
holnapra nincs nyoma se már, 
mert szüntelenül hull a hó, 
a hó, a hó, a hó, a hó ...


Ó tiszta hó, ó szűzi hó,
veled az Úr lelke izent,
e szűz fehérség jaj de jó
és jaj de jó e szűzi csend!
ó szálljatok lágy hópihék,
nyilj ablakomon jégvirág,
csak így tudom elhinni még,
hogy van egy tisztább, szebb világ,
ahol a könny, a gyász, a vér,
a bűn s erény: fehér, fehér...
Ha jön a kékszemű Tavasz, -,
e csélcsap, ifjú, vad kamasz,
úgyis mindennek vége már
és jön a lucskos sár, a sár
s a kék, mosolygó ég alatt
egy csepp fehérség sem marad ...
Ó áldott, szűzi, tiszta hó,
mindig így élni volna jó,
bűnt nem tetézve szüntelen,
— fehéren, tisztán, bűntelen ...


Szerkesztette: Cseke Gábor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése